(KarriereStart.no):

- Forsvaret representerer noe annet enn de store advokatfirmaene. Vi er en stor samfunnsaktør med interessante arbeidsoppgaver. Vi forvalter store summer gjennom offentlige anskaffelser, og i tillegg finner mange det politiske grensesnittet interessant, sier Alejandro Serrano, juridisk fagansvarlig i en underavdeling ved Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

 

Under Arbeidslivsdagene 2015 reklamerte Forsvaret for praktikantmulighetene for jusstudenter. På messene i Bergen, Oslo og Tromsø mottok FLO godt over 100 søknader. Søkerne kjemper om et fåtall av plasser. Forsvaret er den offentlige aktøren som mottar flest søknader på juridiske praktikantstillinger.

Jusstudenten Kristin Trovåg er snart ferdig med sin
praksisperiode i Forsvarets logistikkorganisasjon. 
(Foto: Simen Rudi/Forsvaret)

   

- De fleste søker praktikantstillinger hos de store advokatfirmaene. Men stadig flere jusstudenter finner Forsvaret spennende og annerledes, sier Alejandro.

 

Bratt læringskurve

Kristin Trovåg studerer jus i Bergen og er snart ferdig med sin periode som praktikant i Forsvarets logistikkorganisasjon. Under arbeidslivsdagene denne vinteren stod hun på Forsvarets stand.


 

- I Forsvaret får praktikantene en bratt læringskurve. Den største forskjellen fra private firmaer er det brede spekteret av oppgaver. I Forsvaret jobber man med veldig store kontrakter med et enormt økonomisk omfang. 

Alejandro Serrano er juridisk fagansvarlig i en underavdeling
ved Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). 
(Foto: Simen Rudi/Forsvaret)

  

- Man har kun én praktikant om gangen. Da blir man sett og man får god oppfølging. Juristene i Forsvaret tar deg med på veldig mye og er opptatt at vi skal lære mye, både om jusfaget og om Forsvaret som organisasjon. I tillegg er det et veldig ungt og inkluderende miljø, sier Kristin.

 

Forsvaret logistikkorganisasjon forvalter en stor del av forsvarsbudsjettet. Bare driftsanskaffelser alene ligger på opp mot åtte milliarder kroner årlig.

 

- I min praktikantperiode har jeg jobbet mest med offentlige anskaffelser og kontraktsrett, både inngåelse og opphevelse av kontrakter. Det er knyttet mange interessante utfordringer til dette og i Forsvaret får man jobbe med kontraktene fra start og til slutt, sier Kristin.


 

LES OGSÅ: Internships - en snarvei ut i arbeidslivet

 

Mange muligheter

Jurister i Forsvarets logistikkorganisasjon
 
Ca. 50 jurister
Mellom fire og åtte praktikanter i løpet av ett år
Juristene besitter kompetanse Forsvaret er helt avhengig av når offentlige anskaffelser for flere milliarder i året gjennomføres
Juristene i FLO jobber med alt fra offentlige anskaffelser, kontraktsrett og erstatningsrett til tvisteløsning
 

Forsvaret må ovenfor industrien være en bevisst og krevende samarbeidspartner. Således må Forsvaret ha god kompetanse til å inngå kontrakter og sikre oppfølging av samarbeidsforhold og nevnte kontrakter. Her spiller juristene en viktig rolle.

 

- I Forsvaret har juristene mange muligheter. Juristene hos oss arbeider med ulike juridiske fagområder, også forsvarsspesifikke problemstillinger. Fordelen med å jobbe i Forsvaret er at det satses på kompetansehevende tiltak, noe som sikrer høy faglig standard innenfor relevante fagområder. Våre jurister deltar på både interne og eksterne kurs, både i Norge og i utlandet. Det siste året har vi for eksempel fokusert på forhandlingsteknikk for at våre saksbehandlere skal være godt forebredt i møte med markedet, sier Alejandro.

 

Klikk her for å se alle internships i Norge