(KarriereStart.no):

Over 200 bedrifter og deres 31.000 ansatte er blitt undersøkt for å finne frem til hvilke selskaper som kommer best ut. It-selskapet SOCO, legemiddelfirmaet Abbvie, Eiendomsmegler 1 Midt-Norge, samt Sopra Steria er de fire bedriftene som topper kåringen i hver sin kategori. Undersøkelsen er utført av analyse- og rådgivningsselskapet Great Place to Work.

 

– De beste arbeidsplassene har introduksjonsprogrammer og opplæring av nyansatte, personlig og faglig utvikling på arbeidsplassen, og en tydelig kommunisert hensikt som gjør at arbeidsplassen blir mer enn bare en jobb, sier administrerende direktør Jannik Krohn Falck i Great Place to Work.

 

De beste ansetter de rette

De beste arbeidsplassene har et bevisst forhold til sammensetningen av medarbeidere og har bevisste praksiser for rekruttering og opplæring av nye kollegaer. 84 prosent av medarbeiderne på Norges Beste Arbeidsplasser sier ledelsen ansetter personer som passer bra inn, opp imot det nasjonale gjennomsnittet på 57 prosent. Hele 92 prosent av nyansatte opplever å bli tatt godt imot, sammenliknet med det nasjonale gjennomsnittet på 75 prosent.


 

De beste arbeidsplassene involverer og engasjerer nyansatte fra første dag, informerer kollegaer om den nye medarbeideren og har ofte en kollega som støtter den nyansatte faglig og sosialt.

 

Les også: Hver krone investert i arbeidsmiljø gir to kroner tilbake

 

En kultur for læring, utvikling og mestring

Av årets undersøkelse fremgår det også at de beste arbeidsplassene tilrettelegger for innovasjonsprosesser og kulturer der man eksperimenterer med muligheten til å lære av feil. 88 prosent hos de beste arbeidsplassene opplever at det er rom for å gjøre feil.

 

Å gi hver enkelt medarbeider muligheten til kontinuerlig faglig og personlig utvikling gir mestringsfølelse i jobben og arbeidsoppgavene, og dette er fellestrekket blant bedriftene helt i toppsjiktet av kåringen. Norges beste arbeidsplasser fokuserer på å utvikle arenaer hvor medarbeidere kan dele erfaringer, tilby interne utviklingsmuligheter som kommuniseres tydelig, og at dette gjøres alt fra dag én på den nye arbeidsplassen.


Inspirere med mening

Bedrifter som evner å skape en tydelig opplevd mening, retning, kombinert med individuelle forventninger, gjør det best. 85 prosent av medarbeidere ved Norges Beste Arbeidsplasser, opplever at ledelsen har en klar oppfatning av hvor organisasjonen skal og hvordan de skal komme dit, mot 55 prosent på nasjonalt basis. Dette gjør at 83 prosent av medarbeidere ved Norges Beste Arbeidsplasser opplever at arbeidet betyr noe spesielt for dem og at det ikke «bare er en jobb».

 

Se hvilke jobbmuligheter som finnes i AbbVie her

 

De beste arbeidsplassene oppnår dette ved å involvere medarbeidere i utforming av verdier og arbeid med organisasjonens strategi. I tillegg er disse bedriftene tydelige på hva hensikten med arbeidet de driver med er, deler informasjon om det de gjør - og suksesshistorier som viser hvilken påvirkning dette har også utenfor organisasjonen. De beste bedriftene er flinke til å trekke frem hvor viktig hver enkelt medarbeider er for organisasjonens suksess.

 

Gjensidig tillit

Ledelsen og enkeltledere på de beste arbeidsplassene tilstreber en kultur som gjennomsyres av gjensidig tillit. 83 prosent av Norges Beste Arbeidsplasser opplever tillit i relasjon til ledelsen og 88 prosent opplever et fellesskap på arbeidsplassen. De som lykkes med tillitsbasert kultur og lederskap ser tydelige effekter, som redusert sykefravær, økt endringsvillighet, økt innovasjonsevne og økte inntekter.

 

Forventninger til arbeidsgiver økes

For 15 år siden var mennesker og kultur et ansvar hos personalavdelingen. I dag er det et strategisk fokus som toppledelsen ser på som et konkurransefortrinn.

 

– Vi ser et betydelig økt fokus og systematisk arbeid rundt mennesker og kultur blant topplederne i Norge, sier Falck.

 

Norges Beste Arbeidsplasser 2018 er:

Kategorien 20-49 medarbeidere: SOCO

Kategorien 50-199 medarbeidere: AbbVie

Kategorien 200-499 medarbeidere: EiendomsMegler1 Midt-Norge

Kategorien 500+ medarbeidere: Sopra Steria

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger