<  
>  

Bli trainee hos oss!

Vi søker ambisiøse studenter som tør å utfordre oss!
Stillingstype
Antall traineer
6 (varierer hvert år)
Sted
Utdanningsnivå
Mastergrad eller høyere
Erfaringsnivå
1+ - 5 år arbeidserfaring
Om traineeprogrammet

Som trainee i Posten Norge blir du tatt opp i et to-årig utviklingsprogram rettet mot unge talenter. I løpet av programperioden vil du gå inn i flere ulike stillinger som gir deg bred kjennskap til konsernet - i tillegg til ledertrening - gjennom blant annet faglige samlinger og en praksisperiode med mulighet for personalansvar.

Etter endt traineeperiode står du fritt til å velge videre retning innad i konsernet!

 

Personlig utvikling
Personlig utvikling av den enkelte trainee står i sentrum gjennom hele traineeprogrammet. Når du starter som trainee begynner også arbeidet med din egen utviklingsplan. Denne er du selv er ansvarlig for å utvikle og følge opp, og den fungerer som en rettesnor i de valg du tar underveis i traineeprogrammet – men også i din videre karriere.

Ressursene du har å spille på er Postens traineekoordinator, en personlig mentor/hospiteringsleder, og traineeprogrammets voksende nettverk. I tillegg vil samlinger og kurs med fokus på ledertrening og arbeidsmetodikker gi deg nyttig faglig påfyll du kan anvende i dine daglige arbeidsoppgaver.

Store valgmuligheter
Programmets forankring i konsernledelsen gir mulighet til å hospitere tre ganger i løpet av to år, innenfor alle Postens forretningsområder.

Programmet inneholder også to perioder i operativ drift:

Én måned der du får se hele verdikjeden på nært hold
En til to måneder der du får muligheten til å jobbe i en lederposisjon i produksjon
Parallelt med hospiteringene arrangeres det ledertreningssamlinger og kurs.

 

Som trainee i Posten står du derfor fritt til å velge dine egne utfordringer, der du selv er med på å påvirke hvor stort ansvar og hvor store utfordringer du ønsker. Konsernets størrelse medfører også et stort internt arbeidsmarked. Som trainee har du mulighet til å opparbeide deg erfaring fra flere forretningsområder og fagfelt, og vil derfor bli en ettertraktet ressurs både i og etter endt traineeperiode!

Nordisk fokus
Vi søker traineer fra hele Norden, og du kan søke om hovedbase i Norge eller Sverige. Felles for alle traineene er at første hospitering er i Oslo. Her får du mulighet til å bygge nettverk på hovedkontoret og bli kjent med de andre traineene.

Spennende konsern
Ingen norske selskaper har de siste årene gjennomført større endringsprosesser enn Posten. Globalisering, elektronisk kommunikasjon, politiske endringer og tøffere konkurranse er hoveddriverne bak disse endringsprosessene. Posten har valgt å satse utenfor Norges grenser, og har gjennom en offensiv vekststrategi blitt et Nordisk konsern med videre vekstambisjoner. I tillegg blir eksisterende virksomhet stadig utsatt for ny og sterkere konkurranse, og Posten er avhengig av å tenke helt nytt for å møte denne konkurransen.

Som trainee i Posten får du muligheten til å se både utfordringene knyttet til vår tradisjonelle virksomhet, og mulighetene i voksende og fremspringende markeder!

Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Andre ledige stillinger hos Posten Norge
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Kontaktpersoner
Traineeansvarlig
Les mer om muligheter hos Posten Norge
Om Posten Norge

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk, med Norden som hjemmemarked. 

Konsernet har over 19.000 dyktige og kvalitetsbevisste medarbeidere, som lever for å levere og finne nye veier.

Kontinuerlig forbedring skal kjennetegne virksomheten. 

Våre verdier er redelighet, respekt, samhandling, mot og åpenhet.

Konsernet møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring: Posten betjener privatkunder i det norske markedet og har ansvaret for daglig postdistribusjon og det landsdekkende postkontornettet. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden

Visjon

Verdens mest fremtidsrettede post- og logistikkonsern

Antall ansatte

19.000