Men Peab har økt tempoet i endringsarbeidet, og flere tusen ansatte har allerede gått gjennom opplæring i likebehandling.

- Det er ikke visjoner eller store planer som bygger arbeidsklima eller forandrer kulturen, sier Maria Hernroth, bærekraftssjef i Peab-konsernet. - Det er hva hver enkelt av oss gjør i hverdagen på arbeidsplassene våre.

Jordnær tilnærming

Konsernledelsen har besluttet tydelige mål og strategier for likestilling og mangfold. Peabs medarbeidere har selv vært med på å lage opplæringsopplegget.

- Vi har valgt en veldig jordnær tilnærming til hvordan vi jobber med disse temaene. Opplæringen er basert på medarbeidernes driv og engasjement. Det handler mer om diskusjoner og gruppearbeid enn ren undervisning. Ikke minst handler det om egne forpliktelser til hvordan vi skal få til en endring, sier Hernroth.

Driver utviklingen

Metodikken har vist seg å fungere bedre enn våre forventninger, og vil også benyttes i utviklingsarbeid innen andre områder i Peab.

Peab tar flere initiativ for å lede utviklingen av næringen riktig retning, hele tiden med en jordnær tilnærming og en sterk tro på betydningen av engasjement. Peabskolen, 100-klubben, en ny sponsorstrategi og samarbeid med Mentor-stiftelsen er bare noen få eksempler. I tillegg blir det flere og flere lokale tiltak.

- Mitt råd er å ikke gjøre det så vanskelig. Sett mål, still krav, men gi samtidig medarbeiderne verktøy og muligheter for å handle rett. Våg å inkludere! Bærekraft kommer innenfra og får ikke virkning før det er en del av hverdagen, avslutter Maria Hernroth.

Marias 6 tips for et vellykket mangfoldsarbeid:

  1. En ledelse som setter mål og følger opp
  2. Jobb med temaet i kjernevirksomheten, der medarbeiderne og forretningen er
  3. Økt kunnskap = økt gjennomføringskraft
  4. Enkelhet: Små saker i hverdagen gjør en forskjell
  5. Dialog og deltakelse – vi eier temaet sammen
  6. Anta at alle ønsker å gjøre riktig. Ha troen på mennesker - så kommer engasjementet!