(KarriereStart.no):

Totalt har regjeringen fordelt 180 millioner gjennom Kompetansepluss for året 2017.


– For å takle omstillingene er vi helt avhengige av at folk kan utvikle seg samtidig som de er i jobb. Derfor er det gledelig at så mange arbeidsgivere får muligheten til å gi opplæring til sine ansatte, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

 

Kompetansepluss ble startet opp i 2006, og har blitt en populær tilskuddsordning i det private næringslivet. Siden oppstarten har over 57 000 kursdeltakere fått opplæring på jobben. Det er dokumentert at opplæringen fører til færre feil og motiverte ansatte. I tillegg blir flere ansatte rustet til å ta fagbrev.

 

− Arbeidsplassen er en svært viktig arena for læring. At det i år er kommet inn nesten 1000 søknader, viser at mange arbeidsgivere tar kompetansebehovet i virksomheten sin på alvor. Vi synes spesielt det er gledelig at det private næringslivet er så godt representert blant de som vil drive opplæring, sier Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge, som har det praktiske ansvaret for tilskuddsordningen Kompetansepluss.


 

De to siste årene har Kompetansepluss også omfattet midler til norskopplæring, og 237 av søknadene som ble innvilget for 2017 dreide seg om midler til opplæring i norsk.

 

− Behovet for norskopplæring i arbeidslivet er stort. Kompetansepluss bidrar til å trygge utsatte arbeidstakere i et tøffere arbeidsmarked, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger