<  
>  

Jobbmuligheter innen Språk og litteratur

Porsgrunn kommune
Jobbmuligheter innen Språk og litteratur
Her kan du lese om relevante jobbmuligheter og ledige stillinger knyttet til fagområdet Språk og litteratur. Dersom du ikke finner relevante stillinger eller informasjon, besøk bedriftsprofilen til arbeidsgiveren for å lese mer om jobbmuligheter og ledige stillinger hos Porsgrunn kommune.
Relaterte stillingsannonser - Språk og litteratur
P
Fastlege ved Heistad legekontor
Vi søker etter ny legekollega som vil være med på laget og bidra til gode tjenester for Porsgrunn kommunes innbyggere. Heistad legekontor har en ledig fastlegehjemmel, privat næringsdrift. Nåværende hjemmelsinnehaver ønsker nå å gå av med pensjon etter mange år ved Heistad Legekontor.Listelengde er 827 pasienter og journalsystemet er Pridok.Heistad er et veletablert legesenter med 11 fastleger og en Lis 1 lege. De er samlokalisert med Heistad fysioterapi. Legesenteret ligger i et attraktivt område med kort vei til skole, barnehage, butikker, E 18 og nærhet til sjøen. På Heistad legekontor jobber det flere spesialister og leger under spesialisering.Porsgrunn har en befolkning på 37 000 innbyggere og 43 fastlegehjemler. Vi er godkjent som utdanningsvirksomhet  og har egen kommunal legevakt under utvikling. Legevakten har ansatt 3 kommunale leger for å gi fastlegene lav vaktbelastning på legevakten, med mulighet for flere vakter dersom du ønsker det. Vi kan tilby et faglig og sosialt stimulerende miljø.Vi gir deg en god og trygg start ved å tilby gode økonomiske vilkår og tilskuddsordninger.Telemark er et Norge i miniatyr, med rik adgang til friluftsliv i skog, på sjøen og til fjells og med konkurransedyktige boligpriser. Porsgrunn har et rikt kulturliv, og et allsidig næringsliv preget av industri og handel. Vi gir gode tjenester til våre innbyggere i alle livsfaser. Til sammen gjør dette området til et godt og attraktivt sted å bo.Startdato 01.07.23. Blir det oppstart senere kan kommunen skaffe vikar frem til du er klar.ArbeidsoppgaverFastlege Legene må delta i kommunal legevaktAllmennmedisinsk offentlig legearbeid inntil 7,5 timer pr. uke kan påleggesKvalifikasjonerGjennomført LIS 1Norsk autorisasjon som lege Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, med god språkforståelse Førerkortklasse B, da lege rykker ut i sykebesøkDigital kompetanse - kunne bruke de digitale arbeidsverktøyeneI tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven vil det kreves politiattest av den som tildeles hjemmelen. Denne skal ikke legges ved søknaden.Personlige egenskaperTar initiativ og selvstendig ansvar Er fleksibel og samarbeidsvillig Er positiv og har evne til nytenkning Har evne og vilje til tverrfaglig samarbeidHar stor arbeidskapasitetPersonlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.Vi tilbyrDyktige kollegerGodt arbeidsmiljøSpennende, utfordrende og lærerikt arbeidGode veiledereEtableringstilskuddTilbakekjøpsgarantiØkt basistilskuddTilskuddsordninger for Alis Gode kompensasjonsordninger for vakter ved legevakten.KontaktinformasjonKai Heier, Lege, nåværende praksisinnehaver, 90046402, kai.heier@heistad-legekontor.no Mona Johnsen, Virksomhetsleder, 97106844 Jan-Arne Hunnestad, Kommuneoverlege, 922 82 025ArbeidsstedGamle Breviksvei 110 3940 PorsgrunnNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Porsgrunn kommune Referansenr.: 4631966304 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 10.04.2023 Epost: kai.heier@heistad-legekontor.no90046402
Frist 10.04.2023
Les mer
Andre ledige stillinger hos Porsgrunn kommune
P
Fastlege ved Heistad legekontor
Vi søker etter ny legekollega som vil være med på laget og bidra til gode tjenester for Porsgrunn kommunes innbyggere. Heistad legekontor har en ledig fastlegehjemmel, privat næringsdrift. Nåværende hjemmelsinnehaver ønsker nå å gå av med pensjon etter mange år ved Heistad Legekontor.Listelengde er 827 pasienter og journalsystemet er Pridok.Heistad er et veletablert legesenter med 11 fastleger og en Lis 1 lege. De er samlokalisert med Heistad fysioterapi. Legesenteret ligger i et attraktivt område med kort vei til skole, barnehage, butikker, E 18 og nærhet til sjøen. På Heistad legekontor jobber det flere spesialister og leger under spesialisering.Porsgrunn har en befolkning på 37 000 innbyggere og 43 fastlegehjemler. Vi er godkjent som utdanningsvirksomhet  og har egen kommunal legevakt under utvikling. Legevakten har ansatt 3 kommunale leger for å gi fastlegene lav vaktbelastning på legevakten, med mulighet for flere vakter dersom du ønsker det. Vi kan tilby et faglig og sosialt stimulerende miljø.Vi gir deg en god og trygg start ved å tilby gode økonomiske vilkår og tilskuddsordninger.Telemark er et Norge i miniatyr, med rik adgang til friluftsliv i skog, på sjøen og til fjells og med konkurransedyktige boligpriser. Porsgrunn har et rikt kulturliv, og et allsidig næringsliv preget av industri og handel. Vi gir gode tjenester til våre innbyggere i alle livsfaser. Til sammen gjør dette området til et godt og attraktivt sted å bo.Startdato 01.07.23. Blir det oppstart senere kan kommunen skaffe vikar frem til du er klar.ArbeidsoppgaverFastlege Legene må delta i kommunal legevaktAllmennmedisinsk offentlig legearbeid inntil 7,5 timer pr. uke kan påleggesKvalifikasjonerGjennomført LIS 1Norsk autorisasjon som lege Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, med god språkforståelse Førerkortklasse B, da lege rykker ut i sykebesøkDigital kompetanse - kunne bruke de digitale arbeidsverktøyeneI tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven vil det kreves politiattest av den som tildeles hjemmelen. Denne skal ikke legges ved søknaden.Personlige egenskaperTar initiativ og selvstendig ansvar Er fleksibel og samarbeidsvillig Er positiv og har evne til nytenkning Har evne og vilje til tverrfaglig samarbeidHar stor arbeidskapasitetPersonlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.Vi tilbyrDyktige kollegerGodt arbeidsmiljøSpennende, utfordrende og lærerikt arbeidGode veiledereEtableringstilskuddTilbakekjøpsgarantiØkt basistilskuddTilskuddsordninger for Alis Gode kompensasjonsordninger for vakter ved legevakten.KontaktinformasjonKai Heier, Lege, nåværende praksisinnehaver, 90046402, kai.heier@heistad-legekontor.no Mona Johnsen, Virksomhetsleder, 97106844 Jan-Arne Hunnestad, Kommuneoverlege, 922 82 025ArbeidsstedGamle Breviksvei 110 3940 PorsgrunnNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver: Porsgrunn kommune Referansenr.: 4631966304 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 10.04.2023 Epost: kai.heier@heistad-legekontor.no90046402
Frist 10.04.2023
Les mer
Kontaktpersoner
Les mer om muligheter hos Porsgrunn kommune
Om Porsgrunn kommune

Porsgrunn kommune er en god kommune å bo og jobbe i, synes vi. Vi kan tilby spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver i en kommune som er i utvikling! 

Kommunen vår er passe stor til at akkurat du har påvirkningskraft, samtidig som du lærer mye nytt. Vi har ca. 36.000 innbyggere og er ca. 3.500 ansatte, noe som gjør oss til en av Telemarks største arbeidsplasser.

Oppdraget vårt er å levere gode tjenester, være en god samfunnsutvikler og arbeide for videre vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidere løser vi dette viktige samfunnsoppdraget. 

Vi gir deg utfordringene, vi gir deg mulighet til mestring og stolthet. Vi tror at du vil sette spor etter deg hos oss. Vil du være med?