Aktivitet- og markedskoordinator
Gjennom Fagereng Consulting har jeg inngått en prosjektavtale med Lund Hovedgård AS for avdelingen Lund Ryttersportsenter. Når prosjektet startet var målet å kartlegge struktur, bygge opp kundebase og jobbe med kommunikasjonstiltak for kommende periode. Siden September 2017 har jeg jobbet med oppbygging av Sosiale Medier vurdert til Facebook og Instagram basert på kundebasen til aktivitetssenteret, i tillegg til å delta med oppbyggingen av ny hjemmeside hvor mitt ansvar er innhold som samkjører med aktivitetssenterets tilbud. Prosjektet inkluderer også oppbygging av struktur og rutiner blant de ansatte, blant annet enkle moduler for føring av forbruk av både fysiske produkter og verdien av dyrene på senteret da disse ikke teller som normal inventar. Et spennende prosjekt som gir mye tilbake i form av variert arbeidsdag! Ved at prosjektavtalen er med Lund Hovedgård AS har jeg også blitt hentet inn til andre avdelinger i konsernet, gjennom markedsteamet som er satt opp. Da for å bygge en rød tråd mellom avdelingene sammen med Brandmanager for konsernets andre avdelinger: BioRetur, BioTeknikk og Equus. Et spennnede arbeid sammen med godt etablerte dyktige fagmennesker som jobber med fremtid og miljø! Les mer
Skriftlig kommunikasjon
Kommunikasjon
Brosjyre-design
Kommunikasjonsdesign
Markedsføring
Digital markedsføring
Visuell kommunikasjon
Konsulentarbeid
Innholdsproduksjon

Strategi og Markedsplanlegging

Vurderingen av prosjekt = ReBranding Lund Ryttersportsenter er et aktivitetssenter med fokus på riding og hestemiljø, fra 2018 har den nye strategien slått i kraft hvor målet er å utarbeide senteret til å bli et aktivitetssenter som tilbyr tjenester til skoler/barnehager og tilbud rettet mot privatmarkedet ved spesielle anledninger i tillegg til tilbudet rettet mot barn og unge i form av rideskolen! Derfor ble det avlagt mye tid og ressurser til ombygging av struktur i sosiale medier, digitale medier og internt i organiseringen av organisasjonen. Det er mye som spiller inn, men med faste målsettinger, forhåndsplanlegging og oppfølging vil senteret ha vekstpotensialet. Det er allerede vist større aktivitet siden oppstart av prosjekt. Man kan si at strategien er bygget på "CultBranding" prinsippet da hestemiljøet som er den dominerende delen av tilbudet og aktivitetene, er i fokuset og vil stort sett være fokusgruppen. Samtidig er det brukt mye energi på å balansere dette til å bli en merkevare med sterke verdier, klare signal og god læreplan for deltagere på senteret.

Internkommunikasjon

En av oppgavene er å gjøre den interne kommunikasjonen mellom de ansatte bedre slik at alle ansatte er klar over hva som skjer videre, hvem som har ansvar og hvilken arbeidsfordeling som gjennomføres. Ved å gjennomføre fellesmøter med jamne mellomrom blir alle oppdatert på situasjonen og prioriteringene som kommer. Deretter er det alle involverte parter som befinner seg, anvender og som holder til på og ved senteret. Dette er alt fra rideskoledeltagere, ekstrahjelper, oppstallører, fôrryttere og andre interessenter som er på området og som trenger nødvendig informasjon om aktiviteter. For å få ut nok informasjon til disse anvendes e-post som et viktig verktøy kombinert med plakater på området, ved spesielle hendelser opplyses det i tillegg om aktivitet gjennom sosiale medier og hjemmesiden.

Tydelige plakater med utfyllende innhold for å redusere "hun sa, han sa" og for å gi tydelig melding om gjeldene aktivitet.

Sosiale Medier

Sosiale medier som er beregnet som aktuell for aktivitetssenteret er Facebook og Instagram basert på hvem senteret ønsker å nå. Det er foreldre alder 25-50år som må få informasjonen om senteret og tilgang på mer informasjon (gjerne nettsiden) og disse når vi gjennom Facebook. Deretter er det brukerne som er mellom 10-20 år (rideskolen) og 15-30 år (oppstallører/fôrryttere) og begge disse to gruppene bruker Instagram til å hente inspirasjon, dele inspirasjon og surfer etter noe gøy. Facebook er derfor avlagt til å brukes som INFORMASJONSKANAL hvor det kommer oppdateringer om hendelser hos Lund Ryttersportsenter, påmeldingsfrister, kurs, leirer, arrangement i tillegg til informasjon om hestemiljøet i Hordaland. Her er målet å skape en relasjon som git nytteverdig innhold i tillegg til noen innlegg som viser senterets tilbud. Markedsplanen lagt til FB er tildelt 3 innleggsdager på det meste med relevant innhold og henvisning til hjemmesiden. Instagram brukes som INSPIRASJON- og MOTIVASJONSKANAL da bildene som legges ut her er rene bilder om aktivitet på senteret med høyt fokus på enkel læreverdi for de som liker å lese tekst. Her deles det bilder basert på nøkkelordene: Trivsel, helse, sikkerhet, rideskole, ulike kurs, arrangementer. Denne kanalen skal motivere folk til å følge og få kunnskap om Lund Ryttersportsenter. Hjemmesiden er LANDINGSSIDEN som er ment for gi konkret informasjon om tilbudene og aktivitetene.

Design av innlegg -selv om man kan skrive en enkel post med et helt enkelt bilde er det for spesielle eventer nødvendig å ha med visuelle detaljer for å motivere til handling (kjøp).

Visuell oppbygging til innlegg på SoMe! Innleggene får høyere aktivitet, flere blir inspirert og det oppleves mer imøtekommende for brukerne!

Hjemmesiden: Innholdsproduksjon

Fornyelse av hjemmeside med Design og webhotell organisert av Snitt Reklamebyrå AS som holder til i Bergen. Min jobb var godkjenning, korrigering og innholdsproduksjon på oppsettet. Det er spennende å få være med på et prosjekt hvor vurderingen av sidebruk, meny og innhold er viktig for organisasjonen. Innholdsproduksjon er en kontinuerlig og viktig del av prosjektet.

Gammel versjon: Før oppdateringen

NY versjon: Landingssiden

Likte du dette prosjektet?

Andre prosjekter av Aina Elise Fagereng

Likte du dette prosjektet?
Aina Elise Fagereng
Markedskonsulent, Bjørnafjorden
Jobber kontinuerlig med prosjektet mitt Fagereng Consulting -et ENK som har som formål å gi meg innsikt i nyetablering, kommunikasjon og markedsføring slik at jeg over tid kan skrive en masteroppgave hvor jeg fordyper meg i emnet markedsføring.
Vis profil
Aktuelle Arbeidssteder
Som ENK så er jeg fleksibel og kan jobbe fra hjemmekontor eller tilvist plass ved organisasjon. Har mulighet til å reise for jobb i kortere perioder andre plasser i Norge.