<  
>  

Bli trainee hos oss!

Vi søker ambisiøse studenter som tør å utfordre oss!
Om traineeprogrammet

Som trainee blir du godt kjent med våre strategiske mål som er å bli kundens førstevalg, ledende på teknologi og innovasjon og best på bærekraftig verdiskapning. Du får kolleger som går på jobb for å snu dagens utfordringer til morgendagens muligheter for verden og oss som selskap. Målene våre er dristige, men med høyt engasjerte ansatte og en læringskultur med fokus på kompetansebygging for den enkelte, mener vi at målbildet vårt er realistisk. 

Personlig utvikling

Vårt hovedfokus er din faglige og personlige utvikling. Som trainee blir du coached av dyktige ledere, og har egne oppfølgingssamtaler med traineekoordinator.

Du deltar på et lederutviklingsprogram som setter deg i stand til å ta ansvar tidlig i karrieren. En dedikerte mentor er tilgengelig for sparring og støtte når du trenger. Alle traineene samles månedlig for å bli kjent med sentrale ledere i konsernet, og vi tar oss tid til å reflektere rundt hverandres hverdag og mål.

Vi har lang erfaring med å ta imot og utvikle unge mennesker, og traineeprogrammet er godt forankret og gjennomarbeidet. Det vil si at du som trainee selv får mulighet til å påvirke hvor og hva de vil jobbe med. 

Store valgmuligheter

Som trainee i Posten og Bring får du en bratt læringskurve og stor innflytelse på egne oppgaver. Du jobber ulike steder i konsernet, og blir raskt kjent med hele verdikjeden i organisasjonen.

Du velger hvilke forretningsområder du vil jobbe hos og står derfor fritt til å velge dine egne utfordringer, der du selv er med på å påvirke hvor stort ansvar og hvor store utfordringer du ønsker. Konsernets størrelse medfører også et stort internt arbeidsmarked. Gjennom dine to år som trainee skal du også besøke og jobbe i store deler av vår driftsvirksomhet. Dette gir deg en god forståelse for vår verdikjede, bred kompetanse og et stort nettverk i konsernet.

Som trainee vil derfor bli en ettertraktet ressurs både i og etter endt traineeperiode!

Nordisk fokus
Vi søker traineer fra hele Norden, og du kan søke om hovedbase i Norge, Danmark eller Sverige. Felles for alle traineene er at første hospitering (seks måneder) er i Oslo. Her får du mulighet til å bygge nettverk på hovedkontoret og bli kjent med de andre traineene.

Spennende konsern

Posten og Bring har som visjon å gjøre hverdagen enklere og verden mindre, og er en av Nordens ledende aktører innen netthandel. Posten utgjør en viktig del av Nordens infrastruktur – innovasjon er helt nødvendig for å være relevant også i fremtiden. Innovasjon og utvikling er derfor høyt på agendaen her hos oss.  

Vi er fremtidsrettet og skal være relevante også i fremtiden. Da må vi drive vår virksomhet på en måte som er bærekraftig både for oss som virksomhet og for omgivelsene rundt oss. Bærekraft handler for Posten om å videreutvikle virksomheten til å være relevant og lønnsom også i fremtiden og om å ta vare på behovene til de som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter. Da må vi være bevisste på hvordan vi bruker og påvirker ressurser.

Vi jobber aktivt med innovasjon og ny teknologi, samtidig investerer vi i business intelligence for å kartlegge morgendagens utfordringer. 

Som trainee i Posten får du derfor muligheten til å se både utfordringene knyttet til vår tradisjonelle virksomhet, og mulighetene i voksende og fremtidsrettet konsern! 

Kjenner du deg også igjen i verdiene våre: Tar ansvar, spiller på lag og vil mer? Da håper jeg vi hører fra deg!  

