Navn: Kristen Gjeterud
Alder: 26 år
Stilling: Rådgiver / sivilingeniør
Arbeidsgiver: Rambøll Oslo, avd. vann
Utdanning: Master i teknologi (sivilingeniør) – Industriell økonomi fra NMBU. Fordypning i vann- og miljøteknikk og foretaksøkonomi.
Ansatt siden: august 2015

Fortell kort om hva du jobber som og hvor?

Jeg jobber som rådgiver innenfor vann- og miljøteknikk i Rambøll, der jeg holder til på Skøyen i Oslo.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

En vanlig arbeidsdag for meg består i å jobbe i prosjekter for oppdragsgivere fra både privat og offentlig sektor. Det er stor variasjon i type prosjekter, omfang og kompleksitet, slik at også arbeidsoppgavene i stor grad varierer. Som nyutdannet er det noe jeg setter stor pris på. Man får da tidlig i arbeidslivet god oversikt over hvilke muligheter man har i bransjen og hva man eventuelt vil spesialisere seg innenfor senere.

En typisk arbeidsuke består i hovedsak i å prosjektere vann- og avløpsanlegg som bl.a. omfatter beregninger, modellering, tegningsproduksjon og ikke minst koordinering mot andre tekniske fag. I løpet av ei uke går det gjerne også med tid til interne møter, møter med kunder, oppfølging av byggeplass, befaring ute på prosjekt og mye annet.

Hva mener du skal til for å lykkes i ditt yrke?

For å lykkes som rådgiver kreves det ved siden at man kombinert med å kunne faget sitt, forstår kundens behov og er løsningsorientert. Som person bør man gjerne være framoverlent og like å ta ansvar. Det kreves både at man er selvstendig nok til å ta egne beslutninger, men også kan samarbeide med andre da det i prosjekter ofte er mange å forholde seg til.

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke eller din bransje?

I begynnelsen er man gjerne med i prosjekter som fagmedarbeider, der mer erfarne rådgivere har det faglige ansvaret. Neste steg er at man innehar det vann- og miljøfaglige ansvaret og/eller har oppdragsledelsen på vegne av Rambøll i et mindre komplekst prosjekt.

Videre vil man kunne ha fagansvar og oppdragsledelse i stadig større og mer utfordrende prosjekter.
En annen karrierevei kan være linjeledelse, der man jobber mindre i prosjekter, men mer med ledelse av andre rådgivere.

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / fagfelt?

De aller fleste kandidatene med lik utdannelse og fordypning som meg, havner i rådgiverbransjen eller i teknisk etat i en kommune.
Industriell økonomi på NMBU gir også en god innføring i ledelse og økonomi, slik at noen man har mulighet til å velge en karrierevei som ikke er relatert til den tekniske fordypningen.

Hva er dine anbefalinger eller råd til personer som ønsker å komme seg inn i samme yrke?

For å stille seg sterkest mulig rustet til en jobb som rådgiver bør man bruke studietiden godt. Et godt faglig grunnlag er naturligvis viktig, men like viktig er det å bygge et godt sosialt nettverk i studietiden. Engasjer deg i studentforeninger, idrett eller annet frivillig arbeid og bruk døgnets timer på mer enn bare skole. Dette vil personlig utvikling som er minst like viktig som selve faget. Relevant deltidsjobb/sommerjobb er også utrolig positivt.

Finnes det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har?

For å være teknisk rådgiver bør man minimum ha fullført et 3- eller 5-årig studie i teknologi. Praktisk forståelse og relevant sommerjobberfaring er også et pluss. Når det gjelder personlige egenskaper bør man like å ta ansvar og utfordre seg selv.

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje? Har dere noen gode frynsegoder / goder i form av jobben som du mener er unike?

Det beste med å jobbe i Rambøll er det unge og gode sosiale miljøet. Man tilbringer brorparten av tiden man er våken på jobb, slik at å trives godt med kollegaene er svært viktig! Ellers er Rambøll opptatt av at unge mennesker skal få utfordret seg tidlig, noe jeg liker godt.

Generelt for rådgiverbransjen gjelder det at man har mye ansvar. Med ansvar følger også mye frihet til å styre hverdagen og fritiden sin selv. Dette er en kvalitet jeg setter stor pris på.