(KarriereStart.no):

I mer enn 60 år har den internasjonale organisasjonen for utveksling av praktikantplasser, IAESTE, hjulpet studenter med å få relevant arbeidserfaring fra utlandet. Organisasjonen samarbeider tett med et stort antall bedrifter for å gi norske studenter muligheten til å skaffe seg praksisplass i utlandet og utenlandske studenter muligheten til å jobbe som praktikanter i Norge. 

Kosuke, som studerer mechanical and control engineering hjemme i Japan, fikk høre om IAESTE av en eldre medstudent. Han ønsket å skaffe seg internasjonal jobberfaring og syntes at IAESTEs trainee-program virket interessant. Norges vakre natur og muligheten til å jobbe med spennende oppgaver innenfor sitt eget fagfelt gjorde at han havnet i det Trondheimsbaserte high tech-firmaet PPM AS. 

Trives i jobben

Industrirobot i aksjon: PPM utvikler avanserte
industrirobotsystemer for den japanske industrirobot-
produsenten NACHI-Fujikoshi. 

Kosuke trives i praktikantjobben han har fått gjennom IAESTE. PPM utvikler avanserte industrirobotsystemer, og den japanske ingeniørstudenten arbeider blant annet med å utvikle brukergrensesnittet til industriroboter. Han mener jobben i PPM er svært lærerik. 

- PPM er et lite selskap så hver person kan jobbe med store prosjekter og har et stort ansvar på jobben. Det er en veldig god erfaring for meg, sier Kosuke.

Kosuke mener det er ganske store forskjeller mellom Norge og Japan. Språket og klimaet er annerledes, og han trekker særlig frem forskjellene mellom den norske og japanske arbeidskulturen.  

- Den største forskjellen er arbeidskulturen.

Ifølge den japanske ingeniørstudenten er det et mer uformelt arbeidsmiljø i Norge enn i Japan. Her trenger han ikke å gå i dress på jobben. Han trenger heller ikke arbeide til sent på kvelden, eller tilbringe to timer på et overfylt tog hver dag for å komme seg til og fra jobb. Det synes Kosuke er veldig positivt. 

Selv om været ofte er kaldt og levekostnadene er høye liker Kosuke seg ganske godt i Norge. På fritiden pleier han blant annet å reise rundt i landet for å se mer av den vakre norske naturen som også var en av de viktigste grunnene til at han valgte en praktikantstilling her.  

Satser i Japan

Trygve Thomessen er daglig leder i PPM. Han forteller at de til nå har hatt tre utenlandske IAESTE-studenter i praksis hos seg, alle fra Japan. Årsaken til dette er at PPM for to og et halvt år siden inngikk et samarbeid med den japanske industrirobotprodusenten NACHI-Fujikoshi. Dette førte til en storsatsing mot Japan og et behov for å tilegne seg mer kunnskap om den japanske kulturen. Å ta inn japanske praktikanter var et bevisst ledd i bedriftens strategi for å etablere seg i Japan.

- Det at vi for tredje gang har en IAESTE-student fra Japan er en del av PPMs strategiske utvikling mot samarbeidet med NACHI-Fujikoshi.  

PPM-sjefen mener Japan i fremtiden vil være deres største marked. For å få hjelp i det daglige arbeidet, bli kjent med den japanske kulturen, og for å legge forholdene til rette for å rekruttere japanske medarbeidere, er det derfor viktig for dem å bygge seg opp der. IAESTE passer, ifølge Thomessen, godt inn i denne strategien. 

Thomessen, som selv hadde IAESTE-jobb da han studerte, er veldig fornøyd med samarbeidet de har hatt med organisasjonen. Studentene som har jobbet hos dem har vært dyktige og PPM har sluppet å tenke på alle formalitetene og alt papirarbeidet som kreves i en slik utvekslingsprosess siden IAESTE har tatt seg av alt dette. 

En nyttig erfaring for begge parter

En av fordelene med å få arbeidserfaring fra et annet land er, ifølge Kosuke, at han tilegner seg kunnskaper om hva som skal til for å jobbe som ingeniør i utlandet. I tillegg til at han får utviklet sine tekniske ferdigheter og får kjennskap til et nytt språk, lærer han også mye om hvordan man kommuniserer med folk fra en annen kultur og om hvilke kunnskaper man er nødt til å ha om det landet man jobber i.

Kosuke har planer om å være her i to og en halv måned før han reiser tilbake til Japan. Oppholdet i Norge har imidlertid gjort at han nå vurderer å jobbe i utlandet også i fremtiden. 

- Før jeg kom hit hadde jeg lyst til å jobbe i Japan, men nå lurer jeg på om jeg har lyst til å jobbe i utlandet også i fremtiden siden arbeidsmåten er ganske annerledes. Kanskje jeg jobber to eller tre år i Japan, før jeg drar til utlandet.  

PPM-sjefen synes også at de har fått veldig mye igjen for å ha utenlandske studenter i praksis hos seg. 

- Tar du inn en student fra et annet land så er det jo både for å lære bort, men ikke minst for å lære. For vår del har det ført til at vi har utviklet den delen av staben som ikke har vært i Japan. Det har hjulpet oss veldig i samarbeidet med NACHI-Fujikoshi at alle i bedriften, i større eller mindre, grad har en teft av hva japansk kultur er og hvordan japanerne kommuniserer. 

Thomessen mener det er viktig at bedrifter som tar inn utenlandske praktikanter er oppmerksomme på at det kan være kulturelle forskjeller, for eksempel i arbeidsmåte, hvordan man er vant til å oppføre seg i forhold til ledere og hvordan man forstår en problemstilling eller misforstår ting. Så lenge man respekterer disse kulturforskjellene går det imidlertid veldig fint, understreker Thomessen, som anbefaler flere norske bedrifter å ta imot utenlandske studenter. 

- Alle norske firmaer som enten jobber internasjonalt eller ønsker å jobbe internasjonalt bør ta seg rå til å ha IAESTE-studenter. Det er veldig utviklende for bedriften.