Aktuelle utlysninger
logo
IT Arkitekt
Posten er et av Norges eldste selskaper og vi kan vise til en unik omstillingsevne gjennom vår snart 375 år lange historie. Som konsern har vi som mål å være kundens førstevalg, ledende på teknologi og innovasjon og best på bærekraftig utvikling. Dette understøttes av at vi de siste årene har vunnet flere innovasjons- og klimapriser. Blant annet ble vi av Innomag kåret til Norges mest innovative virksomhet, og for andre året på rad har vi blitt kåret til en av vinnerne av klimaindeksen til PwC.Vi beveger oss nå i en retning der systemeierskap og systemarkitektur er distribuert. Dette kjennetegnes av løse koblinger og færre avhengigheter mellom systemer, og vil bidra til å forenkle det overordnede systemlandskapet. Her spiller avdelingen for IT Arkitektur en sentral rolle, da vi har ansvar for den funksjonelle og teknologiske arkitekturen på tvers av konsernet. Konsernet har en stor og kompleks systemportefølje, der ansvar for videreutvikling og drift av systemer blir håndtert av ulike forretningsområder. I tillegg har vi en rekke produksjonskritiske systemer som håndteres av vår sentrale IT enhet.I denne konteksten definerer IT Arkitektur de arkitektoniske rammene for å skape best mulig forhold for teamene som jobber med våre løsninger. Vi samarbeider tett med andre avdelinger for å utarbeide og vedlikeholde organisasjonens overordnede arkitekturprinsipper. Vi har også hovedansvar for å underbygge arkitekturprinsippene med solide retningslinjer som domenearkitekter, utviklere og forretningsressurser kan forholde seg til.Som en del av vår avdeling vil du få mulighet til å spille en sentral rolle i konsernets videre arbeide med dette. Vi gjennomfører prinsipielle valg innenfor overordnet arkitektur, tar stilling til hvilke teknologier vi skal satse på fremover og hvordan vi skal bruke teknologi på en måte som gir verdi til organisasjonen og våre sluttbrukere. Her vil din stemme være viktig, enten vi skal vurdere hvilke skyløsninger vi skal benytte, hvordan vi skal behandle data på tvers av systemer eller vi skal avgjøre hvilke systemer som skal ha ansvar for å sikre bestemt funksjonalitet. Utover det sentrale arbeidet med vår arkitektur, støtter avdelingen organisasjonen i komplekse problemstillinger som går på tvers av forretningsdomener, leder arkitektteam i store forretningskritiske prosjekter og bidrar med teknisk kompetanse i anskaffelsesprosesser.For å bistå konsernet med dette på en god måte har vi behov for ulike arkitektprofiler. Enten du har din primærkompetanse på et dedikert teknisk domene, eller om du er en generalist innenfor IT verden kan du være riktig person for avdelingen. Siden vi som avdeling har mange ulike ansvarsområder vil vi kunne tilpasse dine arbeidsoppgaver ut ifra din kompetanseprofil og dine preferanser.Profiler vi søker etterMinimum 3 års erfaring med arbeid innenfor ITErfaring fra Arkitektur arbeidet er enn fordelUtdanning innenfor informasjonsteknologi eller annet relevant fagområdeGod forretningsmessig og teknisk forståelseEvne til å lytte, forstå og kommunisere komplekse problemstillingerAnalytisk og løsningsorientertSvært gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter (engelsk og nordisk)Hvorfor velge Posten?Solid påvirkningskraft i arkitektur- og teknologivalg de neste åreneGode muligheter for personlig utvikling og bygge attraktiv faglig kompetanseMulighet til å jobbe med spennende initiativer som påvirker folks hverdagModerne kontorlokaler i Posthuset i hjertet av OsloOppgaver som gir stor variasjon og kontaktflate i konsernetbli en del av Norges mest innovative miljøMulighet til å jobbe både lokalt og nordisk samt sammen med store internasjonale aktørerFleksibel hverdagHar du spørsmål om stillingen? Kontakt Kristian Bekkstrand +47 416 44 519.Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss.Vi foretar etter samtykke sjekk av aktuelle søkere for å verifisere opplysninger som kommer frem av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Vi behandler forespørsler og søknader fortrolig.Vennligst søk stillingen elektronisk via vedlagte link innen søknadsfristen 30.11.2022. Innkomne søknader blir vurdert fortløpende.Vi ser frem til å høre fra deg.
Frist 30.11.2022
Les mer
logo
Domenearkitekt Avtale- og Prisverktøy
Trives du i grenseland mellom teknologi, løsningsutvikling og forretningsutvikling? Ønsker du å bidra til å realisere fremtidsrettede løsninger for et innovativt konsern?Posten er et av Norges eldste selskaper og kan vise til en unik omstillingsevne gjennom vår 375 år lange historie. Som konsern har vi som mål å være kundens førstevalg, ledende på teknologi og innovasjon og best på bærekraftig utvikling. Dette understøttes av at vi de siste årene har vunnet flere innovasjons- og klimapriser. I Posten og Bring har vi tro på at å jobbe i smidige, selvstendige team gir bedre løsninger og mer fornøyde medarbeidere.Den nyopprettede, tverrfaglige avdelingen Avtale- og Prisverktøy har ansvar for flere egenutviklede løsninger, der den svært virksomhetskritiske Prismotor nå moderniseres og migreres til skyen. Avdelingen har høye ambisjoner for løsningene og tilhørende utviklingsteams, og ønsker å styrke avdelingen med en domenearkitekt som kan innta en viktig rolle i moderniseringsløpet og generelt i utviklingsarbeidet framover. Det er videre behov for å støtte og følge opp utviklerne i etterlevelsen av gode utviklingsprosesser og -rutiner. Du vil få mulighet til å sette et tydelig avtrykk på avdelingen og løsningene med din kompetanse og interesser.Oppgaver for domenearkitekten vil inkludere:Lede utviklingen av teknisk arkitektur for avdelingens løsninger. Bidra og stimulere til innovasjon og kontinuerlig forbedring av teknisk arkitektur.Lede implementering/forbedring av gode utviklingsprosesser/-rutiner og følge opp utviklerne i etterlevelse av disse. Sikre prosesser for kvalitetssikring av kildekode slik at det samsvarer med industristandarder.I samarbeid med andre evaluere hvilke arkitektoniske endringer og endringer i prosesser og verktøy som bør implementeres i forbindelse med modernisering og skymigrering samt følge opp implementeringen av disse. Utvikle teknisk arkitektur og leveranseprosesser slik at disse passer til cloud native leveransestrategier, eksempelvis infrastruktur som kode (IaC), deploy på Kubernetes (AKS) med Kubernetes Event-driven Autoscaling (KEDA), distributed application runtime (dapr.io), etc.Samarbeide tett med funksjonelle og tekniske fagressurser i ulike deler av organisasjonen der dette er relevantKandidater vil bli vurdert på kompetanse og erfaring innenfor:Utdannelse tilsvarende bachelor- eller mastergradsnivåMinimum 5 års utviklererfaring med JVM-baserte språk og Javascript-rammeverkErfaring med applikasjonsarkitektur og god innsikt i ulike arkitekturstiler og integrasjonsmønstreErfaring med hyppige/kontinuerlige leveranser og verktøy som støtter opp under detteGod forståelse for smidig utvikling og erfaring fra multileverandører-miljøerKandidaten bør ha følgende personlige egenskaper:Elske å kodeGode analytiske evner og ønske om å forstå helheten i virksomheten og tilhørende IT-landskapSynlig og tydelig. Kunne lede og få andre med seg - uten en formell lederrolle.Jobbe godt selvstendig så vel som i team med medlemmer fra forskjellige kulturerMeget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på nordisk og engelskSend inn din søknad i dag!Posten og Bring fokuserer på personlig mangfold som en naturlig refleksjon av hvordan samfunnet ser ut. Vi gjennomfører en løpende utvelgelse innen rekruttering og inviterer derfor kvalifiserte personer til å søke direkte.Vi foretar etter samtykke sjekk av aktuelle søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Vi behandler forespørsler og søknader fortrolig. Obs! Vi godtar ingen søknader via e-post.Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte rekrutteringsleder Ole-Jacob Beck på tlf +47 95 02 02 29.Hvis du har spørsmål om rekrutteringsprosessen, vennligst kontakt ansvarlig rekrutterer Katarina Tomhill via e-post: katarina.tomhill@bring.com.Vi ser frem til å høre fra deg! Adresse: Oslo
Frist 30.11.2022
Les mer
logo
Posten og Bring er på utkikk etter en ny Rådgiver - Production IT - Onsite
Innovasjon, nytenking, komplekse løsninger, systemer med store ringvirkninger gjennom hele Norden. Høres dette ut som noe for deg? I år ble Posten og Bring igjen kåret til årets mest innovative selskap, og nå søker vi etter en ny rådgiver som har lyst til å være med på utviklingen og reisen videre.Du vil som Medarbeider i Production IT, bli en del av et stort og innovativt miljø i Posten og Bring. Vi i Production IT, jobber for å sikre stabil, sikker og kostnadseffektiv drift i Posten og Bring konsernet.Du vil jobbe tett mot kolleger som er ansvarlige for sentrale tjenester, infrastruktur, sikkerhet, klientplattformen, servicedesk og infrastrukturtjenester som Exchange og M365. Dette gir et miljø som kan se på hele verdikjeden når nye systemer og tjenester implementeres og driftes i Posten og Bring.Vi er nå ute etter en IT-tekniker med fokus på nettverkskompetanse, som vil jobbe hovedsakelig med operasjonell drift og prosjektering knyttet til Posten og Bring Infrastruktur, men ved behov, innenfor alle områder av Production IT sitt nedslagsfelt.HovedarbeidsoppgaverTeknisk ressurs for å støtte produksjonskritiske løsninger, for å sikre stabil, kostnadseffektiv og sikker drift for produksjonsinfrastruktur i Norge.Kommer med forslag til forbedringer og etablering av fremtidsrettet løsninger.Involveres i modernisering av dagens IT løsninger knyttet til produksjon og produksjonstekniske utstyr.Bistå i prosjekter knyttet til etablering av nye lokasjoner og produksjons infrastruktur.Du blir en del av team som har ansvaret for:1 og 2 linje support på IT- løsninger tilknyttet produksjon.Støtte opp tekniske avdelinger rundt om i landet.Bidra i anskaffelsesaktiviteter av tekniske løsninger (f.eks. Innhenting av tilbud og leverandørforhandlinger).Bidra i innføring av nye tekniske løsninger eller endringer i eksisterende tekniske løsninger.Sørge for å ivareta IT-sikkerhet innenfor ansvarsområder i henhold til rollemålet og konsernets sikkerhets policy.Følge opp OLA/SLA mot leverandører og kunder.Operasjonell support på applikasjoner i drift.Drift og support av VMware anlegg.Vi i Posten og Bring tror at hvis vi som konsern skal fortsette å alltid være i utvikling, må våre medarbeidere være det samme. Som person har du stor iver etter å lære mer. Du er også glad i å dele kunnskapen du sitter på. Du har gode kommunikasjonsegenskaper, og du samarbeider godt med tekniske og ikke-tekniske ressurser.Vi ser for oss at du:Liker stor variasjon i arbeidsoppgaver og jobbing på tvers av avdelinger, forretningsområder og leverandører i et varierende teknisk landskap.Er nysgjerrig, stiller spørsmål og følger med på teknologiske trender.Tenker praktiske og helhetlige løsninger samt villig til å ta operativt ansvar for løsninger.Har god og bred teknisk forståelse med gode analytiske evner.Er en lagspiller som trives med å kommunisere og samarbeide med internasjonale leverandører, brukere, utviklere og tekniske fagressurser.Du er selvgående og strukturert, og drives av å levere god kvalitet.Kvalifikasjoner:Nettverkskompetanse, med erfaring fra operasjonell drift.Sertifiseringer innen nettverk, virtualisering, programmering.Teknisk kompetanse, Hardware og periferienhet i industrimiljø.Ønskelig med Logistikk og prosessforståelse.Høyere utdannelse innen IT (bachelor eller tilsvarende)Gode muntlige og skriftlige ferdigheter, Norsk og Engelsk.Personlige egenskaper:Er selvgående og initiativrik, og inspirerende for andre å jobbe med.Er engasjert og nyskapende med lyst til å skape forbedring.Er pådriver for å utvikle og levere innovative- og fremtidsrettet løsninger.Er flink til å se helheten og konkretisere problemstillinger og løsninger.Liker å jobbe i sammensatte team med både interne og eksterne ressurser.Hos oss får du en trygg og sikker arbeidsplass med fleksibel arbeidstid. Du tilbys gode forsikringer og pensjonsordninger, og konkurransedyktige betingelser. Vi holder til i Posthuset ved Oslo Sentralstasjon, Dersom du har spørsmål til stillingen, ta gjerne kontakt med Håvard kvitblik på tlf: 95058524.Vi foretar etter samtykke sjekk av aktuelle søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Vi behandler forespørsler og søknader fortrolig. Vi skal møte våre kunders behov og ønsker derfor i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i befolkningen blant våre ansatte. Vi intervjuer relevante kandidater fortløpende. Adresse: Oslo
Frist 01.12.2022
Les mer
logo
Leder Porteføljestyring i divisjon Post
Vil du lede og videreutvikle porteføljestyring i divisjon Post?Porteføljestyring er et satsingsområde for konsernet, der vi gjennom helhetlig og balansert prioritering av konsernets utviklingsportefølje skal bidra til at vi gjør gode strategiske prioriteringer for å realisere konsernets mål.  Vi er et innovativt selskap, og ble i 2021 for tredje gang kåret til Norges mest innovative bedrift av Innomag. Vi jobber hver dag med å utvikle nye tjenester og forbedre de vi allerede har. Vårt sterke fokus på bærekraft har gitt synlige resultater, og har bidratt til at vi er bransjens sterkeste merkevare på bærekraft. Det har også gitt oss en sterk utvikling på BI’s bærekraftsbarometer. Du vil få ansvar for å drive og videreutvikle porteføljestyringsprosessen i divisjon Post. Du vil jobbe tett med tilsvarende roller andre steder i konsernet og få et godt innblikk i divisjonens strategiske agenda og initiativ, komme tett på de tverrfaglige teamene og jobbe tett med ledergruppen i Post. Du vil ha ansvar for at vi tar frem og bruker relevante data og analyser som grunnlag for prioritering.Vi er i startgropen på arbeidet med porteføljestyring, og vi vil ha fokus på å lære, evaluere og forbedre prosessene slik at det skaper verdi. Vi ønsker at du tar rollen som en aktiv pådriver og utfordrer oss i arbeidet videre.Du vil være en del av et miljø med fokus på felleskap, læring og stadig forbedring. Vi har organisert hovedtyngden av vårt utviklingsarbeid i tverrfaglige team som skal jobbe etter agile prinsipper. Din rolle vil være en viktig støtte for tverrfaglige team i å levere på sine ambisjoner. Dette gjennom å skape tydelige rammer, få gjennomført prioritering, synliggjøre avhengigheter og fange opp flaskehalser. Du vil ha fagansvar for målstyring i divisjonen der vi skal ha fokus på å måle og levere verdi. Det vil også være aktuelt å jobbe med utvalgte strategiske tema og/eller initiativ. Rollen er ny, og den vil utvikle seg i takt med læringen vi gjør underveis. Hvem er du?Kundeorientert og nysgjerrig, med lyst til å skape forbedring Selvgående, initiativrik og kan inspirere andreEvne til å se ansvarsområdet i et helhetlig perspektivDyktig i samspill med interne samarbeidspartnereMålbevisst, med god struktur og gjennomføringsevneAnalytisk med evne til å håndtere komplekse dataKvalifikasjoner:Relevant høyere utdannelseRelevant erfaring kan kompensere for manglede formell utdanningErfaring fra prosjektledelse, forbedringsarbeid og/eller agile utviklingsprosesserGode kommunikasjonsevnerVi søker deg som er vant til å lede prosesser som skaper verdi for og med andre. Du liker å ta ansvar, er en lagspiller og får ting gjort. Arbeidssted: Oslo, PosthusetHar du spørsmål til stillingen, må du gjerne kontakte Unn Sjøholt på tlf  952 76 469.
Frist 04.12.2022
Les mer
logo
Seniorrådgiver HMS – konsernnivå
Vil du være med å ivareta og utvikle Posten og Bring's viktige HMS-arbeid?Posten og Bring’s viktigste ressurser er våre medarbeidere i hele Norden. Et godt og sikkert arbeidsmiljø er avgjørende for at vi skal levere verdi til våre kunder hver dag. Vi jobber kontinuerlig og systematisk med helse, arbeidsmiljø og jobbsikkerhet for alle våre ansatte. Denne innsatsen skal forsterkes ytterligere og vi søker derfor en strategisk, samarbeidsorientert og erfaren seniorrådgiver HMS. Sammen med øvrige medarbeidere i konsernstab Mennesker og bærekraft vil du ha et viktig ansvar for planlegging og gjennomføring av strategier og tiltak som bidrar til at våre ansatte opplever en trygg arbeidshverdag hvor helse, miljø og sikkerhet er godt ivaretatt.Stillingen inngår i Konsernstab Mennesker og bærekraft, og rapporterer til direktør for HMS.  Noe reisevirksomhet i Norden må påregnes, men arbeidsplassen er på moderne lokaler sentralt i Oslo.Overordnede oppgaverBidra til å utvikle og implementere prosesser og tiltak som understøtter konsernets mennesker og kultur strategi i et nordisk perspektivVidereutvikle konsernets helhetlig HMS system og verktøyBistå i personsikkerhet- og arbeidsmiljøprosesser og leveranser til konsernets forretningsområder (for eksempel kompetanseutvikling, revisjoner og granskninger)Bidra med å forvalte og videreutvikle fagområdet farlig gods som avdelingen er ansvarlig forDefinere, gjennomføre og formidle analyserDelta i eksterne initiativer og samarbeidDialog med personalorganisasjonene og vernetjenestenJobbe tverrfaglig med andre staber,  divisjoner og forretningsområder i nordenGjennomføre fagopplæring i hele konsernetUtdanning og erfaringFullført relevant utdanning på masternivå er ønskelig, men ikke et krav – relevant erfaring vektleggesBransjeerfaring innen transport, logistikk er en fordel, men ikke et kravKunnskap om farlig gods og relevant regelverk er ønskeligKunnskap om farlig gods og/eller industrivern, samt relevant regelverk er ønskelig.Erfaring med følgende områder er ønskelig: Systematisk arbeid og utvikling innen større organisasjonerOrganisasjons- og sikkerhets kultur, satt i sammenheng med strategiske ledelse med særlig vekt på konsekvensene for helse og sikkerhet på arbeidsplassenPraktisk HMS-styring inkludert lover og regler innen HMS, standarder og sertifiseringerRisikovurderinger, avvikshåndtering og revisjoner, systemer, verktøy og teknikk for måling av etterlevelse og forbedringsområderProfilVi ser etter deg som er opptatt av, og er en pådriver for, kontinuerlig forbedring.Samarbeidsevner er vesentlig. Du må like og evne å samarbeide med mange ulike aktører, med fokus på å finne de beste løsningene. Å være nysgjerrig og evne å se "det store bildet", arbeide overordnet, og samtidig være operativ, er viktig for å lykkes.Videre må du evne å stille krav og være tydelig, samtidig som du er en lagspiller og brobyggerI tillegg ønsker vi at du er sterk på budskapsformidling, både muntlig og skriftlig, samt behersker både norsk og engelskVi tilbyrLønn etter kvalifikasjoner og erfaringUtfordrende jobb med gode utviklingsmuligheterGodt arbeidsmiljø og et høykompetent team Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss.Vi foretar etter samtykke sjekk av aktuelle søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Vi behandler forespørsler og søknader fortrolig.Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte direktør HMS, Marie-Therese Hammersborg, på telefon +47 915 16 105. Søknadsfrist: 07.12.2022Vi ser frem til å høre fra deg.
Frist 07.12.2022
Les mer
logo
Konsernstab innkjøp søker kategoriansvarlig/ innkjøper
Vil du jobbe i en av Norges beste innkjøpsmiljøer? Har du erfaring fra innkjøp og anskaffelsesprosesser? Er du faglig sterk på analyse og vurdering? Er du god på konstruktivt samarbeid og suveren på å følge opp avtalebetingelser og leverandører? Kan du vise til resultater/innkjøpseffekter? Da er du den kategoriansvarlige vi søker til vår avdeling i Konsernstab innkjøp!Konsernstab innkjøp er konsernets kompetanseenhet som ivaretar den sentrale innkjøpsfunksjonen for hele konsernet. Vi støtter staber, divisjoner og selskaper i Posten konsernet, i Norge og i Norden. Vi bistår i alle større innkjøpsprosesser og foretar årlig strategiske-anskaffelser for anslagsvis 2 milliarder kroner. Konsernstab innkjøp består av 15 personer og er organisert i to fagområder: 1) Produksjon, bygg og tjenester og 2) Godstransport og materiell.Vår kompetanse og erfaring spenner fra spesifikke fagområder som IT, godstransport, kjøretøy, bygg og eiendom til forhandlinger og innkjøpsregelverket som Posten Norge AS er underlagt. Det stilles høye krav til konserninnkjøp når det gjelder å levere kostnadsbesparelser og skape konkurransefortrinn for konsernet, og våre medarbeidere måles på oppnådde resultater. Vi jobber etter prinsippet TCO (Total Cost of Ownership) som innebærer at vi fokuserer på alle kostnader samt behovsstyring.Stillingen rapporterer til fagsjef Produksjon, bygg og tjenesterAnsvars- og arbeidsoppgaverutvikle og implementere både kategoristrategier og kategoriorganisasjonplanlegge og lede strategiske anskaffelser innenfor flere kategoriersikre tilstrekkelig konkurranse, planlegge og gjennomføre kontraktsforhandlinger, sikre implementering og forankring av nye avtaler i konsernetløpende følge opp avtalebetingelser og leverandører, avtalelojalitet og sikre at forventede gevinster blir hentet ut av avtaleforholdforstå og forholde seg til lov om offentlige anskaffelser og konsernets innkjøpspolicyholde seg løpende oppdatert på markedsutviklingen innenfor flere kategorierfølge opp kategorienes strategier og KPI'erKvalifikasjonerhøyere relevant utdanningerfaring fra tverrfaglig prosjektledelse på tvers av organisasjon samt "Total Cost of Ownership" (TCO) tankegangerfaring fra strategisk forhandlings- og innkjøpsarbeiderfaring fra bruk av og gode ferdigheter på analyseverktøymå beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntligPersonlige egenskaperproaktiv, service- og kundefokusert samt evne å jobbe selvstendigresultat- og løsningsorientert med god gjennomføringsevnesystematisk, grundig, analytisk og meget god vurderingsevnestor arbeidskapasitet, effektiv arbeidsform og gjennomføringsevneha sans for detaljer, men samtidig kunne se de store linjeneønske om utvikling av seg selv og enhetenfremoverlent og vil alltid gjøre merVi tilbyrutfordrende og varierte oppgaver med utviklingsmuligheter - faglig og personliget engasjerende og godt arbeidsmiljøtilgang til stort nettverk gjennom konsernets medarbeidere og leverandørerkonkurransedyktige lønns-, forsikrings- og pensjonsordningernye kontorlokaler i Posthuset i hjertet av OsloHar du spørsmål til stillingen, ta kontakt med Petter Andresen på +47 900 65 398.Vennligst søk stillingen elektronisk via vedlagte link.Vi ser frem til å høre fra deg! Adresse: Oslo
Frist 04.12.2022
Les mer
logo
Vil du lede og videreutvikle porteføljestyring i divisjon Post?
Vil du lede og videreutvikle porteføljestyring i divisjon Post?Porteføljestyring er et satsingsområde for konsernet, der vi gjennom helhetlig og balansert prioritering av konsernets utviklingsportefølje skal bidra til at vi gjør gode strategiske prioriteringer for å realisere konsernets mål.Vi er et innovativt selskap, og ble i 2021 for tredje gang kåret til Norges mest innovative bedrift av Innomag. Vi jobber hver dag med å utvikle nye tjenester og forbedre de vi allerede har. Vårt sterke fokus på bærekraft har gitt synlige resultater, og har bidratt til at vi er bransjens sterkeste merkevare på bærekraft. Det har også gitt oss en sterk utvikling på BI's bærekraftsbarometer.Du vil få ansvar for å drive og videreutvikle porteføljestyringsprosessen i divisjon Post. Du vil jobbe tett med tilsvarende roller andre steder i konsernet og få et godt innblikk i divisjonens strategiske agenda og initiativ, komme tett på de tverrfaglige teamene og jobbe tett med ledergruppen i Post. Du vil ha ansvar for at vi tar frem og bruker relevante data og analyser som grunnlag for prioritering.Vi er i startgropen på arbeidet med porteføljestyring, og vi vil ha fokus på å lære, evaluere og forbedre prosessene slik at det skaper verdi. Vi ønsker at du tar rollen som en aktiv pådriver og utfordrer oss i arbeidet videre.Du vil være en del av et miljø med fokus på felleskap, læring og stadig forbedring. Vi har organisert hovedtyngden av vårt utviklingsarbeid i tverrfaglige team som skal jobbe etter agile prinsipper. Din rolle vil være en viktig støtte for tverrfaglige team i å levere på sine ambisjoner. Dette gjennom å skape tydelige rammer, få gjennomført prioritering, synliggjøre avhengigheter og fange opp flaskehalser. Du vil ha fagansvar for målstyring i divisjonen der vi skal ha fokus på å måle og levere verdi. Det vil også være aktuelt å jobbe med utvalgte strategiske tema og/eller initiativ. Rollen er ny, og den vil utvikle seg i takt med læringen vi gjør underveis.Hvem er du?Kundeorientert og nysgjerrig, med lyst til å skape forbedringSelvgående, initiativrik og kan inspirere andreEvne til å se ansvarsområdet i et helhetlig perspektivDyktig i samspill med interne samarbeidspartnereMålbevisst, med god struktur og gjennomføringsevneAnalytisk med evne til å håndtere komplekse dataKvalifikasjoner:Relevant høyere utdannelseRelevant erfaring kan kompensere for manglede formell utdanningErfaring fra prosjektledelse, forbedringsarbeid og/eller agile utviklingsprosesserGode kommunikasjonsevnerVi søker deg som er vant til å lede prosesser som skaper verdi for og med andre. Du liker å ta ansvar, er en lagspiller og får ting gjort.Arbeidssted: Oslo, PosthusetHar du spørsmål til stillingen, må du gjerne kontakte Unn Sjøholt på tlf 952 76 469. Adresse: Oslo
Frist 04.12.2022
Les mer
logo
Selger SMB
Det er ingen tvil om at logistikkbransjen er i en av sine største forandringsreiser noensinne. Den største pådriveren for denne utviklingen er den raskt voksende e-handelen som har åpnet en helt ny verden av muligheter for både bedrifter og privatpersoner. Men, for at en pakke skal kunne fraktes fra A til B trengs det en aktør som tilbyr omfattende logistikkløsninger. Det er her vi i Posten og Bring kommer inn i bildet, som et av Nordens største logistikkonsern med drøyt 14 000 ansatte.Posten og Brings divisjon for E-handel og Logistikk søker en nytenkende, entusiastisk og selvgående selger for SMB kunder.ArbeidsoppgaverVi søker nå etter to selgere. Som selger hos oss vil oppgavene være salg og rådgivning til bedriftskunder, bygge relasjoner og fokus på å øke vår andel av SMB-markedet. Hovedoppgaven vil være å finne de beste logistikkløsningene for egen kundeportefølje, samt oppfølging og videreutvikling gjennom aktivt oppsøkende salg med telefon som verktøy. Du vil få ansvaret for å identifisere og utvikle forretningsmuligheter, for deretter å selge inn til nye og eksisterende kunder. Gjennomføring av salgsmøter per telefon og forhandlingsprosesser vil være en viktig del av arbeidet ditt. Vårt mål er å hjelpe våre kunder å lykkes.Kvalifikasjoner1-3 års erfaring fra oppsøkende salgsarbeid, og kunne vise til gode salgsresultaterErfaring fra forhandlinger og presentasjoner sammen med kunderRelevant erfaring til IT-verktøy som MS Office og CRM-systemGod økonomi- og forretningsforståelse fra relevant erfaringBehersker engelsk og norsk muntlig og skriftligDet er en fordel med utdanning innen salg, markedsføring, logistikk, økonomiPersonlige egenskaper og ferdigheterPraktisk erfaring av relasjonsbygging og nettverksbygging med sikte på langvarig verdiskapning mot kunder og interntEr full av energi og pågangsmotEvner å sette seg inn i kundens forretningsbehov og logistikkbehovHar gjennomføringskraftEvner å prioritere det som er viktigst for kunden og forenkler dennes hverdagEr proaktivEr strategisk, resultatorientert og motiveres av måloppnåelseEr tillitsvekkende,Jobber strukturert og selvstendigTrives godt med et høyt tempo i nært samarbeid med kollegerOm arbeidsgiverenPosten Norge AS er et nordisk post- og logistikk-konsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innen post, kommunikasjon og logistikk. Vår visjon er å gjøre hverdagen enklere og verden mindre. Verdiene våre, Tar ansvar, Spiller på lag og Vil mer, styrer måten vi jobber på, og bidrar til en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass. Konsernet møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring.Vi tilbyrEn spennende stilling i et nordisk selskap med et meget godt salgs- og logistikkmiljø. Arbeidssted er i våre lokaler på Borgeskogen i Stokke, arbeidstid 8-16. Du vil få jobbe tett sammen med dyktige kolleger med høy motivasjon og fagkunnskap, og det vil være gode utviklings- og karrieremuligheter for den rette. Lønn etter avtale, og gode pensjons- og forsikringsordninger.Kjenner du deg igjen i dette? Send inn din søknad med tilhørende CV via vedlagte link innen søknadsfristen.Har du spørsmål angående stillingen, er du velkommen til å ta kontakt med Salgssjef Christin Johansen tlf: +47 916 10 847.Vi ser frem til å høre fra deg! Adresse: Stokke
Frist 09.12.2022
Les mer
logo
Terminalarbeider Hamar vikariat 24,5 t/u
Terminalarbeider Hamar deltid vikariat 24,5 timer pr ukePosten og Bring er på utkikk etter terminalarbeider vikariat til Logistikksenter Hamar med variabel arbeidstid på dagtid. Tidligste oppmøtetid er 0530, med tiltredelse fra 02.01.23 til og med 28.02.24. I avdeling Hamar Pakker jobber vi med gods- og pakkeproduksjon som skal distribueres til kunder. Produksjonsleder og kontaktperson er Ole Johnny Olsen.Søknadsfrist: 01.12.22Kort om rollen Som terminalarbeider hos oss vil du jobbe operativt med lasting og lossing, vekt og volumkontroll, skanning og sikring av last i et av Nordens største og eldste logistikk konsern. Du vil delta i produksjonen etter fastsatte planer og mål.Det vi tilbyr I Posten og Bring skal vi alltid være i utvikling. Dette gjelder oss som konsern og som mennesker. Våre medarbeidere skal være handlekraftige og ivrige etter å lære mer. I Posten og Bring vil du få en hverdag med høyt tempo og mye som skjer. Du får hyggelige kolleger i et mangfoldig team, konkurransedyktige betingelser og sist, men ikke minst mulighet til å utvikle deg på et profesjonelt og personlig plan.Hovedoppgaver:Lasting og lossing av varer opptil 35 kgKontroll, skanning og sortering av varerTruckkjøring (hvis aktuelt)Rydding og renholdKvalifikasjonerTruckførerbevis T1 og T2. Dersom du ikke har det må du være villig til å gjennomføre/bestå truckførerkurs dersom det oppstår et behov for detPågangsmot og evne til å håndtere dager med høyt tempoGode norskkunnskaper muntlig og skriftligFor å trives som terminalarbeider må du være kvalitets- og sikkerhetsbevisst. Det er også viktig at du er en lagspiller som samarbeider godt og at du liker å ha mange baller i luften. Vi verdsetter drivkraft, vilje og fleksibilitet. På grunn av jobbens fysiske natur, er det en forutsetning at du har god helse og liker å være i bevegelse. Til slutt må du ha lyst til å være med på et vinnerlag, og til å bidra til at Posten og Bring fortsetter å være det.  Vi tilbyr:Konkurransedyktig lønns- og arbeidsforholdLønn etter dokumentert lønnsansiennitetForutsigbare arbeidstiderEn jobb med muligheter for utvikling i et selskap som setter helse, miljø og sikkerhet høyt på dagsordenLørdagsjobbing fra 2023Treningsrom og garderobeHar du spørsmål om stillingen, er du velkommen til å kontakte rekrutteringsleder Ole Johnny Olsen mobil nr 958 99 283Søk i dag ved å klikke på "send din søknad" og følge instruksjonene. Vær oppmerksom på at vi ikke har mulighet til å motta søknader på e-post.Ved tilbud om ansettelse må det, før tiltredelse, fremlegges tilfredsstillende ordinær politiattest, jf. postloven § 31 jf. § 25 i forskrift til loven (se www.lovdata.no). Politiattesten skal ikke legges frem før du har mottatt tilbud om ansettelse
Frist 01.12.2022
Les mer
logo
Rådgiver controlling
Har du erfaring fra controlling ?Er du Posten og Brings nye rådgiver Controlling i Region Nord?Posten Norge AS har etablert en ny strategi og utviklet et ambisiøst målbilde. Dette innebærer at vi vil være kundens førstevalg, ledende på teknologi og innovasjon, og vi skal være best på bærekraftig verdiskapning. For å kunne realisere våre hovedmål er vi avhengige av kompetente og motiverte ansatte, og nå søker vi etter en ny rådgiver som vil inngå i teamet som jobber med controlling, økonomi og bildrift i Region Nord. Vil du være med på reisen videre?Region Nord fra Brønnøysund i sør og Svalbard i nord, har ansvar for flere spesialiserte tjenester og prosesser i det norske nettverk for pakker, gods og brev. Som rådgiver i divisjonsstab økonomi/controlling gir det mulighet til å utvikle bred kompetanse innenfor økonomi og logistikk. Rollen er en viktig støttespiller til lederne i regionen. Arbeidsted vil være i Postens nye lokaler i Logistikksenter Tromsø. Det må påregnes noe reiseaktivitet.Sentrale oppgaver vil være å ivareta etablerte rapporteringsrutiner, men vel så viktig er å bidra til at vi utvikler oss videre innenfor fagfeltet i regionen. Du vil jobbe tett på forretningen, og rapporterer til fagsjef controlling.Hovedoppgaver:Controllerenheten skal bidra til at lederne i regionen når fastsatte mål, KPI'er og nøkkeltallStøtte, sparre og utfordre linjeledere og bidra sterkt til økt effektivitet og lønnsomhetStøtte linjeledelsen i økonomirelaterte spørsmål og være en del av regionens kompetansesenter for økonomi og controllingInitiere og følge opp tiltak for forbedring av controlling prosesserLevere verdifull innsikt for blant annet beslutningstaking, økonomisk styring og rapportering gjennom forretningsrelaterte- og økonomiske analyserBidra til kontinuerlig forbedring og effektivisering av selskapets rutiner og prosesserDelta i prognose- og budsjettprosessenMånedlig rapportering av økonomiske nøkkeltallBindeledd mellom divisjonsstab økonomi og region/distriktKvalifikasjoner:Høyere utdannelse innen økonomiVi ser etter deg med god systemforståelse, med kunnskap og erfaring i avansert Excel, samt interesse for BI-løsninger og andre analytiske verktøy. Det er viktig at du har stor interesse for og nysgjerrighet til å stadig videreutvikle din kompetanse på området.Relevant erfaring, gjerne fra tilsvarende rolle med analysearbeidDu har god regnskapsforståelseIngen krav, men en fordel om du har bransjeerfaring innen transport/logistikkPersonlige egenskaper:Analytisk sterk og evne til å se hvordan tiltak påvirker hverandreSelvgående, strukturert og målrettetNysgjerrig og interessert i logistikkfagetEvne til samhandling - skape tillit og forståelse for fagfeltetGod relasjonsbygger, evner å kommunisere tydelig og forståeligInitiativrik, ønsker å forbedre og utvikleFår ting til å skje, med god gjennomføringskraftDu vil mer, du tar ansvar og du spiller på lag!For at du skal lykkes og trives hos oss: Du er ekspert på ditt felt, men vet samtidig at man aldri blir ferdig utlært. Du er sulten på utfordringer og klar for faglig og personlig utvikling. Du trives i høyt tempo og med mange baller i luften. Du er engasjert og liker å være der det skjer.Er dette deg, eller er du klar for å bli denne medarbeideren? Da tilbyr vi deg en stilling der du alltid vil være i utvikling og på vei til nye steder og ansvarsområder. Hos oss vil du få rom til å forme din egen hverdag og karriere. I Posten og Bring tror vi på at når menneskene som jobber her utvikler seg, kan vi som konsern gjøre det samme.For spørsmål vedrørende stillingen, ta kontakt med fagsjef controlling Stine Kronstad på telefon 913 08 035. Vi behandler forespørsler og søknader fortrolig.Høres dette ut som noe du har lyst til å være med på? Da vil vi veldig gjerne høre fra deg! CV og søknad elektronisk via link innen 11. desember 2022Vi ser frem til å høre fra deg! Adresse: Tromsø
Frist 11.12.2022
Les mer
Andre ledige stillinger hos Posten Norge
logo
IT Arkitekt
Posten er et av Norges eldste selskaper og vi kan vise til en unik omstillingsevne gjennom vår snart 375 år lange historie. Som konsern har vi som mål å være kundens førstevalg, ledende på teknologi og innovasjon og best på bærekraftig utvikling. Dette understøttes av at vi de siste årene har vunnet flere innovasjons- og klimapriser. Blant annet ble vi av Innomag kåret til Norges mest innovative virksomhet, og for andre året på rad har vi blitt kåret til en av vinnerne av klimaindeksen til PwC.Vi beveger oss nå i en retning der systemeierskap og systemarkitektur er distribuert. Dette kjennetegnes av løse koblinger og færre avhengigheter mellom systemer, og vil bidra til å forenkle det overordnede systemlandskapet. Her spiller avdelingen for IT Arkitektur en sentral rolle, da vi har ansvar for den funksjonelle og teknologiske arkitekturen på tvers av konsernet. Konsernet har en stor og kompleks systemportefølje, der ansvar for videreutvikling og drift av systemer blir håndtert av ulike forretningsområder. I tillegg har vi en rekke produksjonskritiske systemer som håndteres av vår sentrale IT enhet.I denne konteksten definerer IT Arkitektur de arkitektoniske rammene for å skape best mulig forhold for teamene som jobber med våre løsninger. Vi samarbeider tett med andre avdelinger for å utarbeide og vedlikeholde organisasjonens overordnede arkitekturprinsipper. Vi har også hovedansvar for å underbygge arkitekturprinsippene med solide retningslinjer som domenearkitekter, utviklere og forretningsressurser kan forholde seg til.Som en del av vår avdeling vil du få mulighet til å spille en sentral rolle i konsernets videre arbeide med dette. Vi gjennomfører prinsipielle valg innenfor overordnet arkitektur, tar stilling til hvilke teknologier vi skal satse på fremover og hvordan vi skal bruke teknologi på en måte som gir verdi til organisasjonen og våre sluttbrukere. Her vil din stemme være viktig, enten vi skal vurdere hvilke skyløsninger vi skal benytte, hvordan vi skal behandle data på tvers av systemer eller vi skal avgjøre hvilke systemer som skal ha ansvar for å sikre bestemt funksjonalitet. Utover det sentrale arbeidet med vår arkitektur, støtter avdelingen organisasjonen i komplekse problemstillinger som går på tvers av forretningsdomener, leder arkitektteam i store forretningskritiske prosjekter og bidrar med teknisk kompetanse i anskaffelsesprosesser.For å bistå konsernet med dette på en god måte har vi behov for ulike arkitektprofiler. Enten du har din primærkompetanse på et dedikert teknisk domene, eller om du er en generalist innenfor IT verden kan du være riktig person for avdelingen. Siden vi som avdeling har mange ulike ansvarsområder vil vi kunne tilpasse dine arbeidsoppgaver ut ifra din kompetanseprofil og dine preferanser.Profiler vi søker etterMinimum 3 års erfaring med arbeid innenfor ITErfaring fra Arkitektur arbeidet er enn fordelUtdanning innenfor informasjonsteknologi eller annet relevant fagområdeGod forretningsmessig og teknisk forståelseEvne til å lytte, forstå og kommunisere komplekse problemstillingerAnalytisk og løsningsorientertSvært gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter (engelsk og nordisk)Hvorfor velge Posten?Solid påvirkningskraft i arkitektur- og teknologivalg de neste åreneGode muligheter for personlig utvikling og bygge attraktiv faglig kompetanseMulighet til å jobbe med spennende initiativer som påvirker folks hverdagModerne kontorlokaler i Posthuset i hjertet av OsloOppgaver som gir stor variasjon og kontaktflate i konsernetbli en del av Norges mest innovative miljøMulighet til å jobbe både lokalt og nordisk samt sammen med store internasjonale aktørerFleksibel hverdagHar du spørsmål om stillingen? Kontakt Kristian Bekkstrand +47 416 44 519.Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss.Vi foretar etter samtykke sjekk av aktuelle søkere for å verifisere opplysninger som kommer frem av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Vi behandler forespørsler og søknader fortrolig.Vennligst søk stillingen elektronisk via vedlagte link innen søknadsfristen 30.11.2022. Innkomne søknader blir vurdert fortløpende.Vi ser frem til å høre fra deg.
Frist 30.11.2022
Les mer
logo
Domenearkitekt Avtale- og Prisverktøy
Trives du i grenseland mellom teknologi, løsningsutvikling og forretningsutvikling? Ønsker du å bidra til å realisere fremtidsrettede løsninger for et innovativt konsern?Posten er et av Norges eldste selskaper og kan vise til en unik omstillingsevne gjennom vår 375 år lange historie. Som konsern har vi som mål å være kundens førstevalg, ledende på teknologi og innovasjon og best på bærekraftig utvikling. Dette understøttes av at vi de siste årene har vunnet flere innovasjons- og klimapriser. I Posten og Bring har vi tro på at å jobbe i smidige, selvstendige team gir bedre løsninger og mer fornøyde medarbeidere.Den nyopprettede, tverrfaglige avdelingen Avtale- og Prisverktøy har ansvar for flere egenutviklede løsninger, der den svært virksomhetskritiske Prismotor nå moderniseres og migreres til skyen. Avdelingen har høye ambisjoner for løsningene og tilhørende utviklingsteams, og ønsker å styrke avdelingen med en domenearkitekt som kan innta en viktig rolle i moderniseringsløpet og generelt i utviklingsarbeidet framover. Det er videre behov for å støtte og følge opp utviklerne i etterlevelsen av gode utviklingsprosesser og -rutiner. Du vil få mulighet til å sette et tydelig avtrykk på avdelingen og løsningene med din kompetanse og interesser.Oppgaver for domenearkitekten vil inkludere:Lede utviklingen av teknisk arkitektur for avdelingens løsninger. Bidra og stimulere til innovasjon og kontinuerlig forbedring av teknisk arkitektur.Lede implementering/forbedring av gode utviklingsprosesser/-rutiner og følge opp utviklerne i etterlevelse av disse. Sikre prosesser for kvalitetssikring av kildekode slik at det samsvarer med industristandarder.I samarbeid med andre evaluere hvilke arkitektoniske endringer og endringer i prosesser og verktøy som bør implementeres i forbindelse med modernisering og skymigrering samt følge opp implementeringen av disse. Utvikle teknisk arkitektur og leveranseprosesser slik at disse passer til cloud native leveransestrategier, eksempelvis infrastruktur som kode (IaC), deploy på Kubernetes (AKS) med Kubernetes Event-driven Autoscaling (KEDA), distributed application runtime (dapr.io), etc.Samarbeide tett med funksjonelle og tekniske fagressurser i ulike deler av organisasjonen der dette er relevantKandidater vil bli vurdert på kompetanse og erfaring innenfor:Utdannelse tilsvarende bachelor- eller mastergradsnivåMinimum 5 års utviklererfaring med JVM-baserte språk og Javascript-rammeverkErfaring med applikasjonsarkitektur og god innsikt i ulike arkitekturstiler og integrasjonsmønstreErfaring med hyppige/kontinuerlige leveranser og verktøy som støtter opp under detteGod forståelse for smidig utvikling og erfaring fra multileverandører-miljøerKandidaten bør ha følgende personlige egenskaper:Elske å kodeGode analytiske evner og ønske om å forstå helheten i virksomheten og tilhørende IT-landskapSynlig og tydelig. Kunne lede og få andre med seg - uten en formell lederrolle.Jobbe godt selvstendig så vel som i team med medlemmer fra forskjellige kulturerMeget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på nordisk og engelskSend inn din søknad i dag!Posten og Bring fokuserer på personlig mangfold som en naturlig refleksjon av hvordan samfunnet ser ut. Vi gjennomfører en løpende utvelgelse innen rekruttering og inviterer derfor kvalifiserte personer til å søke direkte.Vi foretar etter samtykke sjekk av aktuelle søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Vi behandler forespørsler og søknader fortrolig. Obs! Vi godtar ingen søknader via e-post.Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte rekrutteringsleder Ole-Jacob Beck på tlf +47 95 02 02 29.Hvis du har spørsmål om rekrutteringsprosessen, vennligst kontakt ansvarlig rekrutterer Katarina Tomhill via e-post: katarina.tomhill@bring.com.Vi ser frem til å høre fra deg! Adresse: Oslo
Frist 30.11.2022
Les mer
logo
Posten og Bring er på utkikk etter en ny Rådgiver - Production IT - Onsite
Innovasjon, nytenking, komplekse løsninger, systemer med store ringvirkninger gjennom hele Norden. Høres dette ut som noe for deg? I år ble Posten og Bring igjen kåret til årets mest innovative selskap, og nå søker vi etter en ny rådgiver som har lyst til å være med på utviklingen og reisen videre.Du vil som Medarbeider i Production IT, bli en del av et stort og innovativt miljø i Posten og Bring. Vi i Production IT, jobber for å sikre stabil, sikker og kostnadseffektiv drift i Posten og Bring konsernet.Du vil jobbe tett mot kolleger som er ansvarlige for sentrale tjenester, infrastruktur, sikkerhet, klientplattformen, servicedesk og infrastrukturtjenester som Exchange og M365. Dette gir et miljø som kan se på hele verdikjeden når nye systemer og tjenester implementeres og driftes i Posten og Bring.Vi er nå ute etter en IT-tekniker med fokus på nettverkskompetanse, som vil jobbe hovedsakelig med operasjonell drift og prosjektering knyttet til Posten og Bring Infrastruktur, men ved behov, innenfor alle områder av Production IT sitt nedslagsfelt.HovedarbeidsoppgaverTeknisk ressurs for å støtte produksjonskritiske løsninger, for å sikre stabil, kostnadseffektiv og sikker drift for produksjonsinfrastruktur i Norge.Kommer med forslag til forbedringer og etablering av fremtidsrettet løsninger.Involveres i modernisering av dagens IT løsninger knyttet til produksjon og produksjonstekniske utstyr.Bistå i prosjekter knyttet til etablering av nye lokasjoner og produksjons infrastruktur.Du blir en del av team som har ansvaret for:1 og 2 linje support på IT- løsninger tilknyttet produksjon.Støtte opp tekniske avdelinger rundt om i landet.Bidra i anskaffelsesaktiviteter av tekniske løsninger (f.eks. Innhenting av tilbud og leverandørforhandlinger).Bidra i innføring av nye tekniske løsninger eller endringer i eksisterende tekniske løsninger.Sørge for å ivareta IT-sikkerhet innenfor ansvarsområder i henhold til rollemålet og konsernets sikkerhets policy.Følge opp OLA/SLA mot leverandører og kunder.Operasjonell support på applikasjoner i drift.Drift og support av VMware anlegg.Vi i Posten og Bring tror at hvis vi som konsern skal fortsette å alltid være i utvikling, må våre medarbeidere være det samme. Som person har du stor iver etter å lære mer. Du er også glad i å dele kunnskapen du sitter på. Du har gode kommunikasjonsegenskaper, og du samarbeider godt med tekniske og ikke-tekniske ressurser.Vi ser for oss at du:Liker stor variasjon i arbeidsoppgaver og jobbing på tvers av avdelinger, forretningsområder og leverandører i et varierende teknisk landskap.Er nysgjerrig, stiller spørsmål og følger med på teknologiske trender.Tenker praktiske og helhetlige løsninger samt villig til å ta operativt ansvar for løsninger.Har god og bred teknisk forståelse med gode analytiske evner.Er en lagspiller som trives med å kommunisere og samarbeide med internasjonale leverandører, brukere, utviklere og tekniske fagressurser.Du er selvgående og strukturert, og drives av å levere god kvalitet.Kvalifikasjoner:Nettverkskompetanse, med erfaring fra operasjonell drift.Sertifiseringer innen nettverk, virtualisering, programmering.Teknisk kompetanse, Hardware og periferienhet i industrimiljø.Ønskelig med Logistikk og prosessforståelse.Høyere utdannelse innen IT (bachelor eller tilsvarende)Gode muntlige og skriftlige ferdigheter, Norsk og Engelsk.Personlige egenskaper:Er selvgående og initiativrik, og inspirerende for andre å jobbe med.Er engasjert og nyskapende med lyst til å skape forbedring.Er pådriver for å utvikle og levere innovative- og fremtidsrettet løsninger.Er flink til å se helheten og konkretisere problemstillinger og løsninger.Liker å jobbe i sammensatte team med både interne og eksterne ressurser.Hos oss får du en trygg og sikker arbeidsplass med fleksibel arbeidstid. Du tilbys gode forsikringer og pensjonsordninger, og konkurransedyktige betingelser. Vi holder til i Posthuset ved Oslo Sentralstasjon, Dersom du har spørsmål til stillingen, ta gjerne kontakt med Håvard kvitblik på tlf: 95058524.Vi foretar etter samtykke sjekk av aktuelle søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Vi behandler forespørsler og søknader fortrolig. Vi skal møte våre kunders behov og ønsker derfor i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i befolkningen blant våre ansatte. Vi intervjuer relevante kandidater fortløpende. Adresse: Oslo
Frist 01.12.2022
Les mer
logo
Leder Porteføljestyring i divisjon Post
Vil du lede og videreutvikle porteføljestyring i divisjon Post?Porteføljestyring er et satsingsområde for konsernet, der vi gjennom helhetlig og balansert prioritering av konsernets utviklingsportefølje skal bidra til at vi gjør gode strategiske prioriteringer for å realisere konsernets mål.  Vi er et innovativt selskap, og ble i 2021 for tredje gang kåret til Norges mest innovative bedrift av Innomag. Vi jobber hver dag med å utvikle nye tjenester og forbedre de vi allerede har. Vårt sterke fokus på bærekraft har gitt synlige resultater, og har bidratt til at vi er bransjens sterkeste merkevare på bærekraft. Det har også gitt oss en sterk utvikling på BI’s bærekraftsbarometer. Du vil få ansvar for å drive og videreutvikle porteføljestyringsprosessen i divisjon Post. Du vil jobbe tett med tilsvarende roller andre steder i konsernet og få et godt innblikk i divisjonens strategiske agenda og initiativ, komme tett på de tverrfaglige teamene og jobbe tett med ledergruppen i Post. Du vil ha ansvar for at vi tar frem og bruker relevante data og analyser som grunnlag for prioritering.Vi er i startgropen på arbeidet med porteføljestyring, og vi vil ha fokus på å lære, evaluere og forbedre prosessene slik at det skaper verdi. Vi ønsker at du tar rollen som en aktiv pådriver og utfordrer oss i arbeidet videre.Du vil være en del av et miljø med fokus på felleskap, læring og stadig forbedring. Vi har organisert hovedtyngden av vårt utviklingsarbeid i tverrfaglige team som skal jobbe etter agile prinsipper. Din rolle vil være en viktig støtte for tverrfaglige team i å levere på sine ambisjoner. Dette gjennom å skape tydelige rammer, få gjennomført prioritering, synliggjøre avhengigheter og fange opp flaskehalser. Du vil ha fagansvar for målstyring i divisjonen der vi skal ha fokus på å måle og levere verdi. Det vil også være aktuelt å jobbe med utvalgte strategiske tema og/eller initiativ. Rollen er ny, og den vil utvikle seg i takt med læringen vi gjør underveis. Hvem er du?Kundeorientert og nysgjerrig, med lyst til å skape forbedring Selvgående, initiativrik og kan inspirere andreEvne til å se ansvarsområdet i et helhetlig perspektivDyktig i samspill med interne samarbeidspartnereMålbevisst, med god struktur og gjennomføringsevneAnalytisk med evne til å håndtere komplekse dataKvalifikasjoner:Relevant høyere utdannelseRelevant erfaring kan kompensere for manglede formell utdanningErfaring fra prosjektledelse, forbedringsarbeid og/eller agile utviklingsprosesserGode kommunikasjonsevnerVi søker deg som er vant til å lede prosesser som skaper verdi for og med andre. Du liker å ta ansvar, er en lagspiller og får ting gjort. Arbeidssted: Oslo, PosthusetHar du spørsmål til stillingen, må du gjerne kontakte Unn Sjøholt på tlf  952 76 469.
Frist 04.12.2022
Les mer
logo
Seniorrådgiver HMS – konsernnivå
