Navn: Line Fogedgaard Jønsson
Stilling: Arkitekt Mnal – Cand. Polyt. Arch.
Arbeidsgiver: Rambøll Kristiansand – avd. Arkitektur og analyse
Utdanning: Sivilingeniør med spesialisering i arkitektur fra Arkitektur og design fra Aalborg Universitet
Ansatt siden: Juni 2016.

Fortell kort om hva du jobber som og hvor?

Jeg jobber som arkitekt hos Rambøll i Kristiansand i Arkitektur- og Analyseavdelingen.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

Nå er har jeg akkurat begynt her, men har jobbet fast som arkitekt siden 2010 hos ulike arkitekturkontorer både i Danmark og i Norge. Mine oppgaver spenner bredt. Vanlige oppgaver er selvfølgelig overordnet å tegne og modulere bygg av forskjellig størrelse, karakter og funksjon. Fra overordnet skissering og uttrykk til mere detaljerte planløsninger, detaljer og skjemaer.

Hva mener du skal til for å lykkes i ditt yrke?

Du må først og fremmest ha en gjennomgående interesse for faget. Det er mange dyktige arkitekter og mange som gjerne vil dette faget, så det er beinhard konkurranse. Samtidig må du ha en stor interesse for å lære mer og dyktiggjøre deg.

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke eller din bransje?

Det er ikke noen typisk vei. Faget spenner utrolig bredt og det er 1000 og atter 1000 muligheter. Men det er klart at etterhvert som man får mer og mer erfaring er den naturlige veien å få mer og mer ansvar, og selv bli prosjektansvarlig for prosjektene. Samtidig kan det også være relevant å spesialisere seg innenfor relevante områder i arkitekturen. Energi og materialbruk, sunnhetsarkitektur, offentlige bygg – skoler, sykehus med mer.

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / fagfelt?

Typisk startjobb er som arkitekt på et arkitektkontor eller i det offentlige. Oftest til å starte med i midlertidige prosjektansettelser.

Arbeidsoppgavene varierer fra kontor til kontor. Jeg har selv startet som konkurransearkitekt og har vært en del av forskjellige team på ulike tegnestuer. Her handler det mye om overordnet utforming av konsept og heretter produksjon av tegninger, presentasjonsmateriale, modell med mer. Måten å arbeide på minner mye om arbeidsmåten fra studiet, og derfor har det for meg vært en god vei inn i bransjen. 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg har god erfaring fra flere arkitektkontorer både i Danmark og i Norge, og har gjennom det vært med på mange relevante prosjekter av varierende størrelse og karakter. Jeg har derfor de kompetanser og den erfaring som de søkte etter for en ny arkitekt hos Rambøll i Kristiansand. Jeg tror også det er en fordel at jeg har vært her i byen i flere år, og derfor har bygget opp et godt nettverk innenfor bransjen.

Hva er dine anbefalinger eller råd til personer som ønsker å komme seg inn i samme yrke?

Hvis man brenner for faget, er alt mulig. Men det krever en gjennomgående interesse for arkitektur og design, hvis man ønsker å bli arkitekt. Det finnes ikke noe fasit på arkitektur og design.

Finnes det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har?

Man kan studere til arkitekt på flere forskjellige utdannelsesinstitusjoner. Det tar 5 år. Etter det kan du jobbe som arkitekt. Men det er vanskelig å få jobb om du ikke har noen praktisk arbeidserfaring. Derfor vil jeg mene det krever praksis i ½ til 1 år eller mer hos et arkitektkontor i løpet av studietiden.

Den stilling jeg har nå hos Rambøll krevde en del relevant arbeidserfaring innenfor faget, men ikke noen konkret spesialisering.

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje? Har dere noen gode frynsegoder / goder i form av jobben som du mener er unike?

Mitt yrke er også min hobby. Derfor synes jeg selvfølgelig at mitt yrke er enormt spennende og jeg er glad for å kunne jobbe med noe som interesserer meg så mye Jeg går dypt inn i mitt fag og jeg brenner for å være med på å skape gode arkitektoniske løsninger av høy kvalitet.