Profilgruppa

Non-profit -/ interesseorg., Bankvirksomhet, Bygg / Anlegg / Entreprenør

Profilgruppa er en tverrsektoriell sammenslutning av bedrifter og virksomheter innenfor nærings – og samfunnsliv i Midt-Troms. Gruppen har eksistert i over 20 år og har i dag 55 medlemsbedrifter som til sammen representerer nærmere 5000 ansatte og en omsetning på om lag 8 mrd kr.

Majoriteten av bedriftene befinner seg innenfor industri og primærnæring, herunder sjømat, bygg og anlegg, energi og teknologi, men i medlemsmassen finnes også handel, bank, revisjon og forsikring, transport og reiseliv samt kompetanse og utviklingsaktører som studiesentra, kunnskapspark og næringshage. På offentlig side har Profilgruppa medlemmer fra Forsvaret, Statsskog, videregående skole, kommuner og regionråd.

Midt-Troms regionen består av de åtte kommunene Dyrøy, Sørreisa, Bardu, Målselv, Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy, med til sammen ca. 30 000 innbyggere. Regionsenteret er Barnebyen Finnsnes som ligger strategisk plassert midt mellom byene Tromsø og Harstad. Midt-Troms er industrityngdepunktet i Troms fylke med fylkets markant høyeste sysselsettingsgrad innafor industri.

Eksportgraden per sysselsatt er på 22% (sml Tromsø og Harstad med henholdsvis 8 og 7%) og på landsbasis er Midt-Troms eksportregion nr. 10 av 48 målte regioner. Sjømatregion Senja med stor bredde både på fangst, fiskeindustri og oppdrett setter sitt preg på arbeidsmarkedet. Det samme gjelder Forsvaret, som har ca 1500 ansatte og 3000 vernepliktige i Midt-Troms regionen.

Les mer
Fakta
Hovedkontor
Finnsnes
Antall ansatte
1-10
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Profilgruppa

Kort info om virksomheten Nord-Norsk Trafikksenter AS (NNTS) er en av de største storbilskolene i Norge og er eid av blant annet Boreal Buss AS og Lenvik kommune. Vi er lokalisert på Finnsnes i Troms, og tilbyr små klasser, yrkessjåførutdanning og sikkerhetskurs på bane for tunge kjøretøy. Vi utdanner ca. 2500 elever per år og omsetter for 25-30 millioner kroner.   Kvalifikasjonskrav og oppgaver I samarbeid med majoritetseier Boreal ønsker vi å utvikle selskapet ved å ansette en nyutdannet trafikklærer på Finnsnes med fokus på skadeforebygging og miljø. Er du utdannet innen trafikkopplæring eller transportøkonomi kan vi tilby en svært spennende stilling med utviklingsmuligheter, hvor du også får delta i Profilgruppas Traineeprogram.     Dine arbeidsoppgaver vil bestå av: Utvikle og gjennomføre undervisningsplaner for transportbransjen Markedsføring og innsalg Delta i prosjektgruppe som utvikler Analysere eventuelle driftsutfordringer og finne løsninger på disse Ønskede kvalifikasjoner Ha godt humør Være initiativrik, kreativ og visjonær Takle press og jobbe i team Kunne bidra til selskapets strategiplan og visjon «fokus på sikkerhet» Ha erfaring innen storbil Ha evnen til å undervise Vi tilbyr: Konkurransedyktig lønn, pensjon og forsikringsordninger En spennende næring å arbeide i Fleksible arbeidstidsordninger Hospitering i morselskapet Boreal   Om Profilgruppas Traineeprogram Som trainee hos Nordnorsk Trafikksenter får du delta i Profilgruppas Traineeprogram sammen med en rekke andre traineer fra andre bedrifter og virksomheter i Midt-Troms. Profilgruppas traineer vil integreres i gruppens nettverk gjennom deltagelse i et omfattende årsprogram med tema – og medlemsmøter, bedriftsbesøk og studieturer, samt gjennom mentorveiledning fra ledere i samfunns – og næringsliv i regionen.               Pro­filgruppas Traineeprogram er et rekrutterings- og stabiliseringsprogram for medlemsbedrifter, deltagende kommuner, forsvaret og andre offentlige virksomheter i Midt-Troms. Hensikten er å tiltrekke seg unge og kompetente arbeidstakere med høyere utdanning, og sørge for at de blir værende i regionen gjennom å integrere de både faglig og sosialt i regionens arbeids- og samfunnsliv. Programmet skal tilby interessante og varierte arbeidsmuligheter, et attraktivt kompetanse- og utviklingsprogram og en grundig introduksjon til Midt-Troms regionens samfunns – og næringsliv.   Les mer om traineeprogrammet på www.profilgruppa.no eller på vår Facebook-side.   Omfang og varighet Traineeprogrammet varer i 2 år med oppstart innen september 2019.   ArbeidsstedFinnsnes   KontaktpersonerNord-Norsk Trafikksenter    Tommy Bogstrand           tb@nnts.no                                  977 47 149 Traineeprogrammet             Rikke Steiro                    trainee@profilgruppa.no              924 89 138   Søknadsfrist 15.august 2019    Søknad med CV og karakterutskrifter sendes til trainee@profilgruppa.no eller via Karrierestarts søkerportal. 
15.08.2019 Lenvik
Vil du jobbe som arealplanlegger i eventyrlige Midt-Troms? Lenvik kommune ønsker å styrke avdelingen for plan og tekniske tjenester!
15.08.2019 Lenvik

Profilgruppas Traineeprogram Trainee

Profilgruppas traineer vil integreres i gruppens nettverk gjennom deltagelse i et omfattende årsprogram med tema – og medlemsmøter, bedriftsbesøk og studieturer, samt gjennom mentorveiledning fra ledere i samfunns – og næringsliv i regionen. Gjennom Studiesenteret Finnsnes og deres satsing på næringsretta høyere utdanning, vil traineene få tilbud om formelle kompetansehevingstiltak. Alle ProfIlgruppas bedrifter og virksomheter er invitert inn i traineprogrammet, og er således aktuell som arbeidsplass for traineene.  Profilgruppas Traineeprogram er åpent for alle nyutdannede kandidater fra høgskole eller universitet, innenfor fagområder som er relevante for Profilgruppas medlemsbedrifter. Det er ingen begrensinger knyttet til alder eller nasjonalitet. Ta kontakt for nærmere opplysninger om hvilke fagområder som kan være aktuelle. Kanskje er det akkurat deg vi søker!    
Antall traineer
10 (Flere)
Sted
Bardu, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik
Les mer

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Adresse

Bernhard Lunds vei 4,
9300 Finnsnes