(KarriereStart.no):

Er du lojal mot bedriftens visjoner og verdier? Snakker du positivt om arbeidsgiver på fritiden? Dette er eksempler på kriterier ansatte kan bli vurdert etter uten at de vet om det, og som i neste runde kan få konsekvenser for lønn og videre karriere.

Slik karaktersetting er på rask fremmarsj i norske bedrifter, viser undersøkelsen Norsk ledelsesbarometer fra organisasjonen Lederne.

– Vanlige målesystemer etter hvor mye avdelingen din produserer, er ikke et problem. Men når abstrakte verdier blir brukt som grunnlag for å gi ansatte straff eller belønning, brukes verdiene som et maktmiddel, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.

Norsk Ledelsesbarometer 2013
Rapport som utføres årlig av kunnskapssenteret De Facto, på vegne av Lederne.
Raporten gis ut sjette året på rad, og hensikten er å kartlegge mellomlederes arbeidsforhold.
Kandidatene i undersøkelsen er mellomledere og ansatte med tillitsverv, som er medlemmer i organisasjonen Lederne.
Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon, med over 17.000 medlemmer fra 1200 ulike bedrifter rundt om i landet.
Mer om ledelsesbarometeret kan leses her.Han nevner eksempler på folk som blir satt ned i stilling på bakgrunn av evalueringer de verken har kontroll over eller mulighet for å diskutere.

De fleste av medlemmene i Lederne er mellomledere. Over halvparten av medlemmene som har karakterlignende systemer, kjenner ikke kriteriene for prestasjonsvurderingene, viser undersøkelsen.

– Stadig flere tillitsvalgte kontakter oss og er bekymret fordi innføring og bruk av evalueringsprosesser i stor grad er preget av hemmelighold. De er usikre på hva informasjonen som samles om ansatte brukes til, sier Brekke.


Kritiske til om det er lovlig

Både organisasjonen og forskerne bak undersøkelsen, De Facto, stiller spørsmål ved lovligheten av systemer med karaktersetting.

– Når dårlige karakterer resulterer i at du ikke får lønnstillegg, er det et tydelig signal om at du ikke er ønsket. Da er det mange som føler seg presset til å slutte, og dermed omgår bedriften stillingsvernet som ligger i arbeidsmiljøloven, sier rådgiver Stein Stugu i De Facto.

Av mellomlederne som har karaktersystemer, er det kun 17 prosent som er helt enig i at vurderingskriteriene er objektive nok til at personlige relasjoner ikke får betydning.

– Flere medlemmer i Lederne som arbeider i store, norske bedrifter, er svært kritiske til at karakterer settes på grunnlag av skjønn. Mange av dem som er pålagt å gi karakterer, føler seg som angivere. Noen ligger våkne på natta og bekymrer seg, sier Stugu.

Mange bedrifter samler enorme mengder informasjon om ansatte, med store muligheter for lagring og kobling av personopplysninger. Stugu mener det er grunn til å spørre om personopplysningsloven gir gode nok muligheter for kontroll med bruken av alle data som samles inn.


Skaper prestasjonspress

Virksomheter som bruker karakterer som styringsverktøy, skaper et sterkt individuelt prestasjonspress, mener forskerne i De Facto.

– Bedriftskulturer der visjoner og verdier gjennomsyrer alt i virksomheten, er en styringstrend fra USA som bærer preg av virksomhetsreligion. Ansatte skal finne meningen med livet i jobben og føle seg forpliktet til å gi alt for arbeidsgiveren, sier Stein Stugu i De Facto.

Skillet mellom arbeid og fritid skal viskes ut.

– Amerikaniseringen bryter med samarbeidet mellom arbeidstagere, arbeidsgivere og staten som norsk arbeidsliv har vært tuftet på til nå. Vi mener det er grunn til å rope varsko mot en bedriftskultur som er demotiverende, integritetskrenkende og underkuende, sier Jan Olav Brekke i Lederne.

(Kilde: newswire.no)

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger