(KarriereStart.no):

Det er selvsagt flere faktorer som spiller inn. Ulike tiltak kan treffe den enkelte forskjellig. Som leder må du derfor tenke på at rettferdighet ikke nødvendigvis betyr at alle møtes på samme måte. Du må se den enkelte. Men vi vet en del ting om hva som er viktig for arbeidsgleden, noe som blant annet er bekreftet gjennom en større studie foretatt av Statens arbeidsmiljøinstitutt:

 

  • Innflytelse på eget arbeid
  • Utfordringer i arbeidshverdagen
  • En støttende leder
  • Rettferdighet fra leder
  • Tilhørighet i organisasjonen
  • Et godt sosialt miljø
  • En organisasjon som verdsetter de menneskelige ressursene

 

Prestasjoner og lønnsomhet

For noen er det slett ikke overraskende at arbeidsglede lønner seg også økonomisk, men det var lenge en oppfatning at investeringer i arbeidsmiljøet gikk ut over lønnsomheten.

 

Ledelsescoach Annette Franck har uttalt at altfor mange er fornøyde med ansatte midt på en triveselsskala fra misfornøyd til lykkelig og entusiastisk. Hun mener det er mye å vinne på å få medarbeiderne helt over på plussiden. Og hun viser til forskning som forteller oss at engasjerte og lykkelige medarbeidere driver prestasjoner, noe som også synes på bunnlinjen.

 

-Bedriftene bør legge til rette for flytopplevelser, at medarbeiderne blir så engasjert i arbeidet sitt at de glemmer tid og sted, og da må det tas hensyn til den enkelte, mener Franck. Hun minner om at folk og oppgaver er forskjellige og at det kan bety at noen jobber best i team, mens andre må jobbe helt uforstyrret.


 

Hun oppfordrer til å måle arbeidsgleden i medarbeiderundersøkelser, men bare hvis man virkelig vil følge opp for å styrke jobbengasjementet. Gleden må tas på alvor.

LES OGSÅ: Tips til første dag i ny jobb

 

Medarbeiderskap

Tidligere i år intervjuet vi Runar Heggen i Teamwork om medarbeiderskap, også en svært viktig kilde til arbeidsglede og økt lønnsomhet:

 

-Medarbeiderskap dreier seg om å ta initiativ og ansvar for oppgavene, organisasjonen og kollegene.

 

Han bekreftet også at forskning viser en positiv korrelasjon mellom godt medarbeiderskap og profesjonalitet, som igjen gir en effektiv og lønnsom drift. 

 

Kilder: infotjenester.no, hms-tjenesten.no og begeistring.no

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger