(KarriereStart.no): 

En leder skal gå foran med et godt eksempel og motivere sine ansatte. Dessverre kan uvaner noen ganger hindre oss i å være den effektive lederen vi ønsker å være. I den forbindelse har det amerikanske nettstedet Entrepreneur.com laget en liste med fem uvaner du bør kvitte deg med dersom du ønsker å bli en dyktig leder. 

 

1. Isolere seg selv 

En leder kan isolere seg på mange måter. Du kan for eksempel isolere deg fysisk fra teamet ditt ved å velge et kontor langt unna dine ansatte, mentalt ved å fokusere kun på ditt eget arbeid, eller følelesesmessig ved å gjøre deg utilgjengelig. 

Isolasjon kan være ødeleggende på flere måter. Det kan føre til at medarbeiderne dine begynner å misslike deg og føle at du ikke er en del av teamet. Dette kan igjen skape en «dem mot deg»-mentalitet på kontoret og hemme kommunikasjonen mellom deg og de ansatte. Når du isolerer deg fra de andre på kontoret distanserer du deg samtidig fra det arbeidet som faktisk gjøres. Dette vil gjøre det vanskeligere å holde seg oppdatert på hva som blir gjort og å foreta fornuftige vurderinger basert på den enkelte situasjonen. 

 

2. Sette for strenge retningslinjer 

En god leder skal sette klare retningslinjer for teamet sitt. Er disse retningslinjene imidlertid for strenge vil det gå utover både troverdigheten og evnen din til å lede. 

Legger du planer for et kommende prosjekt uten å forhøre deg med teamet ditt vil du sannsynligvis gå glipp av viktige innsikter som kunne ha ført til enda bedre løsninger og et bedre sluttresultat. Når du ekskluderer dine ansatte fra denne prosessen risikerer du også å fremkalle misnøye og skape demotiverte medarbeidere. 

 

3. Fokusere på de små oppgavene 

Hvis du bruker all din tid på å bekymre deg for mikrooppgaver får du aldri sjansen til å reflekterer over de store problemene og målene dere har som gruppe. Resultatet blir at du ikke får tid til å gjøre de endringene som eventuelt bør gjøres. Føler du deg virkelig overveldet av den store arbeidsmengden som følger med lederansvaret, kan du delegere bort noen av oppgavene dine. Da får du mer tid til å reflektere over de overhengende problemstillingene. 

Det er også problematisk hvis du som leder legger deg for mye opp i de daglige aktivitetene til dine ansatte. Dette kan både irritere og forstyrre. Nøkkelen er å finne folk som du stoler på at vil gjøre jobben sin, og la dem gjøre denne jobben slik de selv ønsker.

 

LES OGSÅ: Overtidsarbeid fører til overvekt   

 

4. Komme med unnskyldinger 

Det kan selvsagt være fristende å komme med unnskyldninger når ting går galt. Som leder bør du imidlertid unngå å gi etter for denne fristelsen. Det du heller bør gjøre er å lete etter den bakenforliggende årsaken til hvorfor ting ikke gikk etter planen og forsøke å finne en løsning på problemet.
 

 

5. Arbeide for hardt 

Altfor mange ledere har en uvane med å jobbe mye overtid, droppe lunsjpauser og sitte oppe til langt på natt. Selv om dette vil hjelpe deg med å holde viktige tidsfrister eller hente deg inn når du har havnet på etterskudd med alt som skal gjøres, vil en slik arbeidshverdag til syvende å sist gjøre deg til en dårligere leder. 

Søvnmangel svekker for eksempel både fokus og konsentrasjon, og kan ha negativ påvirkning på din psykiske helse. Dropper du lunsjpausen mister du en gylden mulighet til å stresse ned og risikerer dermed å bli mer irritabel og mindre produktiv. Ta deg tid til å slappe av! Det vil både du og temaet ditt tjene på i lengden. Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger