Navn: Fredrik Nordahl
Alder: 28
Stilling: Sivilingeniør Bygg
Arbeidsgiver: Rambøll Drammen – avd. Bygg
Utdanning: Bachelorgrad i bygg fra Høgskolen i Oslo og Mastergrad i bygg fra NTNU
Ansatt siden: August 2014

Fortell kort om hva du jobber som og hvor?

Jeg jobber som prosjekterende sivilingeniør ved byggavdelingen til Rambøll i Drammen.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? Gi gjerne eksempel på noen vanlige arbeidsoppgaver.

En typisk arbeidsdag for meg varierer gjerne i henhold til hvilken fase prosjektet jeg jobber med er kommet til. Tidlig i et prosjekt utfører jeg ofte konstruksjonsanalyser ved bruk av FEM-programmer, eller så beregner jeg og skisser konstruksjonsdetaljer. Senere i prosjektet lager jeg hovedsakelig produksjonstegninger i BIM-programmer basert på beregningene som er gjort tidligere.

Hva mener du skal til for å lykkes i ditt yrke?

For å lykkes i dette yrket vil jeg si at evnen til å lære nye ting og benytte seg av disse etterpå, er ekstremt nyttig. Lær av dine egne feil. Lær av andres feil. Lær av entreprenøren som står i byggegropa. Det aller meste av ny lærdom vil gi positive effekter på vei til «mål». Ofte kan en telefon på 2 minutter spare deg for 2 timers unødvendig arbeid.
Videre vil jeg si at disiplin og nøyaktighet er viktig. Leverer man riktig utført arbeid til rett tid vil man huskes for det, og det kan åpne en del dører senere i livet.

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke eller din bransje?

Det er veldig individuelt, men de aller fleste går et steg videre og påtar seg rollen som oppdragsleder slik at man står med ansvaret for sitt fag, både produksjon, koordinering og delegering av arbeid. Veien videre oppover i systemet avhenger av mange faktorer.

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / fagfelt?

En typisk start vil gjerne være å prosjektere en svært liten oppgave som en bjelke eller en søyle og kanskje lage en arbeidstegning. Noen vil få en større oppgave som f.eks å modellere opp et bygg og utføre en analyse av bygget, slik at man kommer litt inn i bruken av dataprogrammer.

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg var veldig tidlig ute med å søke relevant sommerjobb. Jeg var heldig og fikk vist fram hva jeg kunne en god stund før jeg var ferdig utdannet. På den måten fikk jeg oppleve hva som måtte til for klare seg i yrket jeg utdannet meg til, samt at firmaet fikk et inntrykk av hvordan jeg kunne fungert som ansatt.

Hva er dine anbefalinger eller råd til personer som ønsker å komme seg inn i samme yrke?

Vis at du er interessert tidlig! Ta kontakt med bedriftene og forhør deg om de vanligvis tar i mot studenter i løpet av en sommer, kanskje begynner de med det nettopp fordi du spurte. Kanskje kan kontakten du tar sørge for at du får sjanse på et intervju når du er ferdig utdannet.

Finnes det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har?

Generelt sett betyr karakterer en del, da de sier noe om hvor hardt man jobber og kan være avgjørende for om man kommer inn i firmaer som setter karakterer høyt. Egenskaper som at man er lett å jobbe sammen med, er hyggelig og imøtekommende er ofte de som veier tyngst. Til tross for at man sitter på hvert sitt kontor er evnen til å kommunisere med andre og jobbe sammen med andre utrolig viktig.

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje? Har dere noen gode frynsegoder / goder i form av jobben som du mener er unike?

Det beste med jobben er nok at det er jobben jeg har tenkt på siden jeg begynte på ungdomsskolen. En annen god ting er jo at selv om man starter på et nytt byggeprosjekt, så er det ikke likt som det forrige. Man støter som oftest på nye ting man ikke har prøvd seg på.