(KarriereStart.no):

Navn: Geir Kristoffer Godtland
Alder: 23
Fra: Trondheim
Studerer: Tekniske geofag ved NTNU

 

Hvorfor valgte du å søke sommerjobb hos AF Gruppen?

Jeg startet med å dra på bedriftspresentasjon på NTNU. Der fikk jeg et godt innblikk av bedriften og hvordan det er å jobbe hos en entreprenør. De framsto som en meget seriøs aktør som ønsket nysgjerrige folk, og hadde god medarbeideromtale. Selv liker jeg å prøve nye ting og er opptatt av et godt arbeidsmiljø. Jeg ønsket også å få et innblikk i hvordan ting gjøres i praksis.

 

Kan du fortelle litt om hva du jobber med nå?

Nå jobber jeg innen tunnel på E6 Soknedal-prosjektet i Trøndelag. Her får jeg være med på alt som hører med ved driving av tunnel.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

Som sommerstudent i AF er arbeidsdagen forskjellig fra dag til dag. Hver uke får jeg nye oppgaver som handler om ulike ting. For eksempel har jeg fått være med på å tenne lunta under sprenging og gysing av bolter.

 

Lyst på jobb i AF Gruppen? Les mer om arbeidsgiver og jobbmuligheter her

 

I tillegg har jeg fått være med på betongstøp av den framtidige rundkjøringen på prosjektet. Jeg var også så heldig å få lov til å være formannsvikar for en helg. Da hadde jeg blant annet ansvar for kommunikasjonen mellom tunnelarbeiderne og eksterne aktører, og at drivingen av tunnelen gikk som planlagt.


 

Hva liker du ved jobben din?

Jeg liker at jeg får prøvd ut nye ting hele tiden. Hvis det er noe jeg ønsker å være med på, så får jeg lov til det. Det er gøy å se hvordan ting gjøres i praksis, og se at ting tar form over en lengre periode.

 

Hvilket utbytte har du hatt av sommerjobben så langt?

Jeg har lært hvordan driving av tunnel utføres i praksis. I tillegg har jeg lært en del om HMS og krav til sikkerhet. Det er også nyttig å se samspillet mellom underentreprenør, entreprenør og byggherren. Ikke minst har jeg lært hvordan det er å jobbe med andre og hva som kreves ute i arbeidslivet.


Hvor går veien videre etter endt sommerjobb?

Til høsten starter jeg på fjerde året av min mastergrad, så får vi se om jeg blir tilbudt sommerjobb i AF neste år også.

LES OGSÅ: Praksis for jusstudenter i Forsvaret

 

Har du noen tips til andre som vurderer å søke på en sommerjobb?

Vær tidlig ute med å utforske mulighetene. Dra på bedriftspresentasjoner, karrieredager, etc. Det er gull verdt å snakke med bedriften du ønsker å få sommerjobb hos. Delta på speedintervju, søk tidlig og ring de gjerne for en ekstra påminnelse om at du har søkt. Selv dro jeg på bedriftspresentasjon og startet søkeprosessen høsten året før.