(KarriereStart.no):

 Hva har miljøet på kontoret å si for hvordan vi presterer på jobben? Det har Aram Seddigh undersøkt i sin avhandling “Office types, performance and health”. Det er første gangen en studie har sammenlignet ulike kontortyper og samtidig samlet inn data på produktivitet og helse.

 

Det viser seg at jo større et kontorslandskap er, desto mer kognitivt stress og distraksjoner opplever de ansatte. Minst negativ påvirkning opplever de som har et eget rom. Personligheten er som regel ikke avgjørende for hvordan ansatte opplever forstyrrelser, men det finnes ett personlighetstrekk som forverrer situasjonen. De som er vennlige blir mer distrahert av å jobbe i åpne kontorslandskap.

 

– At vennlige personer forstyrres mer kan forklares med at det i store kontorlandskap med mye aktivitet kreves at man hevder sin rett, er tydelig med å uttrykke sine behov og ta hensyn til seg selv, sier Aram Seddigh, doktor i psykologi ved Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.

 

Resultatet av de tre delstudiene var derimot ikke helt entydige. Når hukommelsen ble målt med en kognitivt test viste det seg at ansatte som satt i avskilte rom ble mer påvirket av forstyrrelser. Aller best gikk det for personer som satt i små eller mellomstore kontorslandskap. En forklaring på dette kan være at personer i kontorslandskap har utviklet teknikker for å kunne konsentrere seg til tross for forstyrrelser.


 

– Ut fra de samlede resultatene viil jeg si at det er viktig å tilpasse arbeidsplassen etter hva arbeidet krever av faktorer som konsentrasjon eller kreativitet. Små kontorslandskap er å foretrekke framfor store, og om man skal ha egne kontorer er det viktig å bruke dem på riktig måte. For eksempel ved å skru av mobiltelefonen når man trenger å være konsentrert, säger Aram Seddigh.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger