(KarriereStart.no):

Forskerne Simone Ritter ved Radboud University i Nederland, og Sam Ferguson ved University of Technology Sydney i Australia, har forsket på hvordan stillhet og ulike typer musikk påvirker hvordan vi tenker.

 

– I arbeidslivet er det ikke uvanlig å bruke musikk som et hjelpemiddel i forskjellige sammenhenger. En bedre forståelse av hvordan ulike typer musikk påvirker kreativiteten kan derfor være nyttig for mange, sier Ferguson i en pressemelding.

 

I studien delte forskerne 155 frivillige inn i fem grupper, som alle skulle utføre den samme oppgaven. Fire av gruppene fikk tildelt forskjellige typer musikk, mens den femte gruppen skulle jobbe i stillhet. Oppgaven de skulle gjennomføre var designet for å måle to ulike tenkemåter: Idémyldring og problemløsning.

 

Ritter og Ferguson kom frem til at gruppen som lyttet til musikk som frembringer en følelse av positivitet, var mer kreative enn de andre. Særlig sammenlignet med dem som jobbet i stillhet, produserte de langt flere kreative idéer.


 

– Vi testet også musikktyper som frembringer en følelse av tristhet, engstelse og ro, men da så vi ikke samme effekten. Det virker som at det er avgjørende hva slags musikk man lytter til, ikke bare hvilken som helst musikk, sier Ferguson.

 

Men det må understrekes at den positive musikken, som i dette tilfellet var «Våren» av Vivaldi, kun hadde en positiv effekt på idémyldring. Når det kommer til problemløsning er det tydeligvis bedre å jobbe i stillhet.

 

Ritter and Ferguson tror at den positive musikken har en effekt fordi den virker mer stimulerende på hjernen. Irma Järvelä ved University of Helsinki i Finland mener forklaringen ligger i at positiv musikk utløser dopamin – et kjemikal i hjernen som gir en følelse av glede og tilfredsstillelse.

LES OGSÅ: Seks råd til julebordet

 

– Dopamin stimulerer også til kreativ tenkning og mål-orientert arbeid, sier Järvelä.


 

Problemløsning avhenger mer av evne til logisk tenkning, og mindre av følelser eller inspirasjon. Nettopp derfor tror forskerne at den positive musikken ikke hadde noen effekt på problemløsingsdelen av oppgaven.

 

Klikk her for søke blant tusenvis av ledige stillinger