Navn: Inga Marie Drotninghaug Moe
Alder: 27
Stilling: Miljørådgiver
Arbeidsgiver: Rambøll Oslo – avd. Miljø
Utdanning: Siv.ing. Miljø- og hydrogeologi
Ansatt siden: August 2015.

Fortell kort om hva du jobber som og hvor?

Jeg jobber som miljørådgiver innenfor grunnforurensning ved Rambølls kontor på Skøyen i Oslo. Vi utfører miljøtekniske grunnundersøkelser og utarbeider tiltaksplaner for forurenset grunn, samt følger opp byggesaker og bistår med forebyggende miljøtjenester. I tillegg utfører vi blant annet EDD-undersøkelser (Environmental Due-Diligence), samt bistår ved oljetanksanering og akutt forurensning.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Som miljørådgiver ved grunnforurensning kan jobbhverdagen være svært varierende. Noen dager sitter jeg på kontoret og utfører historiske kartlegginger av eiendommer i forbindelse med forurenset grunn, helse- og spredningsrisikovurderinger, samt tolker analyseresultater, skriver rapporter og deltar på møter. Andre dager er jeg ute på feltarbeid for å utføre prøvetakinger. Dette innebærer typisk å koordinere med grave- eller boreteam som lager prøvesjakter/-hull slik at jeg kan vurdere og prøveta massene i grunnen.

Noen dager kan jeg bli kontaktet på telefonen og må kjøre ut på noen timers varsel for å kontrollere masser eller følge opp tiltak. Jobben er svært varierende, og krever ofte rask bistand og enda raskere svar. Ingen oppdrag er like, og krever derfor en unik evaluering som gir muligheter for nytenkning og kreativitet. Min arbeidshverdag er derfor sjeldent typisk, og byr på spennende muligheter og utfordringer.

Hva mener du skal til for å lykkes i ditt yrke?

Man bør ville jobbe med og for miljøet. Man bør ha en interesse for bærekraftige løsninger og et ønske om å bidra til en renere hverdag og fremtid. For å jobbe som miljøkonsulent bør man være fleksibel, nysgjerrig og samarbeidsvillig. Man bør i tillegg være flink til å jobbe selvstendig og strukturert, samt være komfortabel med å ta beslutninger og lede oppdrag.

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke eller din bransje?

I Rambøll er man svært selvstendig og velger i stor grad selv i hvilken retning man ønsker at karrieren skal gå. Man får gode muligheter for å utvikle seg faglig eller heller vinkle seg inn mot oppdragsledelse hvis man ønsker det. Ønsker man å spesifisere seg innenfor et spesielt fagfelt eller om man heller vil lære seg mest mulig og slik tilegne seg en svært bred kunnskapsbase, er det muligheter for begge delene. Her er det bare egen innsats og vilje som setter en stopper for mulighetene for utvikling.

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt fagfelt?

I Rambøll blir man tatt svært godt imot som nyutdannet og blir fulgt tett opp gjennom hele arbeidsprosessen, slik at det alltid er noen å spørre skulle man trenge det. Man blir satt rett inn i oppdrag og får fort utfordringer og ansvar hvis man ønsker det. Typisk vil man i første omgang lære seg hvordan man utfører de grunnleggende undersøkelsene som tilbys, og slik skape seg erfaring og tilegne seg verdifull kunnskap fra erfarne kollegaer. Man blir tatt med på feltarbeid og lærer å skrive rapporter etter Rambølls standarder. Hvis man takler jobben godt og ønsker større utfordringer får man fort muligheten for det.

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg tok direkte kontakt med miljøavdelingen på Rambøll og viste stor interesse for dem som arbeidsplass. Jeg tror nok en av grunnene for at jeg kom videre på intervju var mitt engasjement for å jobbe med miljø, noe som jeg var svært klar på i mine intervjuer. Jeg var også klar over hva en jobb i konsulentbransjen innebar og var klar på at dette var noe jeg var komfortabel med. Jeg tror i tillegg at en stor grunn til at jeg fikk jobben var gode referansepersoner, som ga meg svært gode anbefalinger, og da spesielt min veileder fra masteroppgaveskrivingen som også stilte opp for meg i jobbsøkingsprosessen.

Hva er dine anbefalinger eller råd til personer som ønsker å komme seg inn i samme yrke?

Som student er det svært viktig å vise seg for bedriftene ved å dra på bedriftspresentasjoner og kontakte dem ved stands. Hvis man her kan få en kontaktperson som husker deg ved eventuelle fremtidig kontakt er dette svært verdifullt. Ta direkte kontakt, vis at du er interessert og skaff deg gode referansepersoner som vet godt hvem du er og hva du kan.

Finnes det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har?

Man bør ha høyere utdanning, master- eller bachelorgrad men da helst med noe jobberfaring, innenfor miljørelaterte fag. Dette kan være alt fra blant annet kjemi og biologi til geologi og økotoksiologi.

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje? Har dere noen gode frynsegoder / goder i form av jobben som du mener er unike?

Noe av det beste med min jobbhverdag er at få dager er helt like og at jeg ikke bare sitter inne på kontoret, men er også en del ute i feltet. Jeg får mye ansvar og store muligheter for å vokse og utfordre meg selv. Rambøll tar godt vare på sine ansatte og vi har mange forskjellige idrettsgrupper, samt sosiale sammenkomster som bidrar til å skape et godt jobbmiljø.