(KarriereStart.no):

Som intern får du ta del i en bedrifts daglige gjøremål. Du får muligheten til å jobbe med relevante arbeidsoppgaver, og ikke minst få en viktig smak på arbeidslivet.

 

Mette Ljungquist Marstrander, karriererådgiver i Karrierehuset, har tidligere uttalt til KarriereStart at et internship kan ha stor nytteverdi for studenters videre karriere.

 

- Du vil få innsikt i hvordan bedriften jobber og se hvordan teorier fungerer i praksis. Du vil også få erfaring fra fagfeltet ditt, som vil være gull verdt senere, samtidig som du vil utvide ditt nettverk innen fagfeltet, sa karriererådgiveren, og la til:

 

- Alle som studerer har godt av å se hvordan en bedrift fungerer i praksis, og av å få arbeidserfaring fra et relevant felt.

 

Vi har snakket med seks studenter, som alle har ulik utdanningsbakgrunn og karrieremål, om hvorfor de valgt å gjennomføre et internship, og hva slags utbytte de har fått av erfaringen. 

Cecilie Reinertsen (21)

Internship hos Nordea

Tar Integrert master i Økonomi og ledelse ved Handelshøyskolen BI


 

1. Hvorfor søkte du på internship hos Nordea?

Det første som slo meg var at jeg hadde lyst til å gjøre noe litt annerledes et halvår. Jeg hadde lyst til å prøve et litt annerledes fag, og kunne tenke meg å se hvordan det var å faktisk bruke det man hadde lært i praksis. Se hva man har bruk og hva man ikke har bruk for.


2. Hva lærte du i løpet av denne perioden?

Jeg har lært veldig mye om hva jeg trenger å lære mer om og hva jeg trenger å fokusere på videre i studiet. Jeg vet nå litt mer om hvilke fag jeg ønsker å fokusere på, og jeg føler jeg har fått et litt bedre innblikk i hva det brukes mye av i den typen stilling som jeg kan tenke meg i fremtiden. Jeg har også lært en del praktiske ting.


3. Har du noen tips til hvordan man kan få mest mulig ut av internshipet?

For min del var det viktig at jeg tok til meg all informasjon som ble gitt, både av faglige ting, bransjemessige ting, og også organisatoriske ting. Man bør følge med på det som skjer, de små detaljene, prøve å ha læreboka litt i bakhodet og prøve å henge ting litt på knagger og knytte det opp mot det man har lært fra før.

 

Klikk her for å se alle internships i Norge

 

Maren Sando (23)

Internship ved Den norske ambassaden i London


Tar en mastergrad i Internasjonal politisk økonomi

 

1. Hvorfor søkte du på internship ved ambassaden?

Du kan gjøre veldig mye innenfor internasjonal politikk så jeg hadde lyst til å få litt praktisk erfaring for å finne ut hva jeg har lyst til å jobbe med når jeg er ferdig med studiene. Etter at jeg hadde fullført bacheloren tok jeg meg et års pause for å jobbe. Jeg jobbet først tre måneder som praktikant i en tenkesmie i London. Da jeg skulle finne meg en ny jobb var det ganske naturlig å prøve seg på utenrikstjenesten, hvor jeg kunne få et innblikk i hva det vil si å jobbe i UD, hvilke oppgaver de har, hvilke seksjoner som finnes på en ambassade og hvordan de samarbeider.


2. Hva lærte du i løpet av denne perioden?

Jeg lærte veldig mye faglig. Jeg jobbet et halvt år i politisk og økonomisk seksjon og lærte mye om britisk politikk og om norsk-britisk politisk samarbeid. Jeg lærte også mye administrativt, om hvordan ambassaden planlegger og organiserer besøk, og å gjøre research og rapportere hjem til Norge om ting som er relevant for norsk politikk.


3. Har du noen tips til hvordan man kan få mest mulig ut av internshipet?

Ta til deg så mye kunnskap som mulig når du er der! Får du internship et sted du har lyst til å jobbe senere bør du forhøre deg om hvordan kollegene dine endte opp der og drive networking. Networking er utrolig kleint, men det virker!

 

LES OGSÅ: Internships - En snarvei ut i arbeidsmarkedet

 

Rolf Hammervik (24), Avanade

Internship hos Avanade

Studerer Teknologiledelse ved Handelshøgskolen i Trondheim

 

1. Hvorfor søkte du på internship hos Avanade?

Jeg søkte fordi jeg ønsket å bli bedre kjent med Avanade, og for å finne ut om det var en like god match som jeg hadde inntrykk av. Jeg var veldig interessert i Avanade, men det er litt begrenset hva man kan vite om en bedrift som student. Jeg så på dette som en gylden mulighet til å lære mer om bedriften. Et internship er også en fantastisk mulighet til å prøve seg på spennende oppgaver som har relevans for studieløpet man går, samtidig som man blir kjent med nye folk og lærer mye.


2. Hvilke forventninger har du til internshipet?

Først og fremt ønsker jeg å bli godt kjent med Avanade, både arbeidsmiljøet og kulturen, og få et innblikk i hvordan det er å jobbe som konsulent. Som en bonus forventer jeg å lære en god del faglig.


3. Har du noen tips til hvordan man kan skille seg ut blant søkerne?

Foruten å kunne vise til gode karakterer og verv, tror jeg man kommer veldig langt med å vise genuin interesse for bedriften man søker hos. Både i form av at det skinner igjennom i søknaden, men gjerne også i form av at man aktivt oppsøker bedriften. Bedrifter som lyser ut interships er også gjerne til stede på arenaer hvor det er mulig for studenter å treffe dem, for eksempel på karrieredager.

 

LES OGSÅ: Seks grunner til å skaffe seg et internship

 

Vegard Hermann Tobiassen (25) 

Internship hos Advokatfirmaet Grette og Advokatfirmaet DLA Piper


Tar en mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø

(Innen jus brukes begrepet trainee om arbeidsopphold av samme varighet og karakter som et internship. Et traineeopphold innen jus tilsvarer derfor det som omtales som internship i andre bransjer)

 

1. Hvorfor søkte du på internship hos Advokatfirmaet Grette og Advokatfirmaet DLA Piper?

Jeg søkte fordi jeg ønsket å prøve ut den tillærte kunnskapen i praksis.

 
2. Hva lærte du i løpet av denne perioden?

I mange av sakene jeg jobbet med hadde klient og motpart et løpende samarbeid, slik at når det dukket opp for eksempel kontraktsmessige problemstillinger var det like viktig å finne en god løsning for begge parter som at klienten fikk rett. Her fikk jeg erfart hvordan advokatene fungerer som rådgivere på det forretningsmessige i tillegg til det rettslige. Dette var en erfaring som man ikke er veldig oppmerksom på i løpet av studiet. 


3. Har du noen tips til hvordan man kan skille seg ut blant søkerne?

Motivasjonen for et internship-opphold er alltid viktig, og den mener jeg man bør fremheve i en søknad eller et intervju. Det er kanskje en klisjé, men vær deg selv. Det er det letteste i lengden. 

 

LES OGSÅ: Slik får du mest mulig ut av internshipet

 

Sunniva Førde (23)

Internship hos Bildegruppen i NRK

Studerer Fjernsynsproduksjon ved Universitetet i Stavanger

 

1. Hvorfor søkte du på internship hos NRK? 

Jeg søkte fordi jeg var der i praksis på videregående i to uker og ville tilbake for å lære mer. Dette er en av de største bedriftene en kan komme innenfor i flerkameraproduksjon i Norge, og jeg har veldig lyst til å jobbe innenfor dette feltet.

 

2. Hva lærte du i løpet av denne perioden?

Jeg har lært utrolig mye. Det er i praksisen du lærer. Her fikk jeg gå i dybden og sette meg inn i akkurat det jeg ville. På skolen har jeg ikke fått jobbe så mye med kamera, som er det jeg egentlig vil arbeide med videre. I denne delen av utdanningen fikk jeg prøve å spesialisere meg innen for flerkameraproduksjon som jeg har lyst til å jobbe med senere. Jeg fikk være med på både små og store produksjoner og lærte hvordan det gjøres. Etter denne praksisen føler jeg at jeg har mye mer kunnskap til å kunne søke på jobb videre.

 

3. Har du noen tips til hvordan man kan få mest mulig ut av internshipet? 

Ta til deg all den informasjonen du kan få tak i. Spør hele tiden underveis om det er noe du lurer på. Alle som jobber på arbeidsplassen har vært i din situasjon, så de er som oftest veldig villige til å lære bort. 

 

Klikk her for å lese flere internship-intervuer

 

Kristian Villa Rikheim (25)

På sitt andre år som intern i NCCs Kompetanse- og rekrutteringsprogram

Tar sivilingeniørstudier i Bygg- og miljøteknikk ved NTNU

 

1. Hvorfor søkte du på internship hos NCC?

Jeg synte at det var veldig positivt at de hadde et slikt program og at de satset på studenter. Når jeg leste litt om det og hørte med NCCs HR-sjef så virket det veldig bra med tanke på oppfølging, mulighet til å skrive master der, og jobbmuligheter når du er ferdig. Det var egentlig det at det var så seriøst og at jeg fikk følelsen av at de satset på oss studenter som gjorde at jeg søkte.


2. Hva har du lært i løpet av denne perioden?

Jeg har lært mye om dynamikken på en byggeplass. Jeg har lært veldig mye av kollegene jeg har hatt, sett hvordan de har løst problemer, hvilke arbeidsrutiner de har og hvordan de gjør dagene sine mest mulig effektive. Jeg har også lært mye som jeg får igjen for på skolen. Når jeg kommer tilbake til NTNU og sitter på forelesning så kjenner jeg igjen mye av det de går igjennom fordi jeg allerede har sett det og erfart det.


3. Har du noen tips til hvordan man kan skille seg ut blant søkerne?

Snakk med noen! Finn ut hvem du bør snakke med og ta kontakt slik at de kjenner igjen ansiktet ditt når de får søknaden. En søknad forsvinner fort i mengden, så det er lurt å spørre, sende en e-post eller ringe, vise at du faktisk er interessert i jobben.

 

Klikk her for å se alle internships i Norge