Vil du være med å ivareta og utvikle Posten og Bring's viktige HMS-arbeid?Posten og Bring’s viktigste ressurser er våre medarbeidere i hele Norden. Et godt og sikkert arbeidsmiljø er avgjørende for at vi skal levere verdi til våre kunder hver dag. Vi jobber kontinuerlig og systematisk med helse, arbeidsmiljø og jobbsikkerhet for alle våre ansatte. Denne innsatsen skal forsterkes ytterligere og vi søker derfor en strategisk, samarbeidsorientert og erfaren seniorrådgiver HMS. Sammen med øvrige medarbeidere i konsernstab Mennesker og bærekraft vil du ha et viktig ansvar for planlegging og gjennomføring av strategier og tiltak som bidrar til at våre ansatte opplever en trygg arbeidshverdag hvor helse, miljø og sikkerhet er godt ivaretatt.Stillingen inngår i Konsernstab Mennesker og bærekraft, og rapporterer til direktør for HMS.  Noe reisevirksomhet i Norden må påregnes, men arbeidsplassen er på moderne lokaler sentralt i Oslo.Overordnede oppgaverBidra til å utvikle og implementere prosesser og tiltak som understøtter konsernets mennesker og kultur strategi i et nordisk perspektivVidereutvikle konsernets helhetlig HMS system og verktøyBistå i personsikkerhet- og arbeidsmiljøprosesser og leveranser til konsernets forretningsområder (for eksempel kompetanseutvikling, revisjoner og granskninger)Bidra med å forvalte og videreutvikle fagområdet farlig gods som avdelingen er ansvarlig forDefinere, gjennomføre og formidle analyserDelta i eksterne initiativer og samarbeidDialog med personalorganisasjonene og vernetjenestenJobbe tverrfaglig med andre staber,  divisjoner og forretningsområder i nordenGjennomføre fagopplæring i hele konsernetUtdanning og erfaringFullført relevant utdanning på masternivå er ønskelig, men ikke et krav – relevant erfaring vektleggesBransjeerfaring innen transport, logistikk er en fordel, men ikke et kravKunnskap om farlig gods og relevant regelverk er ønskeligKunnskap om farlig gods og/eller industrivern, samt relevant regelverk er ønskelig.Erfaring med følgende områder er ønskelig: Systematisk arbeid og utvikling innen større organisasjonerOrganisasjons- og sikkerhets kultur, satt i sammenheng med strategiske ledelse med særlig vekt på konsekvensene for helse og sikkerhet på arbeidsplassenPraktisk HMS-styring inkludert lover og regler innen HMS, standarder og sertifiseringerRisikovurderinger, avvikshåndtering og revisjoner, systemer, verktøy og teknikk for måling av etterlevelse og forbedringsområderProfilVi ser etter deg som er opptatt av, og er en pådriver for, kontinuerlig forbedring.Samarbeidsevner er vesentlig. Du må like og evne å samarbeide med mange ulike aktører, med fokus på å finne de beste løsningene. Å være nysgjerrig og evne å se "det store bildet", arbeide overordnet, og samtidig være operativ, er viktig for å lykkes.Videre må du evne å stille krav og være tydelig, samtidig som du er en lagspiller og brobyggerI tillegg ønsker vi at du er sterk på budskapsformidling, både muntlig og skriftlig, samt behersker både norsk og engelskVi tilbyrLønn etter kvalifikasjoner og erfaringUtfordrende jobb med gode utviklingsmuligheterGodt arbeidsmiljø og et høykompetent team Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss.Vi foretar etter samtykke sjekk av aktuelle søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Vi behandler forespørsler og søknader fortrolig.Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte direktør HMS, Marie-Therese Hammersborg, på telefon +47 915 16 105. Søknadsfrist: 07.12.2022Vi ser frem til å høre fra deg.
Frist 07.12.2022
Les mer
logo
Konsernstab innkjøp søker kategoriansvarlig/ innkjøper
Vil du jobbe i en av Norges beste innkjøpsmiljøer? Har du erfaring fra innkjøp og anskaffelsesprosesser? Er du faglig sterk på analyse og vurdering? Er du god på konstruktivt samarbeid og suveren på å følge opp avtalebetingelser og leverandører? Kan du vise til resultater/innkjøpseffekter? Da er du den kategoriansvarlige vi søker til vår avdeling i Konsernstab innkjøp!Konsernstab innkjøp er konsernets kompetanseenhet som ivaretar den sentrale innkjøpsfunksjonen for hele konsernet. Vi støtter staber, divisjoner og selskaper i Posten konsernet, i Norge og i Norden. Vi bistår i alle større innkjøpsprosesser og foretar årlig strategiske-anskaffelser for anslagsvis 2 milliarder kroner. Konsernstab innkjøp består av 15 personer og er organisert i to fagområder: 1) Produksjon, bygg og tjenester og 2) Godstransport og materiell.Vår kompetanse og erfaring spenner fra spesifikke fagområder som IT, godstransport, kjøretøy, bygg og eiendom til forhandlinger og innkjøpsregelverket som Posten Norge AS er underlagt. Det stilles høye krav til konserninnkjøp når det gjelder å levere kostnadsbesparelser og skape konkurransefortrinn for konsernet, og våre medarbeidere måles på oppnådde resultater. Vi jobber etter prinsippet TCO (Total Cost of Ownership) som innebærer at vi fokuserer på alle kostnader samt behovsstyring.Stillingen rapporterer til fagsjef Produksjon, bygg og tjenesterAnsvars- og arbeidsoppgaverutvikle og implementere både kategoristrategier og kategoriorganisasjonplanlegge og lede strategiske anskaffelser innenfor flere kategoriersikre tilstrekkelig konkurranse, planlegge og gjennomføre kontraktsforhandlinger, sikre implementering og forankring av nye avtaler i konsernetløpende følge opp avtalebetingelser og leverandører, avtalelojalitet og sikre at forventede gevinster blir hentet ut av avtaleforholdforstå og forholde seg til lov om offentlige anskaffelser og konsernets innkjøpspolicyholde seg løpende oppdatert på markedsutviklingen innenfor flere kategorierfølge opp kategorienes strategier og KPI'erKvalifikasjonerhøyere relevant utdanningerfaring fra tverrfaglig prosjektledelse på tvers av organisasjon samt "Total Cost of Ownership" (TCO) tankegangerfaring fra strategisk forhandlings- og innkjøpsarbeiderfaring fra bruk av og gode ferdigheter på analyseverktøymå beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntligPersonlige egenskaperproaktiv, service- og kundefokusert samt evne å jobbe selvstendigresultat- og løsningsorientert med god gjennomføringsevnesystematisk, grundig, analytisk og meget god vurderingsevnestor arbeidskapasitet, effektiv arbeidsform og gjennomføringsevneha sans for detaljer, men samtidig kunne se de store linjeneønske om utvikling av seg selv og enhetenfremoverlent og vil alltid gjøre merVi tilbyrutfordrende og varierte oppgaver med utviklingsmuligheter - faglig og personliget engasjerende og godt arbeidsmiljøtilgang til stort nettverk gjennom konsernets medarbeidere og leverandørerkonkurransedyktige lønns-, forsikrings- og pensjonsordningernye kontorlokaler i Posthuset i hjertet av OsloHar du spørsmål til stillingen, ta kontakt med Petter Andresen på +47 900 65 398.Vennligst søk stillingen elektronisk via vedlagte link.Vi ser frem til å høre fra deg! Adresse: Oslo
Frist 04.12.2022
Les mer
logo
Vil du lede og videreutvikle porteføljestyring i divisjon Post?
Vil du lede og videreutvikle porteføljestyring i divisjon Post?Porteføljestyring er et satsingsområde for konsernet, der vi gjennom helhetlig og balansert prioritering av konsernets utviklingsportefølje skal bidra til at vi gjør gode strategiske prioriteringer for å realisere konsernets mål.Vi er et innovativt selskap, og ble i 2021 for tredje gang kåret til Norges mest innovative bedrift av Innomag. Vi jobber hver dag med å utvikle nye tjenester og forbedre de vi allerede har. Vårt sterke fokus på bærekraft har gitt synlige resultater, og har bidratt til at vi er bransjens sterkeste merkevare på bærekraft. Det har også gitt oss en sterk utvikling på BI's bærekraftsbarometer.Du vil få ansvar for å drive og videreutvikle porteføljestyringsprosessen i divisjon Post. Du vil jobbe tett med tilsvarende roller andre steder i konsernet og få et godt innblikk i divisjonens strategiske agenda og initiativ, komme tett på de tverrfaglige teamene og jobbe tett med ledergruppen i Post. Du vil ha ansvar for at vi tar frem og bruker relevante data og analyser som grunnlag for prioritering.Vi er i startgropen på arbeidet med porteføljestyring, og vi vil ha fokus på å lære, evaluere og forbedre prosessene slik at det skaper verdi. Vi ønsker at du tar rollen som en aktiv pådriver og utfordrer oss i arbeidet videre.Du vil være en del av et miljø med fokus på felleskap, læring og stadig forbedring. Vi har organisert hovedtyngden av vårt utviklingsarbeid i tverrfaglige team som skal jobbe etter agile prinsipper. Din rolle vil være en viktig støtte for tverrfaglige team i å levere på sine ambisjoner. Dette gjennom å skape tydelige rammer, få gjennomført prioritering, synliggjøre avhengigheter og fange opp flaskehalser. Du vil ha fagansvar for målstyring i divisjonen der vi skal ha fokus på å måle og levere verdi. Det vil også være aktuelt å jobbe med utvalgte strategiske tema og/eller initiativ. Rollen er ny, og den vil utvikle seg i takt med læringen vi gjør underveis.Hvem er du?Kundeorientert og nysgjerrig, med lyst til å skape forbedringSelvgående, initiativrik og kan inspirere andreEvne til å se ansvarsområdet i et helhetlig perspektivDyktig i samspill med interne samarbeidspartnereMålbevisst, med god struktur og gjennomføringsevneAnalytisk med evne til å håndtere komplekse dataKvalifikasjoner:Relevant høyere utdannelseRelevant erfaring kan kompensere for manglede formell utdanningErfaring fra prosjektledelse, forbedringsarbeid og/eller agile utviklingsprosesserGode kommunikasjonsevnerVi søker deg som er vant til å lede prosesser som skaper verdi for og med andre. Du liker å ta ansvar, er en lagspiller og får ting gjort.Arbeidssted: Oslo, PosthusetHar du spørsmål til stillingen, må du gjerne kontakte Unn Sjøholt på tlf 952 76 469. Adresse: Oslo
Frist 04.12.2022
Les mer
logo
Selger SMB
Det er ingen tvil om at logistikkbransjen er i en av sine største forandringsreiser noensinne. Den største pådriveren for denne utviklingen er den raskt voksende e-handelen som har åpnet en helt ny verden av muligheter for både bedrifter og privatpersoner. Men, for at en pakke skal kunne fraktes fra A til B trengs det en aktør som tilbyr omfattende logistikkløsninger. Det er her vi i Posten og Bring kommer inn i bildet, som et av Nordens største logistikkonsern med drøyt 14 000 ansatte.Posten og Brings divisjon for E-handel og Logistikk søker en nytenkende, entusiastisk og selvgående selger for SMB kunder.ArbeidsoppgaverVi søker nå etter to selgere. Som selger hos oss vil oppgavene være salg og rådgivning til bedriftskunder, bygge relasjoner og fokus på å øke vår andel av SMB-markedet. Hovedoppgaven vil være å finne de beste logistikkløsningene for egen kundeportefølje, samt oppfølging og videreutvikling gjennom aktivt oppsøkende salg med telefon som verktøy. Du vil få ansvaret for å identifisere og utvikle forretningsmuligheter, for deretter å selge inn til nye og eksisterende kunder. Gjennomføring av salgsmøter per telefon og forhandlingsprosesser vil være en viktig del av arbeidet ditt. Vårt mål er å hjelpe våre kunder å lykkes.Kvalifikasjoner1-3 års erfaring fra oppsøkende salgsarbeid, og kunne vise til gode salgsresultaterErfaring fra forhandlinger og presentasjoner sammen med kunderRelevant erfaring til IT-verktøy som MS Office og CRM-systemGod økonomi- og forretningsforståelse fra relevant erfaringBehersker engelsk og norsk muntlig og skriftligDet er en fordel med utdanning innen salg, markedsføring, logistikk, økonomiPersonlige egenskaper og ferdigheterPraktisk erfaring av relasjonsbygging og nettverksbygging med sikte på langvarig verdiskapning mot kunder og interntEr full av energi og pågangsmotEvner å sette seg inn i kundens forretningsbehov og logistikkbehovHar gjennomføringskraftEvner å prioritere det som er viktigst for kunden og forenkler dennes hverdagEr proaktivEr strategisk, resultatorientert og motiveres av måloppnåelseEr tillitsvekkende,Jobber strukturert og selvstendigTrives godt med et høyt tempo i nært samarbeid med kollegerOm arbeidsgiverenPosten Norge AS er et nordisk post- og logistikk-konsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innen post, kommunikasjon og logistikk. Vår visjon er å gjøre hverdagen enklere og verden mindre. Verdiene våre, Tar ansvar, Spiller på lag og Vil mer, styrer måten vi jobber på, og bidrar til en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass. Konsernet møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring.Vi tilbyrEn spennende stilling i et nordisk selskap med et meget godt salgs- og logistikkmiljø. Arbeidssted er i våre lokaler på Borgeskogen i Stokke, arbeidstid 8-16. Du vil få jobbe tett sammen med dyktige kolleger med høy motivasjon og fagkunnskap, og det vil være gode utviklings- og karrieremuligheter for den rette. Lønn etter avtale, og gode pensjons- og forsikringsordninger.Kjenner du deg igjen i dette? Send inn din søknad med tilhørende CV via vedlagte link innen søknadsfristen.Har du spørsmål angående stillingen, er du velkommen til å ta kontakt med Salgssjef Christin Johansen tlf: +47 916 10 847.Vi ser frem til å høre fra deg! Adresse: Stokke
Frist 09.12.2022
Les mer
logo
Terminalarbeider Hamar vikariat 24,5 t/u
Terminalarbeider Hamar deltid vikariat 24,5 timer pr ukePosten og Bring er på utkikk etter terminalarbeider vikariat til Logistikksenter Hamar med variabel arbeidstid på dagtid. Tidligste oppmøtetid er 0530, med tiltredelse fra 02.01.23 til og med 28.02.24. I avdeling Hamar Pakker jobber vi med gods- og pakkeproduksjon som skal distribueres til kunder. Produksjonsleder og kontaktperson er Ole Johnny Olsen.Søknadsfrist: 01.12.22Kort om rollen Som terminalarbeider hos oss vil du jobbe operativt med lasting og lossing, vekt og volumkontroll, skanning og sikring av last i et av Nordens største og eldste logistikk konsern. Du vil delta i produksjonen etter fastsatte planer og mål.Det vi tilbyr I Posten og Bring skal vi alltid være i utvikling. Dette gjelder oss som konsern og som mennesker. Våre medarbeidere skal være handlekraftige og ivrige etter å lære mer. I Posten og Bring vil du få en hverdag med høyt tempo og mye som skjer. Du får hyggelige kolleger i et mangfoldig team, konkurransedyktige betingelser og sist, men ikke minst mulighet til å utvikle deg på et profesjonelt og personlig plan.Hovedoppgaver:Lasting og lossing av varer opptil 35 kgKontroll, skanning og sortering av varerTruckkjøring (hvis aktuelt)Rydding og renholdKvalifikasjonerTruckførerbevis T1 og T2. Dersom du ikke har det må du være villig til å gjennomføre/bestå truckførerkurs dersom det oppstår et behov for detPågangsmot og evne til å håndtere dager med høyt tempoGode norskkunnskaper muntlig og skriftligFor å trives som terminalarbeider må du være kvalitets- og sikkerhetsbevisst. Det er også viktig at du er en lagspiller som samarbeider godt og at du liker å ha mange baller i luften. Vi verdsetter drivkraft, vilje og fleksibilitet. På grunn av jobbens fysiske natur, er det en forutsetning at du har god helse og liker å være i bevegelse. Til slutt må du ha lyst til å være med på et vinnerlag, og til å bidra til at Posten og Bring fortsetter å være det.  Vi tilbyr:Konkurransedyktig lønns- og arbeidsforholdLønn etter dokumentert lønnsansiennitetForutsigbare arbeidstiderEn jobb med muligheter for utvikling i et selskap som setter helse, miljø og sikkerhet høyt på dagsordenLørdagsjobbing fra 2023Treningsrom og garderobeHar du spørsmål om stillingen, er du velkommen til å kontakte rekrutteringsleder Ole Johnny Olsen mobil nr 958 99 283Søk i dag ved å klikke på "send din søknad" og følge instruksjonene. Vær oppmerksom på at vi ikke har mulighet til å motta søknader på e-post.Ved tilbud om ansettelse må det, før tiltredelse, fremlegges tilfredsstillende ordinær politiattest, jf. postloven § 31 jf. § 25 i forskrift til loven (se www.lovdata.no). Politiattesten skal ikke legges frem før du har mottatt tilbud om ansettelse
Frist 01.12.2022
Les mer
logo
Rådgiver controlling
Har du erfaring fra controlling ?Er du Posten og Brings nye rådgiver Controlling i Region Nord?Posten Norge AS har etablert en ny strategi og utviklet et ambisiøst målbilde. Dette innebærer at vi vil være kundens førstevalg, ledende på teknologi og innovasjon, og vi skal være best på bærekraftig verdiskapning. For å kunne realisere våre hovedmål er vi avhengige av kompetente og motiverte ansatte, og nå søker vi etter en ny rådgiver som vil inngå i teamet som jobber med controlling, økonomi og bildrift i Region Nord. Vil du være med på reisen videre?Region Nord fra Brønnøysund i sør og Svalbard i nord, har ansvar for flere spesialiserte tjenester og prosesser i det norske nettverk for pakker, gods og brev. Som rådgiver i divisjonsstab økonomi/controlling gir det mulighet til å utvikle bred kompetanse innenfor økonomi og logistikk. Rollen er en viktig støttespiller til lederne i regionen. Arbeidsted vil være i Postens nye lokaler i Logistikksenter Tromsø. Det må påregnes noe reiseaktivitet.Sentrale oppgaver vil være å ivareta etablerte rapporteringsrutiner, men vel så viktig er å bidra til at vi utvikler oss videre innenfor fagfeltet i regionen. Du vil jobbe tett på forretningen, og rapporterer til fagsjef controlling.Hovedoppgaver:Controllerenheten skal bidra til at lederne i regionen når fastsatte mål, KPI'er og nøkkeltallStøtte, sparre og utfordre linjeledere og bidra sterkt til økt effektivitet og lønnsomhetStøtte linjeledelsen i økonomirelaterte spørsmål og være en del av regionens kompetansesenter for økonomi og controllingInitiere og følge opp tiltak for forbedring av controlling prosesserLevere verdifull innsikt for blant annet beslutningstaking, økonomisk styring og rapportering gjennom forretningsrelaterte- og økonomiske analyserBidra til kontinuerlig forbedring og effektivisering av selskapets rutiner og prosesserDelta i prognose- og budsjettprosessenMånedlig rapportering av økonomiske nøkkeltallBindeledd mellom divisjonsstab økonomi og region/distriktKvalifikasjoner:Høyere utdannelse innen økonomiVi ser etter deg med god systemforståelse, med kunnskap og erfaring i avansert Excel, samt interesse for BI-løsninger og andre analytiske verktøy. Det er viktig at du har stor interesse for og nysgjerrighet til å stadig videreutvikle din kompetanse på området.Relevant erfaring, gjerne fra tilsvarende rolle med analysearbeidDu har god regnskapsforståelseIngen krav, men en fordel om du har bransjeerfaring innen transport/logistikkPersonlige egenskaper:Analytisk sterk og evne til å se hvordan tiltak påvirker hverandreSelvgående, strukturert og målrettetNysgjerrig og interessert i logistikkfagetEvne til samhandling - skape tillit og forståelse for fagfeltetGod relasjonsbygger, evner å kommunisere tydelig og forståeligInitiativrik, ønsker å forbedre og utvikleFår ting til å skje, med god gjennomføringskraftDu vil mer, du tar ansvar og du spiller på lag!For at du skal lykkes og trives hos oss: Du er ekspert på ditt felt, men vet samtidig at man aldri blir ferdig utlært. Du er sulten på utfordringer og klar for faglig og personlig utvikling. Du trives i høyt tempo og med mange baller i luften. Du er engasjert og liker å være der det skjer.Er dette deg, eller er du klar for å bli denne medarbeideren? Da tilbyr vi deg en stilling der du alltid vil være i utvikling og på vei til nye steder og ansvarsområder. Hos oss vil du få rom til å forme din egen hverdag og karriere. I Posten og Bring tror vi på at når menneskene som jobber her utvikler seg, kan vi som konsern gjøre det samme.For spørsmål vedrørende stillingen, ta kontakt med fagsjef controlling Stine Kronstad på telefon 913 08 035. Vi behandler forespørsler og søknader fortrolig.Høres dette ut som noe du har lyst til å være med på? Da vil vi veldig gjerne høre fra deg! CV og søknad elektronisk via link innen 11. desember 2022Vi ser frem til å høre fra deg! Adresse: Tromsø
Frist 11.12.2022
Les mer
Kontaktpersoner
Traineeansvarlig
Les mer om muligheter hos Posten Norge
Om Posten Norge

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk, med Norden som hjemmemarked. 

Konsernet har over 19.000 dyktige og kvalitetsbevisste medarbeidere, som lever for å levere og finne nye veier.

Kontinuerlig forbedring skal kjennetegne virksomheten. 

Våre verdier er redelighet, respekt, samhandling, mot og åpenhet.

Konsernet møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring: Posten betjener privatkunder i det norske markedet og har ansvaret for daglig postdistribusjon og det landsdekkende postkontornettet. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden

Visjon

Verdens mest fremtidsrettede post- og logistikkonsern

Antall ansatte

19.000