(KarriereStart):

29 prosent av norske arbeidstakere føler at deres arbeidsinnsats har liten betydning for bedriftens evne til å nå sine mål.

Dette kommer frem av en landsomfattende undersøkelse gjennomført av InFact på vegne av det norske konsulentselskapet Vivento. Totalt deltok 1046 arbeidstakere i undersøkelsen.

Espen Jacobsen, administrerende direktør i Vivento, er ikke så overrasket over at mange arbeidstakere føler seg fremmedgjorte i forhold til betydningen av egen innsats. Han mener det er en sannhet med store modifikasjoner at vi lever i et kompetansesamfunn, hvor kunnskap og erfaring nærmest er en forutsetning for å lykkes.

– Faktum er at svært mange arbeidsoppgaver er såpass enkle eller krever minimal med opplæring at nærmest hvem som helst kan utføre dem. Det betyr imidlertid ikke at oppgavene eller dem som utfører dem er uviktige – tvert i mot! Slark i de små tannhjulene påvirkes i neste omgang de større tannhjulene og til slutt stopper maskineriet opp. Derfor er det så viktig å ta på alvor de små enkle oppgavene, og selvsagt også de medarbeiderne som utfører dem, sier Jacobsen i en pressemelding.Verst innen utdanning og forskning

Offentlig sektor sysselsetter flest av arbeidstakerne i undersøkelsen, med 32 prosent mot 27 prosent i privat sektor. Innenfor offentlig sektor er det innen utdanning og forskning hvor flest ansatte føler seg «fremmedgjorte», mens ansatte innenfor offentlig forvaltning føler seg mest betydningsfulle. I privat sektor står det dårligst til i bank- og finanssektoren, mens IT- og telekommunikasjonsbransjen kommer best ut.  

– Det er et stort tankekors at utdanning og forskning scorer så lavt. På mange måter er dagens og morgensdagens velferdssamfunn helt avhengige av at disse sektorene greier å produsere kvalitet. Hvis så mange lærere for eksempel føler seg betydningsløse, så er det ikke rart at skolesektoren sliter med å beholde dem, eller at lærerstudenter søker seg over til andre yrkesgrupper, sier Jacobsen.

LES OGSÅ: Dette frister oss til å søke ny jobb

Må ned på detaljnivå

For å snu dette anbefaler Vivento i pressemeldingen å involvere arbeidstakerne mer i bedriftens målsettinger og prosesser – og ikke på et overordnet nivå gjennom å kommunisere visjon, verdier og forretningsidé. Bedriften må komme ned på detaljnivå, hvor hver enkelt ansatt ser tydelig og konkret hvordan deres innsats påvirker helheten.

– Vi bistår virksomheter med å øke produktiviteten gjennom å se på arbeidsprosessene og vår konklusjon er entydig: Selskaper som legger stor vekt på å involvere de ansatte i selskapets målsettinger, og som viser frem arbeidsplaner som forklarer hvilken betydning deres innsats har, har gjennomgående høyere produktivitet og trivsel blant de ansatte, sier Jacobsen.


Økt innsikt øker motivasjonen

I undersøkelsen har de også sett på i hvilken grad arbeidstakerne blir presentert en slik arbeidsplan, og resultatet er nedslående: Hele 49 prosent av de spurte sier at de aldri har blitt fortalt eller vist hvordan arbeidet deres påvirker øvrige funksjoner i selskapet. Kun 27 prosent oppga at de hadde blitt presentert en slik plan, mens de øvrige av respondentene var usikre.

Jacobsen synes dette tallet er skremmende lavt.

– Dette er helt på tvers av hva som motiverer i et kompetansesamfunn. Annerkjennelse etter innsats er det beste vi kan få på arbeidsplassen. Da må vi vite hvorfor vi går på jobb, hva vi skal gjøre og hvorfor vår innsats er viktig.

Når de 27 prosentene fikk bedre innblikk i sine arbeidsoppgaver gjennom en slik arbeidsplan, mente 57 prosent av denne gruppen at de da forsto betydningen av egne arbeidsoppgaver bedre.  
 
NTNU-Professor i sosiologi, Per Morten Schiefloe, støtter betydningen av hvor viktig det er at ansatte føler at funksjonen deres er viktig - uavhengig av hvilken type jobb de har.

– En sentral kvalitet ved enhver type jobb er at den som utfører jobben opplever seg betydningsfull. Derfor er det så viktig de ansatte forstår sin egen plass og rolle i de verdiskapende prosessene, sier Schiefloe.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger