I Peab har du store muligheter for å utvikle deg. Vårt fokus på medarbeidernes utvikling er både systematisk og en viktig del av vår bedriftskultur.

Vårt utviklingsløp tar utgangspunkt i dine individuelle behov og din leder vil være opptatt av å tilrettelegge for din utvikling. Målene for din utvikling knyttes opp mot Peabs behov, mål og strategier.

For oss kan utvikling være så mye forskjellig. Du kan lære nye ting og prøve nye oppgaver. Det kan være mulighet til å rykke opp i en annen stilling, bli leder eller spesialist innen et fagområde. Du kan utvikle deg personlig ved for eksempel å få økt ansvar.

I Peab jobber vi med å fremme mobilitet mellom ulike tjenester og steder. Det kan være du ønsker å flytte til en ny by, eller ønsker å lære et nytt fagområde. Kanskje jobber du i anlegg, men ønsker å lære mer om bygg. Siden vi er et stort konsern med mange ulike fagområder, er mulighetene store.I den årlige medarbeidersamtalen mellom leder og medarbeider planlegger vi din utvikling. Da diskuterer vi hvilke kompetansemål og utviklingsmål som er aktuelle for deg.


Du kan være en potensiell kandidat for en fremtidig sentral posisjon. Da kan det være du har visse utviklingsbehov for å møte nye kompetansekrav. Alt dette loggføres i vårt eget system for medarbeiderutvikling.

Når du som medarbeider utvikles - så utvikles også Peab!

LES OGSÅ: Slik tolker du jobbannonsen

Kompetanseutvikling

Du kommer til å oppdage at kompetanseutvikling for oss i Peab er noe annet enn å bare gå på kurs. Vi utvikles i jobben på så mange flere måter og miljøer enn hva som er mulig i et tradisjonelt klasserom.

I Peab jobber vi aktivt med å etablere 70-20-10-prinsippet. Det betyr at 70 prosent av læringen skal skje i det daglige arbeidet, 20 prosent gjennom nettverk, utveksling og samarbeid. De siste 10 prosentene skjer gjennom formell utdanning.


Vi jobber nært virksomheten, med fleksible pedagogiske metoder, problemløsning og case fra virksomheten. Kompetanseutvikling er tilpasset individ og situasjon, og tar utgangspunkt i selskapets visjon og forretningsmål.

Som medarbeider har du mulighet til å ta noen av våre rolleforberedende programmer, som omfatter alt fra lederskap og etikk til kalkyle og produksjon. Programmene gir et godt grunnlag på veien mot å bli anleggsleder, prosjektleder eller distriktssjef.

Du har også mulighet til kompetanseutvikling i form av annen ekstern utdanning.

Lederutvikling er et av våre fremste kompetanseutviklingsområder. Alle lederutviklingskurs bygger på vår lederprofil og medarbeiderprofil.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger