(KarriereStart.no):

Den nye rapporten baserer seg på over 5000 respondenter verden over. Det avsløres en ny type ansatte som defineres av sin preferanse for mobilitet, både med tanke på hvilke enheter de bruker, og deres tilnærming til arbeidet. Gruppen refereres til som «#GenMobile» (Generasjon Mobile) og krever gjerne utradisjonell arbeidstid og fleksible arbeidssteder fremfor høyere lønn. De forventer Wi-Fi fremfor 3G, 4G eller kablet tilgang.

Mesteparten av denne generasjonen er tidlig i karrieren og eier tre eller flere tilkoblede enheter. 57 prosent mener at de jobber mest produktiv hjemmefra. De skal være såpass knyttet til enhetene at det er 15 ganger mer sannsynlig at de de gir opp kaffe, og syv ganger mer sannsynlig at de velger smarttelefonen fremfor TV-en.

Rapporten forteller også at «#GenMobile» former arbeidsdagen rundt de mobile enhetene. De kan arbeide effektiv når som helst, hvor som helst og på hvilken som helst enhet. De forventer derfor at den aktuelle arbeidsgiveren tilpasser seg denne frie strukturen, slik at arbeiderne skal kunne jobbe på den måten de selv foretrekker.

De globale trendene:

Frihet fremfor penger:
Over halvparten foretrekker å jobbe hjemmefra to til tre dager i uken fremfor å få 10 prosent høyere lønn. 32 prosent foretrekker at arbeidsgiver betaler for en smarttelefon etter eget ønske fremfor 5 prosent høyere lønn.

Annerledes arbeidstider:

45 prosent mener de arbeider mest effektivt før klokken 9 eller etter klokken 18.

Alt tilkoblet
45 prosent ønsker at alle biler skal være tilkoblet. I tillegg til dette ønsker 20 prosent at deres klær eller sko skal bli tilkoblet i løpet av de neste fem årene.

Teknologi på arbeidsplassen
38 prosent ønsker heller å kunne ta med sin egen enhet på jobb fremfor å ha et vinduskontor. 53 prosent vil heller at arbeidsgiver betaler for en enhet etter den ansattes eget ønske, fremfor at de dekker lunsj.

Alltid være mobil
Den gjennomsnittlige forbrukeren bruker 21 timer i uken på sine mobile enheter gjennom å gjøre diverse ærender, som å sjekke nettbanken eller se på filmer. 37 prosent forventer at antallet eksterne arbeidstimer kommer til å øke de neste 12 månedene.