(Karrierestart.no):

Konflikt med kollega eller sjef kan gjøre jobbhverdagen vanskelig. Vi har fått besøk av Henning Heitmann, leder av arbeidsrettsavdelingen i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, for å få råd om hva man burde gjøre i en slik situasjon.

 

Heitmann tror små konflikter og frustrasjon er vanlig i de fleste arbeidsforhold, men noen ganger blir det mer alvorlig, og det blir vanskelig til umulig å jobbe sammen. Ofte begynner det i det små, med et uheldig førsteinntrykk, en unødvendig kommentar eller en misforståelse, og om man ikke tar tak i det, kan det potensielt bli et større problem på sikt. Folk er også forskjellige: Noen ønsker å ta opp problemene, noen velger å dyrke frustrasjonen, mens andre igjen ser forbi dem.

 

Advokaten sier at erfaringsmessig er varige konflikter mellom kolleger relativt sjeldne. Slike konflikter fører ofte til at man unngår hverandre, eller ber om å få jobbe med andre prosjekter. Med sjefen er det imidlertid vanskeligere, da man ikke kan flykte fra vedkommende med mindre man bytter jobb.


 

LES OGSÅ: Ekspertens tips til konfliktløsing på jobben

 

- Her er medarbeidere veldig forskjellige. Noen tåler det de blir pålagt, som de kanskje ikke er så fornøyde med, mens andre går i fullstendig konfrontasjon med denne lederen.

 

Ledere har også forskjellige måter å håndtere dette på. Noen ser forbi det og fortsetter å gi instrukser, mens andre er interessert i å takle og løse problemet. Enkelte mener de har alle svarene, mens andre fokuserer mer på seg selv, og prøver å finne ut av hvordan de kan bli bedre ledere.

 

Heitmann mener at dersom du er i en konflikt med lederen din, burde du ta dette opp i forbindelse med medarbeidersamtale. Her er det viktig at du er ærlig, og at du fokuserer på hvordan du opplever situasjonen.


 

- Du må alltid, når du håndterer en konflikt med sikte på løsning, være forsiktig med å plassere ansvaret hos den andre parten.

 

Man vet ikke om leder har samme oppfatning, eller en helt annen, men hvis man er åpen for å analysere, kan det bli lettere å komme til enighet. Kanskje lederen har oppfattet at medarbeideren ikke har vært helt med i det siste, og at det er en lettelse for ham eller henne at det tas opp. Det kan også være en idé å ha samtalen i litt andre omgivelser. Å gå en tur, eller sette seg ned på en kafé, kan bidra til å ta bort litt av presset.

LES OGSÅ: Seks tegn på at du kanskje bør skifte jobb

 

Når man ikke kommer til enighet

Hvis man nå har hatt denne første samtalen,og problemet ikke lot seg løse, er det kanskje på tide å vurdere andre virkemidler. Er det snakk om kritikkverdig ledelse, eller trakassering? Da kan det være på sin plass å ta kontakt med verneombud, eller en høyere myndighet i bedriften. Det kan også godt være at det er rett og slett personlige forhold som gjør at man ikke kommer overens, og da bør man vurdere om ikke det riktige hadde vært å rett og slett se seg om etter en annen jobb.

 

- Ledere har lov til å være ukloke. Hvis du rett og slett mener det er demotiverende å jobbe sammen med denne lederen, så er min anbefaling å søke seg ut i ny jobb. Ikke gjør noe rettslig ut av dette.


 

Heitmann mener mange venter for lenge med å involvere en tredjepart. Han sier at de ofte er redde for å gjøre situasjonen mer betent, men ved å ikke ta tak i det risikerer de at det eskalerer uansett. Det som ofte skjer, er at de venter så lenge og samler opp så mye frustrasjon og irritasjon, at når det endelig kommer frem i lyset er de ikke interessert i dialog, men ønsker å bli kvitt lederen. Mange sier de har sagt i fra, men opplevd å ikke bli hørt, og da er det ikke alltid lett å avgjøre om de har vært tydelige nok.

 

Ifølge Heitmann er det også enkelte som bruker konfliktsituasjoner til å posisjonere seg i forbindelse med avslutning av arbeidsforholdet. Det mener han er illojalt overfor arbeidsgiver.

 

Hvis man fortsatt ikke klarer å komme til enighet, selv etter å ha involvert en tredjepart, må overordnet ledelse kanskje komme med tiltak, som for eksempel å flytte en av partene til en annen avdeling.

 

Dersom ingenting fungerer, er det selvsagt mulig med en rettslig løsning. Det billigste alternativet er Arbeidstilsynet, som kan komme inn og fatte vedtak. Ellers kan man selvsagt gå til sak, men ifølge Heitmann er det sjelden at rene trakasseringssaker fører frem i Norge, og når de gjør, er erstatningsbeløpene relativt små. De sakene som faktisk blir ført, involverer som regel også en oppsigelse, der arbeidstaker mener den er urettmessig. Disse ender som oftest i forlik, og brorparten når heller aldri rettsalen.

LES OGSÅ: Norske arbeidstagere etterlyser tydeligere krav og bedre incentiver fra myndighetene

 

Etter konflikten

En ting man kanskje bør tenke på før man tar det så langt, er at å bli kjent som “vanskelig”, kan skade ens posisjon i både bedriften og arbeidsmarkedet forøvrig. Det er ikke lett å samarbeide med kolleger og ledere man har hatt alvorlige konflikter med, og skal man søke ny jobb er det en fare for at konflikten har blitt kjent utenfor bedriften. Spesielt i en liten bransje kan dette bli et problem, da mennesker ofte snakker sammen. Om lederen man har hatt en konflikt med i tillegg er eneste referanse fra bedriften, kan dette slå uheldig ut.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger