Navn: Stine S. Kristoffersen
Alder: 26 år
Stilling: VA-Ingeniør
Arbeidsgiver: Rambøll Sandefjord , avd. vann
Utdanning: Byggingeniørutdanning med VA som fordypningsfag fra Høgskolen i Telemark
Ansatt siden: August 2013

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? Gi gjerne eksempel på noen vanlige arbeidsoppgaver.

En typisk arbeidsdag for meg består av planlegging og prosjektering av vann- og avløpsanlegg. I kommunene i vårt nærområde trengs det mye utskiftning av gamle ledninger, og vi jobber ofte med separering av spill- og overvannsnettet. Prosjektene mine varierer i størrelse fra detaljplaner for mindre områder til store tverrfaglige prosjekter som bygging av vei eller jernbane.

Jobben som VA ingeniør byr på mange spennende og varierte oppgaver. En vanlig arbeidsdag kan bestå av registreringsarbeid ute, beregning av ledningsnett og overvannshåndtering, detaljprosjektering, møter eller befaring, å utarbeide beskrivelser/anbud og 3D prosjektering av VA-anlegg.

Hva mener du skal til for å lykkes i ditt yrke?

I Rambøll er vi samfunnsrådgivere og interessen for faget ditt er viktig. En ingeniør bør være selvstendig, men ha gode samarbeidsevner, være målbevisst og ha høy arbeidskapasitet. I en hektisk hverdag med tunge og utfordrende arbeidsoppgaver er det viktige å ha godt humør og et godt arbeidsmiljø rundt seg. Gode analytiske egenskaper og faglig tyngde hjelper deg når du skal se forbi det åpenbare og prosjektere nytenkende eller avanserte løsninger for fremtiden.

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke eller din bransje?

Når man er nyutdannet og starter i Rambøll får man en fadder som følger deg opp den første tiden og man får tid til å utvikle seg innen VA-faget i samarbeid med erfarne kollegaer. En erfaren ingeniør har varierte arbeidsoppgaver der hun leder prosjekter og ansatte, har ansvar for utvikling av medarbeidere og ansvar for budsjett og økonomi i prosjekter og avdeling.

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / fagfelt?

Når man starter som ingeniør er alt nytt og man må bli kjent med både prosjekteringsverktøy, kollegaer og fagfeltet sitt. Hos oss er typiske oppgaver for en nyutdannet å være med ut og registrere og se hvordan rør og kummer er utformet og planlagt. Sammen med registreringsarbeid og befaringer, er typiske oppgaver gjennomgang av rørinspeksjon, enkle beregninger, prosjektering av ledninger og detaljtegning av kummer. I samarbeid med erfarne kollegaer er de oppgavene nyutdannede får helt like de oppgavene som vil være dagligdags senere i arbeidslivet.

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje? Har dere noen gode frynsegoder / goder i form av jobben som du mener er unike?

Det beste med jobben som ingeniør er at den er variert og at det alltid dukker opp nye og spennende prosjekter og oppgaver. Hos Rambøll har vi et godt arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid, som gir en god flyt mellom arbeid og fritid. Vi har firmahytte, sosiale sammenkomster og gode ferie og lønnsbetingelser. Årlige studieturer gir både sosialt og faglig påfyll, er en motivasjon for å skape gode resultater.