<  
>  

Lærling ved Oslo universitetssykehus

Stillingstype
Sted
Utdanningsnivå
Fagskole
Yrkesskole / videregående skole
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Lærlinger

Oslo universitetssykehus er godkjent som lærebedrift og tilbyr læreplasser i flere fag. Du kan søke plass som lærling i helsearbeiderfaget, ambulansefaget, portørfaget og ernæringskokkfaget.

​​​Helsefagarbeiderlærlinger

En helsefagarbeider gir omsorg, og utfører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre.

Som lærling i Helsearbeiderfaget kan vi tilby spennende og utfordrende læreplasser med gode utviklingsmuligheter.

Lærlinger har de samme rettigheter og plikter som andre ansatte, men har også krav på opplæring etter læreplanen i helsefag. Som lærling har du krav på kontinuerlig oppfølging og vurdering gjennom hele læreperioden. 

• Du lærer faget ditt samtidig som du jobber

• Hver lærling får oppnevnt en instruktør

• Normalt er læretiden 2 år, som sammen utgjør ett år opplæring og ett år verdiskapning

• Etter 2 års læretid får du fagbrev som helsefagarbeider

​​Ambulanselærlinger

En ambulansearbeider med autorisasjon som ambulansearbeider bruker tittelen Paramedic. En ambulansearbeider II har autorisasjon som ambulansearbeider og intern videreutdanning. En paramedicstudent er student ved bachelorstudiet i prehospitalt arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Sykehuset tar årlig imot cirka 50 lærlinger innen ambulansefaget. Lærlinger gjennomfører et opplæringsløp i ambulansefaget. Ambulanseassistent har gjennomført opplæring i henhold til gjeldende forskriftskrav.

Portørlærling

Dette er en utdannelse som bygger på VG2 helsearbeiderfag.
Portører transporterer pasienter, medisiner og utstyr på sykehus, sykehjem eller andre institusjoner.

• Hver lærling får oppnevnt en leder og en veileder.

• Normalt er læretiden 2 år, som sammen utgjør ett år opplæring og ett år verdiskapning.

• Etter 2 års læretid får du fagbrev som portør, etter bestått fagprøve.

• Som lærling i portørfaget ved OUS, får du erfaring fra de fire sykehusene som utgjør OUS; Aker, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål.

• Portørene ved OUS har varierte arbeidsoppgaver innen transport av pasienter, medisiner, prøver, blod og utstyr.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Andre ledige stillinger hos Oslo universitetssykehus HF
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Les mer om muligheter hos Oslo universitetssykehus HF
logo
Rørlegger
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Rørlegger. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Oslo universitetssykehus HF.
logo
Produksjonstekniker
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Produksjonstekniker. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Oslo universitetssykehus HF.
logo
Personalsjef / Personalleder / HR-Ansvarlig
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Personalsjef / Personalleder / HR-Ansvarlig. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Oslo universitetssykehus HF.
logo
Siviløkonom
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Siviløkonom. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Oslo universitetssykehus HF.
logo
Økonom
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Økonom. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Oslo universitetssykehus HF.
logo
Økonomikonsulent
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Økonomikonsulent. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Oslo universitetssykehus HF.
logo
Kontormedarbeider / Administrasjonsmedarbeider
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Kontormedarbeider / Administrasjonsmedarbeider. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Oslo universitetssykehus HF.
logo
Logistikkoperatør
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Logistikkoperatør. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Oslo universitetssykehus HF.
logo
Veterinær
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Veterinær. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Oslo universitetssykehus HF.
logo
Biolog
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Biolog. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Oslo universitetssykehus HF.
logo
Prest / Teolog
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Prest / Teolog. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Oslo universitetssykehus HF.
logo
Husøkonom
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og stillinger knyttet til yrket Husøkonom. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Oslo universitetssykehus HF.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus er landets mest komplette sykehus. Hver dag behandler vi  nesten 3000 pasienter, kjører over 400 ambulanseoppdrag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, og står for størstedelen av landets medisinske forskning. Vi er også landets eneste transplantasjonssykehus. Oslo universitetssykehus satser tungt på utdanning av helsepersonell og hvert år tar vi imot cirka 1500 praksisstudenter, 600 medisinske studenter og 800 leger i spesialisering. Våre forskere deltar i internasjonale studier og vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger.