- De siste årene har det vært en jevn vekst i antall søknader til sommerjobbene. I år er det dobbelt så mange søkere som i fjor, over 1500 søknader på 30 stillinger. Dette gir gode muligheter til å håndplukke de beste hodene, sier Miriam Dagnew, rekrutteringsansvarlig i Rambøll

Rambøll bruker sommerjobbene til å gjøre kandidatene kjent med bedriften og visa versa. Det gir partene en unik mulighet til å bli kjent med hverandre og legger grunnlaget for gode rekrutteringsprosesser. 

 

Former inntrykket av Rambøll som arbeidsgiver

- Det er både hyggelig og gøy at Rambøll er en så attraktiv arbeidsgiver. Vi er så populære at de aller fleste dessverre vil få avslag, sier Miriam Dagnew, til KarriereStart.no.

Selv med så mange søkere, ønsker arbeidsgiveren å gi alle som ikke fikk jobb i sommer en tilbakemelding om at det finnes flere muligheter.

- Jeg hatt spesielt fokus på å skive et «hyggelig avslag». Jeg har vektlagt viktigheten av at selv om man ikke får sommerjobb, kan Rambøll likevel være en arbeidsplass i fremtiden. Vi ansetter tross alt rundt 250 stykker i året, men har kun 30 sommerjobber tilgjengelig.


 

Viktig med karrieredager

I løpet av høsten og vinteren har Rambøll hatt 13 besøk på karrieredager på ulike skoler for å presentere selskapet og Miriam har vært ute på de fleste. Det å komme i kontakt med studentene tidlig er veldig viktig for oss, det handler om å bygge langsiktige relasjoner.

 

– Vi fokuserer på hvorfor studentene skal velge Rambøll, og hva vi er, og hvordan vi som samfunnsrådgivere bidrar til å løse de store problemene for samfunnet. Vi vil også nå fremtidige ansatte, selv om det kan være mange år til, og fremtidige kunder, forteller Miriam til KarriereStart.no.

 

Fra sommervikar til fast ansatt

Miriam Dagnew sammen med Margrete Wik Bårdsen. Margrete startet sin karriere i selskapet som sommervikar mens hun studerte for å bli byggingeniør. Nå er hun fast ansatt på andre året. 

FOTO: Rambøll

 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger