(KarriereStart.no):

Totalt 217 virksomheter og 30 203 medarbeidere har deltatt i undersøkelsen Great Place to Work, som hvert år kårer Norges beste arbeidsplasser. De har også undersøkt hvilke fellestrekk som finnes blant virksomhetene i toppen av rankingen.

 

De beste arbeidsplassene har en åpen kultur der ledelsen inkluderer medarbeidere i viktige avgjørelser, søker innspill og idéer og oppleves som åpne og tilgjengelige, kommer det frem av årets undersøkelse. I de beste virksomhetene svarer 83 prosent at ledelsen søker og svarer oppriktig på forslag og idéer. Dette er 23 prosent høyere enn landsgjennomsnittet. De er også gode på å involvere de ansatte i beslutninger som påvirker arbeidet deres, har muligheter for faglig utvikling og tydelig viser at ekstra arbeidsinnsats settes pris på.

 

– Involvering er ikke et enkelt “stunt”, men noe det kontinuerlig må tilrettelegges for. Eksempler vi ser på dette er gode rutiner for å fange opp tilbakemeldinger og forslag, muligheten til å påvirke virksomhetens visjoner, verdier og mål; og anerkjennelse for godt arbeid. Dette bidrar til både eierskap og engasjement internt, sier Falck.

 

LES OGSÅ: Dette er Norges beste arbeidplasser

 

Ser de enkeltes behov

Virksomhetene på topp i kåringen er genuint opptatt av de ansattes vel og ve. Hele 79 prosent av ansatte i Norges beste arbeidsplasser føler at ledelsen viser en oppriktig interesse for dem som person, ikke bare ansatt; sammenlignet med landsgjennomsnittet på 55 prosent. I tillegg forteller 81 prosent at de føler at de blir oppmuntret til å finne balanse mellom arbeidsliv og privatliv, mot gjennomsnittet på 58 prosent.

 

– Vi ser at det ikke lenger er teknologi og arbeidsprosesser som skaper konkurransefortrinn; det er mennesker. Ulike livsfaser har ulike behov, så det krever tett hverdagsledelse for å avdekke den enkeltes behov og tilpasse deretter. Vinnerne er de virksomhetene som innser at medarbeiderne er den viktigste verdien til å lykkes, sier Falck.

 

Undersøkelsen viser også at vinnerne ligger foran gjennomsnittet på å feire spesielle begivenheter, tilby unike fordeler og skape en teamfølelse internt.

 

LES OGSÅ: Dette er ingeniørstudentenes mest attraktive arbeidsgivere

 

Bærekraft og samfunnsansvar

– Stadig flere medarbeidere søker seg til jobber med mening utover lønn og pensjonsordning. Ved å stå sammen om noe som er større enn en selv, kan et sterkt fokus på bærekraft og samfunnsansvar bidra til stolthet, fellesskap og et godt omdømme, forteller Falck.

 

89 prosent av medarbeiderne blant vinnerne er fornøyde med måten virksomheten bidrar til samfunnet på, og hele 90 prosent er stolt av å fortelle andre at de arbeider der. Dette sammenlignet med landsgjennomsnittet på 71 prosent.

 

– Som leder har du stor påvirkning på hva slags kultur arbeidsplassen utvikler. Måten du forholder deg til medarbeidere på vil påvirke den enkeltes liv, virksomhetens innovasjonskraft og lønnsomhet, avslutter Falck.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger