<  
>  

Lærling - vei- og anleggsfaget

I Peab sørger vi for at du får en god og nødvendig oppfølging gjennom hele læretiden.
Stillingstype
Antall lærlinger
10 (flere)
Sted
Utdanningsnivå
Yrkesskole / videregående skole
Om lærlingordningen

I Peab sørger vi for at du får en god og nødvendig oppfølging gjennom hele læretiden. Vi kan tilby en fagansvarlig og en instruktør som ser til at det blir lagt til rette for lærlinger, både når det gjelder det faglige og det sosiale.

Peab er tilknyttet EBA sitt opplæringskontor, og er en godkjent opplæringsbedrift innen:

  • Betongfaget
  • Tømrerfaget
  • Vei- og anleggsfaget

Vår intensjon er at du har en fast instruktør som følger deg hele læretiden. Peab er også tilknyttet EBAs opplæringskontor, Byggopp, som du vil få en fast kontaktperson hos som følger deg opp med byggeplassbesøk hver 12 uke.

Arbeidsoppgavene for lærlinger hos oss vil være varierte, utfordrende og spennende. Vi avholder halvårlige lærlingssamlinger hvor du treffer de andre lærlingene og representanter for ledelsen i bedriften.

Lønn utbetales iht de enkelte overenskomster og lokale avtaler, hvor det bla er ett lærlingtilskudd og ekstra velferdsordninger. Peab er en IA-bedrift og har fokus på oppfølging og tilrettelegging ved skade/sykdom.

Dyktige lærlinger vil etter endt fagprøve få muligheten til å jobbe som fagarbeidere.

I Peab gir vi deg mulighetene, og vi vil du skal trives som lærling i Peab!

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Peab
logo
Økonomi- og administrasjonssjef
Vår nåværende økonomisjef skal gå av med pensjon, og vi er nå på leting etter hans erstatter. Vi søker derfor etter en økonomi- og administrasjonssjef som har økonomifaglig bakgrunn, dokumentert erfaring med ledelse, bedriftsøkonomi og prosjektøkonomi. Økonomifunksjonen innebærer ansvar for driftsregnskap og prosjektregnskap. Årsregnskap, finansiering og lønn driftes av konsern og stillingen innebærer kontakt og samarbeid med konsernfunksjoner. Som person er du opptatt av bedriftsutvikling, kontroll og struktur. Du evner å ta avgjørelser, er initiativrik og løsningsorientert. Du som søker:  har høyere utdanning innen økonomi eller ledelse har god erfaring fra økonomistyring  er tydelig, stiller krav og kommuniserer godt på alle nivåer Du er handlekraftig og kjenner deg igjen i våre verdier; Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig Oppgaver og ansvar: Drive organisasjonsutvikling og strategisk arbeid samt kommunisere godt i hele bedriften Overordnet økonomistyring Administrative oppgaver Prosjektcontroller Lede controllerfunksjonen inkl. personalansvar Delta i ledergruppe i Bjørn Bygg Du bør ha gode ferdigheter innen Office 365, Power BI og lignende. I rollen som økonomi- og administrasjonssjef vil man jobbe tett med ledelse i løpende prosjekter, administrerende direktør og øvrig stab, som er organisatorisk plassert i Tromsø. Den rette kandidaten kan jobbe fra Harstad, men må i så fall påregne en del reisevirksomhet til Tromsø. Vi har em god bedriftskultur, spennende muligheter i et stort konsern samt konkurransedyktige lønnsbetingelser inkludert pensjons- og personforsikringsordninger med AFP etc.  Ta kontakt med administrerende direktør Gro Skaar Knutsen +47 480 37 651, Økonomisjef Sigurd Guttormsen +47 909 76 154 eller HR sjef Ronny Josefsen +47 905 26 154 hvis du har spørsmål om stillingene. Som ansatt i Peab blir du delaktig i arbeidet med å bygge fremtidens bærekraftige samfunn. I Peab er vi samfunnsengasjerte og opptatt av hvordan vi som entreprenør påvirker det miljøet vi lever i, både for de menneskene som nå og i fremtiden berøres av det vi bygger og anlegger. Vi ønsker å omfavne spennet av kompetanse som finnes i arbeidsmarkedet og etterstreber mangfold blant våre ansatte.Våre verdier ligger som en grunnstein for hvordan vi som ledere og medarbeidere opptrer, og for oss er det viktig at du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier jordnær, utviklende, personlig og pålitelig. I Peab finnes det store muligheter for personlig utvikling.Vil du bygge et bærekraftig samfunn med oss?Vi ser frem til å motta din søknad! Søknadsfrist 07.08.2022 Søk stillingen  
Frist 07.08.2022
Les mer
logo
Økonomi- og administrasjonssjef
Vår nåværende økonomisjef skal gå av med pensjon, og vi er nå på leting etter hans erstatter. Vi søker derfor etter en økonomi- og administrasjonssjef som har økonomifaglig bakgrunn, dokumentert erfaring med ledelse, bedriftsøkonomi og prosjektøkonomi. Økonomifunksjonen innebærer ansvar for driftsregnskap og prosjektregnskap. Årsregnskap, finansiering og lønn driftes av konsern og stillingen innebærer kontakt og samarbeid med konsernfunksjoner. Som person er du opptatt av bedriftsutvikling, kontroll og struktur. Du evner å ta avgjørelser, er initiativrik og løsningsorientert. Du som søker:  har høyere utdanning innen økonomi eller ledelse har god erfaring fra økonomistyring  er tydelig, stiller krav og kommuniserer godt på alle nivåer Du er handlekraftig og kjenner deg igjen i våre verdier; Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig Oppgaver og ansvar: Drive organisasjonsutvikling og strategisk arbeid samt kommunisere godt i hele bedriften Overordnet økonomistyring Administrative oppgaver Prosjektcontroller Lede controllerfunksjonen inkl. personalansvar Delta i ledergruppe i Bjørn Bygg Du bør ha gode ferdigheter innen Office 365, Power BI og lignende. I rollen som økonomi- og administrasjonssjef vil man jobbe tett med ledelse i løpende prosjekter, administrerende direktør og øvrig stab, som er organisatorisk plassert i Tromsø. Den rette kandidaten kan jobbe fra Harstad, men må i så fall påregne en del reisevirksomhet til Tromsø. Vi har em god bedriftskultur, spennende muligheter i et stort konsern samt konkurransedyktige lønnsbetingelser inkludert pensjons- og personforsikringsordninger med AFP etc.  Ta kontakt med administrerende direktør Gro Skaar Knutsen +47 480 37 651, Økonomisjef Sigurd Guttormsen +47 909 76 154 eller HR sjef Ronny Josefsen +47 905 26 154 hvis du har spørsmål om stillingene. Som ansatt i Peab blir du delaktig i arbeidet med å bygge fremtidens bærekraftige samfunn. I Peab er vi samfunnsengasjerte og opptatt av hvordan vi som entreprenør påvirker det miljøet vi lever i, både for de menneskene som nå og i fremtiden berøres av det vi bygger og anlegger. Vi ønsker å omfavne spennet av kompetanse som finnes i arbeidsmarkedet og etterstreber mangfold blant våre ansatte.Våre verdier ligger som en grunnstein for hvordan vi som ledere og medarbeidere opptrer, og for oss er det viktig at du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier jordnær, utviklende, personlig og pålitelig. I Peab finnes det store muligheter for personlig utvikling.Vil du bygge et bærekraftig samfunn med oss?Vi ser frem til å motta din søknad! Søknadsfrist 07.08.2022 Søk stillingen  
Frist 07.08.2022
Les mer
logo
Distriktssjef til industrisatsing i Peab
Peab Bjørn Bygg er en betydelig samfunnsaktør i Nord-Norge. Vi ønsker å styrke vår ledelse og posisjon ytterligere innen næringer som er viktige for Norge og Nord-Norge spesielt.  Som en av Nord-Norges største entreprenører satser vi mot bl.a. oppdrettsnæringen og grønn industri! Dette er ofte store og komplekse prosjekter som er viktige for næringsutvikling, samfunnsutvikling samt fra et miljøperspektiv. Vi har allerede mye kompetanse innen feltet, men når vi nå etablerer en egen industriavdeling søker vi etter flere med teknisk interesse, engasjement og eventyrlyst - som kan tenke seg å jobbe innen denne spennende næringen. Vi søker distiktssjef som vil bli med å bygge opp denne satsningen, er fleksibel med hensyn til arbeidssted og interessert i innovasjon og utvikling i et miljøperspektiv. Du som søker:  har formalkompetanse innen bygg / ledelse / økonomi har dokumenterte lederegenskaper fra entreprenørbransjen er tydelig, stiller krav og kommuniserer godt på alle nivåer Du er handlekraftig og kjenner deg igjen i våre verdier; Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig. Som distriktssjef får du ansvar for: å lede og utvikle industrisatningen å sikre prosjektgjennomføring iht. bedriftens styringssystem å utvikle egne medarbeidere og fagarbeidere å ivareta kundekontakt, anbud og markedsansvar prognose, budsejett og resultat i egen enhet Du som søker kan bo hvor som helst i landet og må være forberedt på å pendle ettersom arbeidssted vil variere.  Vi tilbyr konkurransedyktig lønnspakke inkludert reiseordninger og svært gode pensjons- og personforsikringsordninger med AFP etc. Du blir en del av et Nordisk konsern som for den rette kandidaten kan gi store utviklings- og karrieremuligheter.  Ta kontakt med administrerende direktør Gro Skaar Knutsen +47 480 37 651, Kalkylesjef Stian Paulsen +47 915 54 640 eller HR sjef Ronny Josefsen +47 905 26 154 hvis du har spørsmål om stillingen. Som ansatt i Peab blir du delaktig i arbeidet med å bygge fremtidens bærekraftige samfunn. I Peab er vi samfunnsengasjerte og opptatt av hvordan vi som entreprenør påvirker det miljøet vi lever i, både for de menneskene som nå og i fremtiden berøres av det vi bygger og anlegger. Vi ønsker å omfavne spennet av kompetanse som finnes i arbeidsmarkedet og etterstreber mangfold blant våre ansatte.Våre verdier ligger som en grunnstein for hvordan vi som ledere og medarbeidere opptrer, og for oss er det viktig at du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier jordnær, utviklende, personlig og pålitelig. I Peab finnes det store muligheter for personlig utvikling.Vil du bygge et bærekraftig samfunn med oss?Vi ser frem til å motta din søknad! Søknadsfrist 07.08.2022 Søk stillingen  
Frist 07.08.2022
Les mer
logo
Prosjektleder/ anleggsleder til industrisatsing i Peab
Peab Bjørn Bygg er en betydelig samfunnsaktør i Nord-Norge. Vi ønsker å styrke vår ledelse og posisjon ytterligere innen næringer som er viktige for Norge og Nord-Norge spesielt.  Som en av Nord-Norges største entreprenører satser vi mot bl.a. oppdrettsnæringen og grønn industri! Dette er ofte store og komplekse prosjekter som er viktige for næringsutvikling, samfunnsutvikling samt fra et miljøperspektiv. Vi har allerede mye kompetanse innen feltet, men når vi nå etablerer en egen industriavdeling søker vi etter flere med teknisk interesse, engasjement og eventyrlyst - som kan tenke seg å jobbe innen denne spennende næringen. Vi søker prosjektleder/anleggsleder som vil bli med på denne satsningen, er fleksibel med hensyn til arbeidssted og interessert i innovasjon og utvikling i et miljøperspektiv. Du som søker:  har formalkompetanse innen bygg / ledelse eller relevant erfaring i å lede byggeprosjekter har dokumenterte lederegenskaper fra entreprenørbransjen er tydelig, stiller krav og kommuniserer godt på alle nivåer Du er handlekraftig og kjenner deg igjen i våre verdier; Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig. Som prosjektleder/anleggsleder får du ansvar for: å lede den daglige driften av prosjektet å styre produksjonen iht. kontrakt, fastsatt tidsplan, kvalitet og budsjett  å ivareta sentrale parter som byggherre, prosjekteringsledelse, underentreprenører etc Du som søker kan bo hvor som helst i landet og må være forberedt på å pendle ettersom arbeidssted vil variere.  Vi tilbyr konkurransedyktig lønnspakke inkludert reiseordninger og svært gode pensjons- og personforsikringsordninger med AFP etc. Du blir en del av et Nordisk konsern som for den rette kandidaten kan gi store utviklings- og karrieremuligheter.  Ta kontakt med administrerende direktør Gro Skaar Knutsen +47 480 37 651, Kalkylesjef Stian Paulsen +47 915 54 640 eller HR sjef Ronny Josefsen +47 905 26 154 hvis du har spørsmål om stillingen. Som ansatt i Peab blir du delaktig i arbeidet med å bygge fremtidens bærekraftige samfunn. I Peab er vi samfunnsengasjerte og opptatt av hvordan vi som entreprenør påvirker det miljøet vi lever i, både for de menneskene som nå og i fremtiden berøres av det vi bygger og anlegger. Vi ønsker å omfavne spennet av kompetanse som finnes i arbeidsmarkedet og etterstreber mangfold blant våre ansatte.Våre verdier ligger som en grunnstein for hvordan vi som ledere og medarbeidere opptrer, og for oss er det viktig at du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier jordnær, utviklende, personlig og pålitelig. I Peab finnes det store muligheter for personlig utvikling.Vil du bygge et bærekraftig samfunn med oss?Vi ser frem til å motta din søknad! Søknadsfrist 07.08.2022 Søk stillingen  
Frist 07.08.2022
Les mer
logo
Produksjonsledere/ arbeidsledere til industrisatsing i Peab
Peab Bjørn Bygg er en betydelig samfunnsaktør i Nord-Norge. Vi ønsker å styrke vår ledelse og posisjon ytterligere innen næringer som er viktige for Norge og Nord-Norge spesielt.  Som en av Nord-Norges største entreprenører satser vi mot bl.a. oppdrettsnæringen og grønn industri! Dette er ofte store og komplekse prosjekter som er viktige for næringsutvikling, samfunnsutvikling samt fra et miljøperspektiv. Vi har allerede mye kompetanse innen feltet, men når vi nå etablerer en egen industriavdeling søker vi etter flere med teknisk interesse, engasjement og eventyrlyst - som kan tenke seg å jobbe innen denne spennende næringen. Vi søker produksjonsledere/arbeidsledere som vil bli med på denne satsningen, er fleksibel med hensyn til arbeidssted og interessert i innovasjon og utvikling i et miljøperspektiv. Du som søker:  har fortrinnsvis formalkompetanse innen bygg / tekniske fag og relevant erfaring innen tømmer, betong eller tekniske fag har god praktisk kompetanse evner å planlegge, koordinere og tilrettelegge for god kvalitet og effektiv drift er komfortabel med bruk av dataverktøy og evner å ta i bruk nye produksjonsmetoder og digitale verktøy  Du trives i team og kjenner deg igjen i våre verdier; Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig. Som produksjonsleder/arbeidsleder får du ansvar for: å styre den daglige produksjonen mot tidsplan, kvalitet og budsjett  å sikre at arbeidet utføres iht. gjeldende HMS-bestemmelser å fortløpende drive planlegging av produksjonen, vurdere mannskapsbehov og koordinere bemanning samt styre undeentreprenører sammen med øvrig byggplassledele Du som søker kan bo hvor som helst i landet og må være forberedt på å pendle ettersom arbeidssted vil variere.  Vi tilbyr konkurransedyktig lønnspakke inkludert reiseordninger og svært gode pensjons- og personforsikringsordninger med AFP etc. Du blir en del av et Nordisk konsern som for den rette kandidaten kan gi store utviklings- og karrieremuligheter.  Ta kontakt med administrerende direktør Gro Skaar Knutsen +47 480 37 651, Kalkylesjef Stian Paulsen +47 915 54 640 eller HR sjef Ronny Josefsen +47 905 26 154 hvis du har spørsmål om stillingen. Som ansatt i Peab blir du delaktig i arbeidet med å bygge fremtidens bærekraftige samfunn. I Peab er vi samfunnsengasjerte og opptatt av hvordan vi som entreprenør påvirker det miljøet vi lever i, både for de menneskene som nå og i fremtiden berøres av det vi bygger og anlegger. Vi ønsker å omfavne spennet av kompetanse som finnes i arbeidsmarkedet og etterstreber mangfold blant våre ansatte.Våre verdier ligger som en grunnstein for hvordan vi som ledere og medarbeidere opptrer, og for oss er det viktig at du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier jordnær, utviklende, personlig og pålitelig. I Peab finnes det store muligheter for personlig utvikling.Vil du bygge et bærekraftig samfunn med oss?Vi ser frem til å motta din søknad! Søknadsfrist 07.08.2022 Søk stillingen  
Frist 07.08.2022
Les mer
logo
Tømrere og betongarbeidere til industrisatsing
Peab Bjørn Bygg er en betydelig samfunnsaktør i Nord-Norge. Vi ønsker å styrke vår ledelse og posisjon ytterligere innen næringer som er viktige for Norge og Nord-Norge spesielt.  Som en av Nord-Norges største entreprenører satser vi mot bl.a. oppdrettsnæringen og grønn industri! Dette er ofte store og komplekse prosjekter som er viktige for næringsutvikling, samfunnsutvikling samt fra et miljøperspektiv. Vi har allerede mye kompetanse innen feltet, men når vi nå etablerer en egen industriavdeling søker vi etter flere med teknisk interesse, engasjement og eventyrlyst - som kan tenke seg å jobbe innen denne spennende næringen. Vi søker tømrere og betongarbeidere som vil bli med på denne satsningen, er fleksibel med hensyn til arbeidssted og interessert i innovasjon og utvikling i et miljøperspektiv. Du som søker:  har svennebrev i tømmer eller fagbrev i betong eller lang relevant erfaring fra håndvererkeryrket foretrekker å jobbe på pendleroppdrag med rotasjonsordninger Du trives best med å jobbe i team og kjenner deg igjen i våre verdier; Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig. Du som søker kan bo hvor som helst i landet og må være forberedt på å pendle ettersom arbeidssted vil variere.  Vi tilbyr konkurransedyktig lønnspakke inkludert reiseordninger og svært gode pensjons- og personforsikringsordninger med AFP etc. Du blir en del av et Nordisk konsern som for den rette kandidaten kan gi store utviklings- og karrieremuligheter.  Ta kontakt med administrerende direktør Gro Skaar Knutsen +47 480 37 651, Kalkylesjef Stian Paulsen +47 915 54 640 eller HR sjef Ronny Josefsen +47 905 26 154 hvis du har spørsmål om stillingen. Som ansatt i Peab blir du delaktig i arbeidet med å bygge fremtidens bærekraftige samfunn. I Peab er vi samfunnsengasjerte og opptatt av hvordan vi som entreprenør påvirker det miljøet vi lever i, både for de menneskene som nå og i fremtiden berøres av det vi bygger og anlegger. Vi ønsker å omfavne spennet av kompetanse som finnes i arbeidsmarkedet og etterstreber mangfold blant våre ansatte.Våre verdier ligger som en grunnstein for hvordan vi som ledere og medarbeidere opptrer, og for oss er det viktig at du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier jordnær, utviklende, personlig og pålitelig. I Peab finnes det store muligheter for personlig utvikling.Vil du bygge et bærekraftig samfunn med oss?Vi ser frem til å motta din søknad! Søknadsfrist 07.08.2022 Søk stillingen  
Frist 07.08.2022
Les mer
logo
Asfaltarbeidere
Vi søker asfaltarbeidere PEAB Asfalt Norge AS skal utvide sin virksomhet i Voss, Hardanger og Indre Sogn og søker personer til følgende stillinger på Voss: Bas asfaltlag Vi søker deg som: Har fagbrev innen asfalt, lang erfaring kan kompensere for dette Minimum 3 års erfaring Fordel med BE eller andre relevante kurs/sertifiseringer Gjerne førerkort klasse C/C1 Må beherske norsk/svensk muntlig og skriftlig Asfaltarbeider Vi søker deg som: Har fagbrev eller relevant erfaring fra asfaltarbeider Kjennskap til maskiner og utstyr Stå på vilje Vant til å jobbe tett på andre og i team Det tilbys både fast stilling og sesong. PEAB har asfaltverk på Sotra, Eikefet og Karmøy og er en betydelig aktør i asfaltmarkedet på Vestlandet. Med våre sentrale oppstillinger og gode forutsettinger ligger alt til rette for stor aktivitet i årene fremover. Som ansatt i PEAB blir du delaktig i arbeidet med å bygge fremtidens bærekraftige samfunn. I PEAB er vi samfunnsengasjerte og opptatt av hvordan vi som entreprenør påvirker det miljøet vi lever i, både for de menneskene som nå og i fremtiden berøres av det vi bygger og anlegger. Vi ønsker å omfavne spennet av kompetanse som finnes i arbeidsmarkedet og etterstreber mangfold blant våre ansatte. Våre verdier ligger som en grunnstein for hvordan vi som ledere og medarbeidere opptrer, og for oss er det viktig at du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier jordnær, utviklende, personlig og pålitelig. I PEAB finnes det store muligheter for personlig utvikling. Vil du bygge et bærekraftig samfunn med oss? For spørsmål om stillingene kontakt: Distriktssjef Bergen, Torgeir Erland, tlf 934 99 758 Prosjektleder Voss, Hardanger og Indre Sogn, Jarle Brunborg, tlf 971 49 742 Vi tilbyr: Spennende arbeidsoppgaver i et selskap i vekst og utvikling Trivelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø Mulighet for videreutvikling Konkurransedyktige lønnsbetingelser Svært gode pensjons -og forsikringsordninger Søknadsfrist 07.07.2022 Søk stillingen
Frist 07.07.2022
Les mer
logo
Maskinfører Solberg Maskin AS
Er du en dyktig maskinfører som har lyst til å jobbe i små og store lokale prosjekter og motiveres av varierte arbeidsdager? Da bør du lese videre!   Solberg Maskin AS ble i 2017 en del av Peab-konsernet og er den lokale aktøren med det store konsernet i ryggen. Som maskinfører hos oss vil du kunne ta del i store og mindre lokale prosjekter for å gjøre en forskjell for folk der de lever! Vi har sterk faglig og variert kompetanse i Solberg Maskin AS, hvor du vil få muligheten til å lære av og jobbe med ulike fagretninger. På grunn av økt oppdragsmengde ønsker vi nå å få med en dyktig maskinfører på laget!   I stillingen kan vi tilby: En trygg jobb i et solid selskap Å bli en del av et morsomt og sosialt arbeidsmiljø Konkurransedyktige betingelser Utviklingsmuligheter for deg som motiveres av å lære Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver   Arbeidsoppgaver: Maskinkjøring gravemaskin i ulike prosjekter innen vei, VA og grunnarbeid Renhold og vedlikehold og maskiner Arbeid med KS-dokumentasjon Samarbeid med andre faggrupper i prosjektet   Kvalifikasjoner: Vi ser etter deg som har maskinførerbevis og som har god erfaring innen anleggsfaget. Har du fagbrev i anleggsmaskinførerfaget er det positivt. Erfaring med GPS er viktig, og du må beherske norsk muntlig og skriftlig.   Personlige egenskaper:Du har interesse for fagfeltet, er arbeidsvillig, høy arbeidsmoral og ikke redd for å ta i et tak. Du ønsker varierte arbeidsoppgaver, og liker å jobbe strukturert og selvstendig. Du setter arbeidsglede og trivsel høyt, og du ser verdien av å samarbeide i lag. Og selvfølgelig er du glad i å jobbe ute i all slags vær!Det er også viktig at du identifiserer deg med Peabs kjerneverdier JUPP – jordnær, utviklende, personlig og pålitelig.   Annen informasjon: Sted: Terminalen 4B, 7080 Heimdal Omfang: Heltid, fast stilling Oppstart: Etter avtale   Søk på stillingen ved å trykke Søk her og registrer deg ved å legge inn kontaktinformasjon, CV og søknadstekst. Vi foretar en fortløpende selektering av kandidater og tar kontakt med aktuelle kandidater underveis i annonseperioden.   Har du spørsmål om stillingen? Kontakt rekrutteringsansvarlig Anne Pedersen på anne.pedersen@peab.no eller tel 92661530 eller Daglig leder Jan Erik Holten på jan.erik.holten@solbergmaskin.no eller tel 92440274.     Søknadsfrist 30.06.2022
Frist 30.06.2022
Les mer
logo
Prosjektleder HGT AS
Har du ett engasjement og erfaring for å lede og motiverer de ansatte rundt deg på ett anleggsprosjekt? Vi har vunnet spennende nye prosjekter, og er i vekst. Vi trenger å forsterke vårt datterselskap HGT AS i Peab Anlegg AS. Vårt datterselskap HGT AS som er en betydelig grunnentreprenør i Bergensregionen omsatte i 2020 for 150 MNOK og har 31 medarbeidere. Vi søker etter en prosjektleder som har det daglige ansvaret på en av våre anleggsplasser. Vårt kontor er på Kokstad i Bergen. Lokasjon for stillingen vil være ute på prosjekt, i all hovedsak i og rundt Bergens området. Det vil være muligheter for tett samarbeid i prosjekter tilknyttet Distrikt Vest i Peab Anlegg AS. Stillingen er nyopprettet og rapporterer til daglig leder. Vår prosjektleder har totalansvar for ledelse, planlegging, HMS, KS og økonomi på gjennomføring av prosjekter fra oppstart til ferdigstillelse. For deg betyr det at du får en innholdsrik arbeidsdag. Du fokuserer på prosjektets budsjett og prognose, følger opp fremdriftsplaner og samordner UE og leverandører. I HGT står mennesket i sentrum. Du får personalansvar og har en viktig rolle i å lede, utvikle og følge opp prosjektteamet. Du sørger også for rett informasjon- og kommunikasjonsflyt i prosjektet, og har en rolle å bistå i tilbud og anbudsarbeid. Kvalifikasjoner: Vi søker deg som har relevant utdanning på bachelor / master nivå og relevant arbeidserfaring fra anlegg, betong og grunnarbeid. Du har flerårige erfaring fra å lede prosjekter i anleggsbransjen, og god kunnskap i økonomistyring av prosjekter. Du har tilegnet deg god kjennskap til anleggsmarkedet på Vestlandet. Vi ser at du har god innsikt i kontraktsstandardene, og er vant til å bruke systemer og data som arbeidsverktøy. Gode formuleringsevner på norsk, både skriftlig og muntlig er viktig for at du skal lykkes i stillingen.  Personlige egenskaper: Vi vektlegger personlige egenskaper og det er viktig for oss at du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig. Du evner til å tenke helhet i en stor og kompleks organisasjon. Du har en «kremmerånd» og har utviklet god forretningsforståelse. Vi ser også at du har lett for å skape tillitt og skape gode kunderelasjoner internt og eksternt. I din arbeidshverdag jobber du strukturert og systematisk og er en iverksetter og gjennomfører. Hva vi kan tilby: I Peab Anlegg AS og HGT AS får du spennende utfordringer i et Nordisk selskap i vekst. Du vil oppleve å få en reell innflytelse, god takhøyde for diskusjoner og kort vei til beslutninger. Vi har stort fokus på ett godt, sosialt arbeidsmiljø med respekt for hverandre, våre kunder og samarbeidspartnere. Vi har godt omdømme, godt nettverk og stor variasjon i våre oppdrag. Betingelsene er konkurransedyktige.   For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Daglig leder Christoph Hollenstein på telefon +47 902 65 067. Søknadsfrist 31.07.2022 Søk stillingen
Frist 31.07.2022
Les mer
logo
Anleggsleder HGT AS
Er du eller vil du bli en god anleggsleder?   Er du genuint opptatt av fremdrift, resultat og god planlegging?   Vi har vunnet spennende nye prosjekter, og er i vekst. Vi trenger å forsterke vårt datterselskap HGT AS i Peab Anlegg AS.   Vårt datterselskap HGT AS som er en betydelig grunnentreprenør i Bergens regionen omsatte i 2020 for 150 MNOK og har 31 medarbeidere. Vi søker etter en anleggsleder som kan bidra med det daglige ansvaret på et av våre prosjekter på Vestlandet. Lokasjon for stillingen vil være ute på prosjekt, i all hovedsak i og rundt Bergen. Du er tilknyttet vårt kontor på Kokstad. Det vil være muligheter for tett samarbeid i prosjekter tilknyttet Distrikt Vest i Peab Anlegg AS. Stillingen rapporterer til prosjektleder.   Anleggsleder hos oss vil lede og organisere det daglige arbeidet på prosjekt med fokus på fremdrift, HMS / KS, og økonomi. Du vil ha kontakt mot byggherre, offentlige myndigheter, leverandør og underentreprenører. I ditt daglige arbeid har du fokus på leveranse i henhold til kontrakt, bemanningsplaner og fremdriftsplaner. Du har ansvar for økonomi,  time- og kostnadskontroll i forhold til kalkyler. Vi har stort fokus på HMS, YM og KS, så det er viktig at du har evnen til å følge opp disse planene på en god måte.   Hva vi ser etter: Du har utdanning som ingeniør med en bachelor- / mastergrad og 3-6 års arbeidserfaring med anleggsledelse fra entreprenørvirksomhet. Det er en forutsetning at du har gode kunnskaper innen kontraktsadministrasjon, standarder, tegningsforståelse, betong og/eller grunnarbeider. Gode formuleringsevner på norsk, både skriftlig og muntlig, er viktig for at du skal lykkes i stillingen.    Personlige egenskaper: Vi vektlegger personlige egenskaper og det er viktig for oss at du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig. Du som person har engasjement og kommuniserer med både kunder og kollegaer på en god måte. Din lederstil er empatisk og tydelig, og du evner å motivere dine medarbeidere og UE til å trekke i samme retning. I din arbeidsmetode er du strukturert, og ikke minst er løsningsorientert. Hva vi tilbyr: I HGT AS og Peab Anlegg AS får du spennende utfordringer i et Nordisk selskap i vekst. Du vil oppleve å få en reell innflytelse, god takhøyde for diskusjoner og kort vei til beslutninger. Vi har stort fokus på ett godt, sosialt arbeidsmiljø med respekt for hverandre, våre kunder og samarbeidspartnere. Vi har godt omdømme, godt nettverk og stor variasjon i våre oppdrag. Betingelsene er konkurransedyktige. For mer informasjon om stillingen ta kontakt med daglig leder i HGT AS Christoph Hollenstein på telefon +47 902 65 067. Søknadsfrist 30.07.2022 Søk stillingen  
Frist 31.07.2022
Les mer
logo
Prosjekteringsleder og BIM-koordinator
Vi søker prosjekteringsleder og BIM-koordinator til vår tekniske avdeling i Tromsø. Som prosjekteringsleder er du et sentralt bindeledd mellom rådgivere og vår prosjektorganisasjon i planleggings-, prosjekterings- og utførelsesfasen. BIM-koordinatoren skal bistå i prosjekteringsfasen og støtte både prosjekteringslederne og prosjektorganisasjonen gjennom sitt arbeid.  Du som har relevant fagskole/ingeniørgrad og særskilt interesse for byggetekniske løsninger vil passe godt i stillingen. Som person er du engasjert, tar initiativ og er proaktiv i ditt arbeide. Det forventes at du besitter digital kompetanse over gjennomsnittet, og det er en fordel om du har kjennskap til VDC og BIM. Dersom du kjenner deg igjen i våre verdier: Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig vil du trives hos oss. Ansvar og arbeidsoppgaver som prosjekteringsleder: Lede prosjekteringsgruppen og koordinere arbeidet mot prosjektledelsen på prosjektet Utarbeide prosjekteringsplan, og koordinere mot prosjektets hovedfremdriftsplan og innkjøpsplan Kontrollere arkitekters og rådgivende ingeniørers leveranse, og sikre at riktige løsninger velges ut fra gitte rammer, budsjetter og tidsplaner Bidra i tidligfase med konseptutvikling, kalkyleprosessen samt skisse/forprosjekt Ansvar og arbeidsoppgaver som BIM-koordinator: Bistå prosjekteringsledere med å sikre kvalitet i BIM-modellene Løpende kollisjonskontroller av modeller i prosjekteringsfasen samt følge opp funn i samråd med prosjekteringsleder Bistå byggeplasser med bruk av BIM-modeller i Solibri/StreamBIM ol.  Som ansatt på teknisk avdeling i Bjørn Bygg AS blir du en del av et større faglig miljø i Tromsø, hvor det er gode muligheter for videreutdanning og kompetanseheving. Hos oss får du mulighet til å vokse i et allerede godt arbeidsmiljø og sterkt fagmiljø.  Ta kontakt med prosjekteringssjef Lars Bangsund Jacobsen på +47 976 45 488 eller HR sjef Ronny Josefsen +47 905 26 154 hvis du har spørsmål om stillingen. Som ansatt i Peab blir du delaktig i arbeidet med å bygge fremtidens bærekraftige samfunn. I Peab er vi samfunnsengasjerte og opptatt av hvordan vi som entreprenør påvirker det miljøet vi lever i, både for de menneskene som nå og i fremtiden berøres av det vi bygger og anlegger. Vi ønsker å omfavne spennet av kompetanse som finnes i arbeidsmarkedet og etterstreber mangfold blant våre ansatte.Våre verdier ligger som en grunnstein for hvordan vi som ledere og medarbeidere opptrer, og for oss er det viktig at du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier jordnær, utviklende, personlig og pålitelig. I Peab finnes det store muligheter for personlig utvikling.Vil du bygge et bærekraftig samfunn med oss?Vi ser frem til å motta din søknad! Søknadsfrist 03.07.2022
Frist 03.07.2022
Les mer
logo
Prosjektleder
Peab er et av Nordens største entreprenørselskaper med lange og gode tradisjoner. Vår visjon er å være Nordens samfunnsbygger, og vi har som mål å bli Nordens beste arbeidsplass. Med et solid konsern i ryggen er Peab AS en stabil og trygg arbeidsplass! Peab AS er i vekst, og vår region i Oslo, som har kontor på Lysaker, har nå behov for å styrke sin organisasjon med en erfaren prosjektleder. Arbeidsoppgaver: Totalt ansvar for prosjektgjennomføring Utarbeide hovedfremdriftsplan, forankre og følge opp fremdriftsplaner i prosjekt Sørge for at prosjektet styres slik at målene nås og kundens forventinger blir innfridd Motivere/veilede interne og eksterne samarbeidspartnere Utvikle gode relasjoner til våre kunder og slik kunne bidra til nye prosjekter Foretrukket utdannelse og erfaring: Sivilingeniør eller ingeniør innenfor bygg og anlegg Minimum 5-7 års erfaring innen prosjektledelse fra entreprenørvirksomhet innen bygg Personlige egenskaper: Kommunikativ og engasjert Kundefokusert Trives med å jobbe i og med team, samt utvikle disse God til å lede og motivere andre i teamet, og ellers i organisasjonen Løsningsorientert og kreativ Strukturert og deltaljorientert Fremoverlent og resultatorientert Vi tilbyr: Spennende arbeidsoppgaver i et selskap i vekst og utvikling Trivelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø Mulighet for videreutvikling Fast ansettelse Konkurransedyktige lønnsbetingelser Svært gode pensjons -og forsikringsordninger Søknadsfrist 15.07.2022
Frist 15.07.2022
Les mer
logo
Anleggsleder
Peab er et av Nordens største entreprenørselskaper med lange og gode tradisjoner. Vår visjon er å være Nordens Samfunnsbygger, og vi har som mål å bli Nordens beste arbeidsplass. Med et solid konsern i ryggen er Peab AS en stabil og trygg arbeidsplass! Peab er i vekst, og vår region i Oslo, med kontor på Lysaker, søker nå etter en erfaren arbeidsleder. Arbeidsoppgaver: Daglig ledelse av byggeplass med hovedfokus på fremdrift, økonomi, HMS og kvalitet Være bedriftens representant på byggeplass, kontakt med byggherre, offentlige myndigheter og underleverandører Ha fokus på leveranse i henhold til kontrakt Planlegging av riggplan, bemanningsplaner og fremdriftsplaner Kvalifikasjoner: Siv. ingeniør, Ingeniør eller teknisk fagskole innen bygg og anlegg Minimum 4-6 års erfaring innen anleggsledelse fra entreprenørvirksomhet innen bygg Personlige egenskaper: Kjenner deg igjen i våre kjerneverdier: Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig God og tydelig kommunikasjon, både skriftlig og muntlig Trives med å jobbe i team Engasjert og løsningsorientert Strukturert og flink til å prioritere Vi tilbyr: Spennende arbeidsoppgaver i et selskap i vekst og utvikling Trivelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø Mulighet for videreutvikling Fast ansettelse Konkurransedyktige lønnsbetingelser Svært gode pensjons -og forsikringsordninger Søknadsfrist 15.07.2022
Frist 15.07.2022
Les mer
logo
Arbeidsleder - Asfalt
Arbeidsleder – Asfalt Peab Asfalt Norge AS avdeling Trondheim søker etter en operativ arbeidsleder som sammen med kompetente fagarbeidere ute på veien vil gjennomføre våre prosjekt i henhold til våre oppdragsgivers ønsker og behov. Vi søker deg som ønsker å være leder for et eller flere utleggerlag ved avdeling Trondheim med ansvar for kunder, planlegging og oppfølging av jobber med fremdrift, personell og maskiner. Dersom du har lyst til varierte og spennende oppgaver innen et viktig område i vårt samfunn, er strukturert og kan holde mange baller i luften samtidig, da ser vi fram til å ha deg som kollega hos oss. Arbeidsoppgaver Aktiv og kontinuerlig kundekontakt Kalkulasjon av tilbud/anbud Kvalitet og HMS-oppfølging i egne prosjekter Kompetanseansvar for eget team Fremdriftsplanlegging, økonomioppfølging og rapportering Ønskede kvalifikasjoner Relevant erfaring innen asfalt og/eller anlegg Erfaring med eller ønske om å jobbe i teambasert ledelse Kunnskap innenfor gjeldende kontraktstadarder for bygg, anlegg og asfalt Gode IT-kunnskaper Personlige egenskaper Evnen til å skape langsiktige kunderelasjoner Evnen til å motivere og å lede for å nå felles fastsatte mål Jobber for en trivelig hverdag for kunder, leverandører, ansatte og kollegaer Forstår viktigheten av ryddighet, orden og struktur Kremmerånd og godt utviklet forretningsforståelse                                                  Kontorsted: Trondheim og Verdal. Geografisk arbeidsområde: Trøndelag For spørsmål om stillingen kontakt: Distriktssjef Trøndelag, Gaute Grankvist tlf 913 22 330 Vi tilbyr: Spennende arbeidsoppgaver i et selskap i vekst og utvikling Trivelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø Mulighet for videreutvikling Fast ansettelse Konkurransedyktige lønnsbetingelser Svært gode pensjons -og forsikringsordninger Søknadsfrist 15.07.2022
Frist 15.07.2022
Les mer
logo
Arbeidsleder/Prosjektleder - Asfalt
Arbeidsleder/Prosjektleder – Asfalt Peab Asfalt Norge AS region Sør søker etter operative arbeidsledere og prosjektledere som sammen med kompetente fagarbeidere ute på veien vil gjennomføre våre prosjekt i henhold til våre oppdragsgivers ønsker og behov. Vi søker deg som ønsker å være leder med ansvar for kunder, planlegging og oppfølging av jobber med fremdrift, personell og maskiner. Dersom du har lyst til varierte og spennende oppgaver innen et viktig område i vårt samfunn, er strukturert og kan holde mange baller i luften samtidig, da ser vi fram til å ha deg som kollega hos oss som er en av bransjens fremste aktører. Peab Asfalt Norge AS er i sterk vekst og det finnes gode utviklingsmuligheter for den rette kandidaten. Arbeidsoppgaver Aktiv og kontinuerlig kundekontakt Kalkulasjon av tilbud/anbud Kvalitet og HMS-oppfølging i egne prosjekter Kompetanseansvar for eget team Fremdriftsplanlegging, økonomioppfølging og rapportering Ønskede kvalifikasjoner Ingeniør, teknikker eller relevant erfaring med prosjektledelse innenfor asfalt og/eller anlegg Erfaring med eller ønske om å jobbe i teambasert ledelse Kunnskap innenfor gjeldende kontraktstadarder for bygg, anlegg og asfalt Gode IT-kunnskaper Personlige egenskaper Evnen til å skape langsiktige kunderelasjoner Evnen til å motivere og å lede for å nå felles fastsatte mål Jobber for en trivelig hverdag for kunder, leverandører, ansatte og kollegaer Forstår viktigheten av ryddighet, orden og struktur Kremmerånd og godt utviklet forretningsforståelse Kontorsted: Risør, Grenland, Skotselv eller Tønsberg Geografisk arbeidsområde: Agder, Grenland, Tønsberg og Buskerud For spørsmål om stillingene kontakt: Distriktssjef Agder                 Torbjørn Johansen      tlf 974 01 232 Distriktssjef Grenland            Kjell Austevoll             tlf 928 61 004 Distriktssjef Tønsberg            Marius Røed              tlf 932 86 222 Vi tilbyr: Spennende arbeidsoppgaver i et selskap i vekst og utvikling Trivelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø Mulighet for videreutvikling Fast ansettelse Konkurransedyktige lønnsbetingelser Svært gode pensjons -og forsikringsordninger Søknadsfrist 17.07.2022 Søk stillingen
Frist 17.07.2022
Les mer
logo
Arbeidsleder/Prosjektleder - Asfalt
Arbeidsleder/Prosjektleder – Asfalt Peab Asfalt Norge AS region Sør søker etter operative arbeidsledere og prosjektledere som sammen med kompetente fagarbeidere ute på veien vil gjennomføre våre prosjekt i henhold til våre oppdragsgivers ønsker og behov. Vi søker deg som ønsker å være leder med ansvar for kunder, planlegging og oppfølging av jobber med fremdrift, personell og maskiner. Dersom du har lyst til varierte og spennende oppgaver innen et viktig område i vårt samfunn, er strukturert og kan holde mange baller i luften samtidig, da ser vi fram til å ha deg som kollega hos oss som er en av bransjens fremste aktører. Peab Asfalt Norge AS er i sterk vekst og det finnes gode utviklingsmuligheter for den rette kandidaten. Arbeidsoppgaver Aktiv og kontinuerlig kundekontakt Kalkulasjon av tilbud/anbud Kvalitet og HMS-oppfølging i egne prosjekter Kompetanseansvar for eget team Fremdriftsplanlegging, økonomioppfølging og rapportering Ønskede kvalifikasjoner Ingeniør, teknikker eller relevant erfaring med prosjektledelse innenfor asfalt og/eller anlegg Erfaring med eller ønske om å jobbe i teambasert ledelse Kunnskap innenfor gjeldende kontraktstadarder for bygg, anlegg og asfalt Gode IT-kunnskaper Personlige egenskaper Evnen til å skape langsiktige kunderelasjoner Evnen til å motivere og å lede for å nå felles fastsatte mål Jobber for en trivelig hverdag for kunder, leverandører, ansatte og kollegaer Forstår viktigheten av ryddighet, orden og struktur Kremmerånd og godt utviklet forretningsforståelse Kontorsted: Risør, Grenland, Skotselv eller Tønsberg Geografisk arbeidsområde: Agder, Grenland, Tønsberg og Buskerud For spørsmål om stillingene kontakt: Distriktssjef Agder                 Torbjørn Johansen      tlf 974 01 232 Distriktssjef Grenland            Kjell Austevoll             tlf 928 61 004 Distriktssjef Tønsberg            Marius Røed              tlf 932 86 222 Vi tilbyr: Spennende arbeidsoppgaver i et selskap i vekst og utvikling Trivelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø Mulighet for videreutvikling Fast ansettelse Konkurransedyktige lønnsbetingelser Svært gode pensjons -og forsikringsordninger Søknadsfrist 17.07.2022
Frist 17.07.2022
Les mer
logo
Arbeidsleder/Prosjektleder - Asfalt
Peab Asfalt Norge AS region Sør søker etter operative arbeidsledere og prosjektledere som sammen med kompetente fagarbeidere ute på veien vil gjennomføre våre prosjekt i henhold til våre oppdragsgivers ønsker og behov. Vi søker deg som ønsker å være leder med ansvar for kunder, planlegging og oppfølging av jobber med fremdrift, personell og maskiner. Dersom du har lyst til varierte og spennende oppgaver innen et viktig område i vårt samfunn, er strukturert og kan holde mange baller i luften samtidig, da ser vi fram til å ha deg som kollega hos oss som er en av bransjens fremste aktører. Peab Asfalt Norge AS er i sterk vekst og det finnes gode utviklingsmuligheter for den rette kandidaten. Arbeidsoppgaver Aktiv og kontinuerlig kundekontakt Kalkulasjon av tilbud/anbud Kvalitet og HMS-oppfølging i egne prosjekter Kompetanseansvar for eget team Fremdriftsplanlegging, økonomioppfølging og rapportering Ønskede kvalifikasjoner Ingeniør, teknikker eller relevant erfaring med prosjektledelse innenfor asfalt og/eller anlegg Erfaring med eller ønske om å jobbe i teambasert ledelse Kunnskap innenfor gjeldende kontraktstadarder for bygg, anlegg og asfalt Gode IT-kunnskaper Personlige egenskaper Evnen til å skape langsiktige kunderelasjoner Evnen til å motivere og å lede for å nå felles fastsatte mål Jobber for en trivelig hverdag for kunder, leverandører, ansatte og kollegaer Forstår viktigheten av ryddighet, orden og struktur Kremmerånd og godt utviklet forretningsforståelse Kontorsted: Risør, Grenland, Skotselv eller Tønsberg Geografisk arbeidsområde: Agder, Grenland, Tønsberg og Buskerud For spørsmål om stillingene kontakt: Distriktssjef Agder                 Torbjørn Johansen      tlf 974 01 232 Distriktssjef Grenland            Kjell Austevoll             tlf 928 61 004 Distriktssjef Tønsberg            Marius Røed              tlf 932 86 222 Vi tilbyr: Spennende arbeidsoppgaver i et selskap i vekst og utvikling Trivelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø Mulighet for videreutvikling Fast ansettelse Konkurransedyktige lønnsbetingelser Svært gode pensjons -og forsikringsordninger Søknadsfrist 17.07.2022
Frist 17.07.2022
Les mer
logo
Kalkylesjef
Peab er et av Nordens største entreprenørselskaper med lange og gode tradisjoner. Vår visjon er å være Nordens Samfunnsbygger, og vi har som må å bli Nordens beste arbeidsplass. Med et solid konsern i ryggen, er Peab AS en stabil og trygg arbeidsplass! Peab AS er i vekst, og vi søker nå etter en ny kalkylesjef i region Oslo. Arbeidsoppgaver og ansvar: Lede kalkylearbeidet i regionen for å sikre at kalkylene oppfyller kravene til kostnads- og risikonivå Overordnet ansvar for utvikling og styring av kalkyle- og tilbudsarbeidet innen regionen Lede, samordne og ressursfordele kalkylearbeidet, samt kvalitetssikre metoder og rutiner Personalansvar for kalkulasjonsledere og kalkulatører i regionen Utføre markedsanalyser for regionen og delta i markedsarbeid sammen med regionsjefer og prosjektsjefer Ønskede kvalifikasjoner: Relevant utdannelse på master- eller bachelornivå Minimum 5 års erfaring fra kalkyle- og tilbudsarbeid God forståelse for BIM og andre digitale løsninger Ledererfaring med personalansvar Forståelse av risiko- og mulighetsanalyser Meget god kontraktforståelse God kunnskap om byggproduksjon Personlige egenskaper: Sterke samarbeidsevner Gode lederegenskaper for å lede et sterkt fagmiljø Analytisk, strukturert og systematisk i sitt arbeid Gode kommunikasjonsevner - herunder evne til å motivere og engasjere Være utviklingsorientert og kreativ i sine løsninger Beslutningsdyktig, en iverksetter og en gjennomfører Vise evne til å tenke helhet i en stor kompleks organisasjon  Har utpreget god forretningsforståelse Kjenner deg igjen i våre verdier: Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig Vi tilbyr: Spennende arbeidsoppgaver i et selskap i vekst og utvikling Trivelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø Mulighet for videreutvikling Konkurransedyktige lønnsbetingelser Svært gode pensjons -og forsikringsordninger Søknadsfrist 22.07.2022
Frist 22.07.2022
Les mer
logo
Tømrere
Bogstrand AS er en sammensatt håndverksbedrift med fagområder som maling og bygg tapetsering, tømring, mur, gulv og flislegging. Selskapet ble etablert i 1992 og har hovedkontor i Harstad og avdelingskontor i Tromsø. Vi er i overkant av 80 medarbeidere om omsetter for om lag 100 millioner årlig. Bogstrand er et av to selskaper i Peab Bygg Region Nord, som er sammen med Bjørn Bygg AS engasjerte samfunnsbyggere som utfører små og mellomstore byggeprosjekter. Vi vokser ytterligere og søker tømrere til avdelingene våre i Harstad og Tromsø  Som tømrer i Bogstrand får du utfordrende og spennende hverdager i et hektisk og godt miljø! Vi søker deg som har faglig interesse og stå-på-vilje. Ønskede kvalifikasjoner: Svennebrev/fagbrev (relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning) Behersker norsk og engelsk språk, muntlig og skriftlig Førerkort kl. B Det er en fordel om du kan sikkerhetsklareres, da vi har oppdrag for en rekke offentlige byggherrer hvor dette er et krav. Hos oss får du: Ta del i en variert og spennende hverdag i en flerfaglig bedrift med tømrere, murere/flisleggere, gulvlegger og malere. Konkurransedyktige betingelser Blant markedets gunstigiste pensjon- og forsikringsordninger med blant annet AFP og helseforsikring mm. Som ansatt i Peab blir du delaktig i arbeidet med å bygge framtidens bærekraftige samfunn, I Peab er vi samfunnsengasjerte og opptatt av hvordan vi som entreprenør påvirker det miljøet vi lever i, både for de menneskene som nå og i fremtiden berøres av det vi bygger og anlegger. Vi ønsker å omfavne spennet av kompetansen som finnes i arbeidsmarkedet og etterstreber mangfold blant våre ansatte. Våre verdier ligger som en grunnstein for hvordan vi som ledere og medarbeidere opptrer, og for oss er det viktig at du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier jordnær, utviklende, personlig og pålitelig. I Peab finnes det store muligheter for personlig utvikling. Vil du bygge et bærekraftig samfunn med oss? Vi ser frem til å motta din søknad! For mer informasjon om stillingen. Kontakt daglig leder Arild Bogstrand 90822091 eller avdelingsleder i Tromsø Jonas Knudtsen 41505479 Søknadsfrist 07.08.2022
Frist 07.08.2022
Les mer
logo
Tømrere
Bogstrand AS er en sammensatt håndverksbedrift med fagområder som maling og bygg tapetsering, tømring, mur, gulv og flislegging. Selskapet ble etablert i 1992 og har hovedkontor i Harstad og avdelingskontor i Tromsø. Vi er i overkant av 80 medarbeidere om omsetter for om lag 100 millioner årlig. Bogstrand er et av to selskaper i Peab Bygg Region Nord, som er sammen med Bjørn Bygg AS engasjerte samfunnsbyggere som utfører små og mellomstore byggeprosjekter. Vi vokser ytterligere og søker tømrere til avdelingene våre i Harstad og Tromsø  Som tømrer i Bogstrand får du utfordrende og spennende hverdager i et hektisk og godt miljø! Vi søker deg som har faglig interesse og stå-på-vilje. Ønskede kvalifikasjoner: Svennebrev/fagbrev (relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning) Behersker norsk og engelsk språk, muntlig og skriftlig Førerkort kl. B Det er en fordel om du kan sikkerhetsklareres, da vi har oppdrag for en rekke offentlige byggherrer hvor dette er et krav. Hos oss får du: Ta del i en variert og spennende hverdag i en flerfaglig bedrift med tømrere, murere/flisleggere, gulvlegger og malere. Konkurransedyktige betingelser Blant markedets gunstigiste pensjon- og forsikringsordninger med blant annet AFP og helseforsikring mm. Som ansatt i Peab blir du delaktig i arbeidet med å bygge framtidens bærekraftige samfunn, I Peab er vi samfunnsengasjerte og opptatt av hvordan vi som entreprenør påvirker det miljøet vi lever i, både for de menneskene som nå og i fremtiden berøres av det vi bygger og anlegger. Vi ønsker å omfavne spennet av kompetansen som finnes i arbeidsmarkedet og etterstreber mangfold blant våre ansatte. Våre verdier ligger som en grunnstein for hvordan vi som ledere og medarbeidere opptrer, og for oss er det viktig at du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier jordnær, utviklende, personlig og pålitelig. I Peab finnes det store muligheter for personlig utvikling. Vil du bygge et bærekraftig samfunn med oss? Vi ser frem til å motta din søknad! For mer informasjon om stillingen. Kontakt daglig leder Arild Bogstrand 90822091 eller avdelingsleder i Tromsø Jonas Knudtsen 41505479 Søknadsfrist 07.08.2022
Frist 07.08.2022
Les mer
logo
Avdelingsleder
Vi søker etter avdelingsleder til vårt kontor i Narvik, som i tillegg til å bidra til den daglige driften av kontoret, også bidrar til at prosjektene har de beste forutsetningene for å lykkes. Du har relevant erfaring fra prosjektledelse og trives best når du samarbeider med andre.  Vi søker deg som: har formalkompetanse innen bygg/anlegg fra universitet eller høgskole, og erfaring fra entreprenørbransjen  har gode lederegenskaper og er trygg i dialog med andre evner å arbeide strukturert, ryddig og effektivt. Du er tydelig og stiller krav. Som avdelingsleder kombinerer du oppgaver knyttet til drift av kontoret med ansvaret for gjennomføring av prosjekter i egen portefølje. Ansvar som avdelingsleder: Personalansvar for ansatte ved kontoret Lede, gjennomføre og følge opp prosjekter i porteføljen Kontakt med byggherre, prosjektering, underentreprenører osv  Drive markedsovervåking og kalkulere nye prosjekter Delta i distriktets ledergruppe Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver, konkurransedyktig lønn samt svært gode pensjons- og personforsikringsordninger inkl. AFP etc. Ta kontakt med distriktssjef Rune Stenberg på mobil +47 905 64 939 eller HR sjef Ronny Josefsen på mobil +47 905 26 154 hvis du har spørsmål om stillingen. Som ansatt i Peab blir du delaktig i arbeidet med å bygge fremtidens bærekraftige samfunn. I Peab er vi samfunnsengasjerte og opptatt av hvordan vi som entreprenør påvirker det miljøet vi lever i, både for de menneskene som nå og i fremtiden berøres av det vi bygger og anlegger. Vi ønsker å omfavne spennet av kompetanse som finnes i arbeidsmarkedet og etterstreber mangfold blant våre ansatte.Våre verdier ligger som en grunnstein for hvordan vi som ledere og medarbeidere opptrer, og for oss er det viktig at du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier jordnær, utviklende, personlig og pålitelig. I Peab finnes det store muligheter for personlig utvikling.Vil du bygge et bærekraftig samfunn med oss?Vi ser frem til å motta din søknad! Søknadsfrist 08.07.2022
Frist 08.07.2022
Les mer
logo
Asfaltarbeidere
Vi søker asfaltarbeidere PEAB Asfalt Norge AS skal utvide sin virksomhet i Grenland og søker personer til følgende stillinger: Bas asfaltlag Vi søker deg som: Har fagbrev innen asfalt, lang erfaring kan kompensere for dette Minimum 3 års erfaring Fordel med BE eller andre relevante kurs/sertifiseringer Gjerne førerkort klasse C/C1 Må beherske norsk/svensk muntlig og skriftlig Asfaltarbeider Vi søker deg som: Har fagbrev eller relevant erfaring fra asfaltarbeid/anleggsarbeid Kjennskap til maskiner og utstyr Stå på vilje God fysisk form Vant til å jobbe tett på andre og i team Det tilbys både fast stilling og sesong. Som ansatt i PEAB blir du delaktig i arbeidet med å bygge fremtidens bærekraftige samfunn. I PEAB er vi samfunnsengasjerte og opptatt av hvordan vi som entreprenør påvirker det miljøet vi lever i, både for de menneskene som nå og i fremtiden berøres av det vi bygger og anlegger. Vi ønsker å omfavne spennet av kompetanse som finnes i arbeidsmarkedet og etterstreber mangfold blant våre ansatte. Våre verdier ligger som en grunnstein for hvordan vi som ledere og medarbeidere opptrer, og for oss er det viktig at du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier jordnær, utviklende, personlig og pålitelig. I PEAB finnes det store muligheter for personlig utvikling. Vil du bygge et bærekraftig samfunn med oss? For spørsmål om stillingene kontakt: Distriktssjef Grenland             Kjell Ivan Austevoll     tlf. 928 61 004 Vi tilbyr: Spennende arbeidsoppgaver i et selskap i vekst og utvikling Trivelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø Mulighet for videreutvikling Konkurransedyktige lønnsbetingelser Svært gode pensjons -og forsikringsordninger Søknadsfrist 17.07.2022 Søk stillingen
Frist 17.07.2022
Les mer
Kontaktpersoner
HR-sjef, Peab Anlegg
HR-sjef, Peab Industri Norge AS
HR Manager, Anlegg
Les mer om muligheter hos Peab
logo
Sommerjobb
Peab søker studenter fra høyskoler eller universiteter som ønsker sommerjobb i våre anleggs- eller byggprosjekter. I Peab synes vi det er viktig at din sommerjobb skal gi deg en så bred base som mulig. Derfor får du komme ut på prosjekt og prøve ulike oppgaver. Dette gir deg mulighet til å omsette din teoretiske kunnskap til praktisk virkelighet. Vi i Peab ønsker å komme i kontakt med studenter tidlig i studiet. Ved å ha sommerjobb i Peab over flere år får du en progresjon i oppgaver og mer ansvar fra år til år. Peab ønsker å vise hvilke muligheter vi kan tilby overfor nye, potensielle medarbeidere. For å gi den enkelte student og oss i Peab et bedre grunnlag for å vurdere om vi kan bli en fremtidig arbeidsgiver, benytter vi sommerjobb som et virkemiddel for å bli bedre kjent. Kombinasjonen med praktisk arbeidserfaring og noen år fra høyskole eller universitet, gjør deg meget interessant som kandidat. Svært mange av våre nyansatte ingeniører og sivilingeniører har takket ja til faste stillinger etter at vi har blitt kjent med hverandre gjennom sommerjobb. I sommerjobb hos Peab vil du få prøve deg på oppgaver du kan forvente å få som nyutdannet. Arbeidsoppgavene vil være mer relevante jo lengre du har kommet i studiet. Vi ser etter studenter som: Er under utdanning med en bachelor- eller mastergrad innenfor relevante ingeniørfag Tar initiativ og liker utfordringer Liker å jobbe selvstendig Trives med en hektisk jobbhverdag Kan identifisere seg med våre kjerneverdier: Jordnær - Utviklende - Personlig - Pålitelig Har lyst til å bli bedre kjent med Peab
logo
Lærling - betongfaget
I Peab sørger vi for at du får en god og nødvendig oppfølging gjennom hele læretiden. Vi kan tilby en fagansvarlig og en instruktør som ser til at det blir lagt til rette for lærlinger, både når det gjelder det faglige og det sosiale. Peab er tilknyttet EBA sitt opplæringskontor, og er en godkjent opplæringsbedrift innen: Betongfaget Tømrerfaget Vei- og anleggsfaget Vår intensjon er at du har en fast instruktør som følger deg hele læretiden. Peab er også tilknyttet EBAs opplæringskontor, Byggopp, som du vil få en fast kontaktperson hos som følger deg opp med byggeplassbesøk hver 12 uke. Arbeidsoppgavene for lærlinger hos oss vil være varierte, utfordrende og spennende. Vi avholder halvårlige lærlingssamlinger hvor du treffer de andre lærlingene og representanter for ledelsen i bedriften. Lønn utbetales iht de enkelte overenskomster og lokale avtaler, hvor det bla er ett lærlingtilskudd og ekstra velferdsordninger. Peab er en IA-bedrift og har fokus på oppfølging og tilrettelegging ved skade/sykdom. Dyktige lærlinger vil etter endt fagprøve få muligheten til å jobbe som fagarbeidere. I Peab gir vi deg mulighetene, og vi vil du skal trives som lærling i Peab!
logo
Lærling - tømrerfaget
I Peab sørger vi for at du får en god og nødvendig oppfølging gjennom hele læretiden. Vi kan tilby en fagansvarlig og en instruktør som ser til at det blir lagt til rette for lærlinger, både når det gjelder det faglige og det sosiale. Peab er tilknyttet EBA sitt opplæringskontor, og er en godkjent opplæringsbedrift innen: Betongfaget Tømrerfaget Vei- og anleggsfaget Vår intensjon er at du har en fast instruktør som følger deg hele læretiden. Peab er også tilknyttet EBAs opplæringskontor, Byggopp, som du vil få en fast kontaktperson hos som følger deg opp med byggeplassbesøk hver 12 uke. Arbeidsoppgavene for lærlinger hos oss vil være varierte, utfordrende og spennende. Vi avholder halvårlige lærlingssamlinger hvor du treffer de andre lærlingene og representanter for ledelsen i bedriften. Lønn utbetales iht de enkelte overenskomster og lokale avtaler, hvor det bla er ett lærlingtilskudd og ekstra velferdsordninger. Peab er en IA-bedrift og har fokus på oppfølging og tilrettelegging ved skade/sykdom. Dyktige lærlinger vil etter endt fagprøve få muligheten til å jobbe som fagarbeidere. I Peab gir vi deg mulighetene, og vi vil du skal trives som lærling i Peab!
Om Peab

Peab er et av nordens største entreprenørselskaper med lange og gode tradisjoner. Vår visjon er å være Nordens samfunnsbygger og vi har som mål å bli Nordens beste arbeidsplass. Vi vil at våre medarbeidere skal glede seg til å komme på jobb. Derfor legger vi til rette for et godt arbeidsmiljø. Våre medarbeidere får også gode muligheter for videreutvikling og karriere.

Peab er en langsiktig og trygg arbeidsgiver, som prioriterer helse og et sikkert arbeidsmiljø. Vi søker deg som er engasjert, tar ansvar og vil jobbe, trives og utvikles hos Nordens samfunnsbygger.

I Peab får du være med på å bygge fremtidens bærekraftige samfunn. Vi bryr oss om de menneskene som nå og i fremtiden blir påvirket av det vi bygger og anlegger.

Peab tilbyr muligheter til personlig utvikling i en bedriftskultur som bygger på respekt for likeverd, og et nært forhold til våre kjerneverdier JordnærUtviklendePersonlig og Pålitelig. Vi er overbeviste om at verdiene bidrar til at vi jobber bra sammen, at vi utvikler oss og har det gøy på jobben.

Å tiltrekke, rekruttere, beholde og utvikle medarbeidere er avgjørende for Peabs konkurransekraft både på kort og lang sikt. Sammen jobber vi for at Peab skal kjennetegnes av utviklingsmuligheter, mangfold, likestilling, et godt lederskap og et sikkert arbeidsmiljø. På den måten skal vi kunne tilby bransjens beste arbeidsplass.