(KarriereStart):

Teknologi gjør det for mange i dag mulig å gjøre alt arbeid hjemmefra. Sterke sosiale normer skal være hovedgrunnen til at det likevel er vanlig å dukke opp på arbeidsplassen.

I følge Kristina Trygg, som har doktorgrad i kulturgeografi ved Stockholms universitet, er hovedargumentet for å møte opp at det å ikke være til stede kan anses som ikke å jobbe. Forventninger om å arbeide sammen med teamet sitt på arbeidsplassen er også en sterk faktor.

Avhandlingen hennes har tatt utgangspunkt i svar fra sjefer innen management, PR og kommunikasjon, forvaltning og forskning i Stockholm. Det viser seg at disse legger stor vekt på at ansikt-til-ansikt-kommunikasjon skaper bedre relasjoner til kunder og kolleger. Direkte kontakt skal også skape bedre resultater og mindre misforståelser på arbeidsplassen.

- Økt aktivitet grunnet forbedret elektronisk kommunikasjon har også for mange forsterket behovet for å ha kolleger i nærheten, sier Kristina Trygg i en artikkel på nettsidene til Stockholms Universitet.

Paradokset blir at både sjefer, kolleger og kunder forventer at kontorarbeidere til enhver tid skal være tilgjengelige. Dette fører til at grensene mellom arbeidstid og fritid viskes ut. I tillegg opplever mange arbeidere at de mister kontrollen over oppgavene hvis de ikke er tilgjengelige.

Kristina Trygg uttaler at dagens teknologi derfor skaper både en opplevd forventning og en reell forventning om at det skal arbeides etter kontortiden.

LES OGSÅ: Generasjonen som jobber når og hvor de vil.