(KarriereStart.no): 

Stadig flere virksomheter bruker tid og ressurser på å lokke frem engasjement hos arbeidstakerne. Motiverte ansatte står for en inntjening som i gjennomsnitt ligger 40 prosent høyere enn hva mindre motiverte kolleger klarer, ifølge en studie fra analyse- og rådgivingsselskapet Ennova.

 

Henrik Øhrn, som har kunnskapsledelse, rekruttering og organisasjonsanalyse som sitt spesialfelt, viser til funn som dokumenterer at god ledelse kan være avgjørende: Selv om innholdet i det daglige arbeidet alene påvirker mye av engasjementet hos ansatte, spiller også nærmeste leder en stor rolle.

 

– Nærmeste leder styrer kompetanseutvikling for deg, innholdet i jobben din, karrieremuligheter, støtter og motiverer deg og styrer på mange måter også lønnen din. Det sier seg selv at du blir påvirket av hvordan denne lederen er, og hvordan dere samarbeider og utveksler tilbakemeldinger, mener han. 

 

Det å få konstruktive tilbakemeldinger og støtte fra lederen betyr ikke bare mye for engasjement, men også svært mye for å øke individuelle prestasjoner.


 

LES OGSÅ: 5 tips for å få topp motiverte ansatte

 

Slik kan sjefen heve engasjementet

Even Bolstad er daglig leder i HR Norge og forteller at det er tre grep en leder bør ta for å få opp engasjementet på arbeidsplassen: Øke autonomien, øke mestringen og øke meningen med jobben.

 

– Da øker engasjementet og de positive effektene kan høstes. Imidlertid kan dette slå motsatt ut dersom en leder overselger jobbens innhold, og deretter ikke klarer å innfri forventningene. Et råd vi ofte gir ledere, er å snakke ordentlig og gi skikkelige forventningsavklaringer, sier han.

 

HR Norge og Ennovas har en global arbeidslivsundersøkelse kalt Global Employee and Leadership Index (GELx). Den viser at norske arbeidstakere er grunnleggende glade i jobben sin. Både i 2014 og 2015 lå vi på førsteplass i Europa og tredjeplass i verden i forhold til trivsel på arbeidsplassen.

 

(Kilde: Global Employee Leadership Index)

 

Hvorfor betyr engasjement og trivsel på mer for oss enn for andre? 

 

– «Engasjert på jobb» kan sies å være viktigere for nordmenn fordi vi har fått mange av våre lavere nivås behov dekket, som for eksempel de basale som trygghet i hverdagen, mat, etc. Da får neste nivå større betydning. Mange opplever å ha eller har hatt jobber med høy grad av selvrealisering. I mange andre land ser vi at etter ulike økonomiske kriser er de glade bare de har en jobb de får betalt for, mener Øhrn.


 

Er vi mer lojale i jobbsammenheng enn arbeidstakere i andre land?

 

– Lojalitet følger gjerne alder. Unge – som ikke helt vet hva de skal bli, eller som går en karrieretrapp, må ta jobber for å skaffe seg sin neste jobb. Ikke alle jobber er like meningsfulle sett fra arbeidstakers øyne, og mange har et mål om hvor og hva de vil være når de er etablerte. Når de først er etablerte, ser vi at jobbytting reduseres. I Norge har vi høy grad av jobbtrygghet. Lav trygghet i en stilling øker sjansen for at ansatte kikker over gjerdet for å se om gresset er grønnere der, sier Øhrn som er fagansvarlig for HR Norge.

 

SE VIDEO: Slik håndterer du konflikter med sjefen

 

Tøffere tider fjerner arbeidsgleden

Engasjement knyttes til nyskaping, kundefokus, kvalitetsfokus, produktivitet, endringsvilje og sykefravær. Går du på jobb med høyt engasjement, trekker disse faktorene i positiv retning sammenlignet med kolleger med middels eller lavt engasjement.

 

Den nevnte «Global Employee and Leadership Index» har gjentatte ganger slått fast at Norge er verdensmester både i engasjement og tillit. Den ferskeste indeksen viser imidlertid at ingeniører i olje og gass har mistet nesten all tillit til toppledelsen i selskapene de jobber for. Tilliten til nærmeste leder er også lav etter siste års nedtur i oljesektoren. Konsekvensen er at høykvalifisert arbeidskraft forsvinner fra olje- og gass-sektoren.

 

Tror du tøffere tid gjør det vanskeligere å glede seg til å gå på jobben?

 

– Kriser og endringer har en potensiell negativ påvirkning på medarbeideres engasjement. Men mange virksomheter har blitt flinkere til å fokusere på å få ansatte raskt motivert igjen. Og noen virksomheter har en «fordel» ved at krisen rammer hele bransjen. Det betyr at ansatte ikke kan hoppe til en annen arbeidsgiver umiddelbart. Etter noe tid har de vendt seg til situasjonen og fått en viss kontroll på jobben sin, sier Øhrn.

 

Han mener at virksomheter som står alene, det vil si at krisen er intern og ikke rammer konkurrentene, står overfor utfordringer med lekkasje av ansatte. 


 

– Problemet kan være at det er uengasjerte, men høyt presterende medarbeidere som vil finne det lettest å få ny jobb. Situasjonen på sydvestlandet viser at engasjementstallet falt, men stabiliserte seg. De som tross alt beholdt jobben og igjen kan se fremover mot en fremtid med færre smertefulle endringer, har fått et nytt blikk på hva som er viktig, mener han.

 

(Kilder: HR Norge, Global Employee Leadership Index)

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger  

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger