(KarriereStart.no):

Det kommer frem av en rapport fra NTNU Samfunnsforskning, som viser at selv om tre av fire grunnskolelærere er godt fornøyd med jobben sin og føler at de bidrar til viktig læring for barn og ungdom, vurderer hver femte lærer å forlate yrket sitt.


Rapporten viser at frafallet er størst tidlig i yrket, eller allerede i løpet av praksisperioden på studiet. Det har også vært en økning i frafall blant de eldre lærerne, og stadig færre står i yrket frem til pensjonsalder.


– Dette er en stor undersøkelse som ble gjennomført fordi vi ville vite mer om årsakene til trivsel, stress, utmattelse og frafall blant lærere. Det er også slik at mange studenter forlater lærerutdanningen før de er ferdig. Her er det med andre ord mange ressurser som går til spille. Samtidig ser vi at lærerstanden har et stort potensiale som kan utnyttes bedre hvis arbeidsforholdene blir bedre, sier seniorforsker Einar Skaalvik ved NTNU Samfunnsforskning til forskning.no.

LES OGSÅ: En av tre lærerstudenter bryter utdanninga


Undersøkelsen ble utført ved hjelp av landsomfattende spørreundersøkelser og kvalitative intervjuer. Resultatet viser at selv om de fleste er fornøyd med jobben, svarer hele 94 prosent at det er det høye tidspresset, med uforutsigbare arbeidstider og mindre tid til forberedelser innenfor arbeidstiden, som fører til stress og utmattelse på sikt.Likevel er sykefraværet blant de unge lavt. Arbeidslivsforsker Sidsel Skaalvik, tror dette kommer av høy arbeidsglede blant de unge lærerne.


– Livet blir så hektisk at mange velger bort fysiske aktiviteter som kunne vært oppbyggende, og vårt materiale tyder på at mange lærere gjennomgår en gradvis utvikling hvor de blir tappet for krefter over mange år. Det er typisk at mange begynner å gå til fysioterapeut når de er i midten av 40-årene. Når de passerer 40-50 år er ikke helgene nok til å ta seg inn igjen lenger. Da begynner enkelte å søke om redusert stilling, og noen begynner å tenke på delvis eller full uføretrygd, forteller Sidsel Skaalvik til forskning.no.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger