Navn: Ingrid Engan Nøren
Alder: 26 år
Stilling: Areal- / samfunns- / byplanlegger
Arbeidsgiver: Rambøll Trondheim, avd. areal og samferdsel
Utdanning: Bachelor i geografi, master i Fysisk planlegging ved NTNU
Ansatt siden: 2015

Fortell kort om hva du jobber som og hvor?

Jeg er ansatt som arealplanlegger under avdelingen areal og samferdsel i Trondheim.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

I Trondheim sitter vi inntil videre i et bygg med et komplisert trappesystem, derfor starter dagen ofte med en løpetur i et av disse. Målet med turen er ikke bare de fysiske goder, men også den gode diskusjonen og samarbeidet mellom ulike faggrupper som Rambøll faktisk består av. Som planlegger av areal føles det ofte som at man samler de ulike fagfelt og sammen finner løsninger som er til det beste for helheten. 

Samarbeid er altså viktig, men hva min hverdag går ut på er avhengig av hvilket prosjekt jeg er med i. Blant annet tegner jeg kart, skriver planbeskrivelser, -bestemmelser, utreder konsekvenser, gjør områdeanalyser og alt annet man ikke kommer på mens man svarer på et slikt spørsmål. Alt i alt er min visjon for arbeidsdagen å planlegge for at folk skal kunne leve, bo og ferdes i områder de liker og trives i.

Hva mener du skal til for å lykkes i ditt yrke?

Nysgjerrighet, nytenkning og engasjement - ingen redder verden uten en viss innsats.

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke eller din bransje?

Veien videre er så åpen at det nesten blir banalt å snakke om «den typiske karriereveien». Hva med å spesialisere seg innen prosess og medvirkning, eller urbanisering og byutvikling, hva med å jobbe med konsekvensene for den nye kommunestrukturen, eller planlegge kollektivsystemene innad og mellom byer og tettsteder?

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / fagfelt?

Mange nyutdannede starter å jobbe i kommuner, fylkeskommuner, staten eller andre firma som Rambøll. Det som er fint med å være nyutdannet areal-/samfunns-/steds-/byplanlegger er at det finnes jobber - landet må jo planlegges. Jeg tror fremtiden vil by på mye spennende for oss planleggere. Kravene i de områdene som planlegges blir sterkere, arealene vi planlegger på blir mer presset og ikke minst begynner Norge å skjønne at vi ikke lenger har mye av alt.

Når det kommer til arbeidsoppgavene for nyutdannede er de selvfølgelig svært variert, alt fra små tegnejobber til å ha ansvaret for et eget prosjekt, eller sitte med analyser i GIS.

Hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Mest trolig min massive bombardering av spørsmål og lysten til å lære. Etter fem år på NTNU var jeg i mitt eget hode en mester, men det var helt til jeg møtte mine kolleger og fikk innblikk i ting jeg aldri hadde tenkt var meningen at jeg skulle kunne. Altså får man grunnlaget gjennom studiet, men man blir aldri ferdig med å lære og det er noe jeg tror alle har godt av å ha i bakhodet.

Finnes det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har?

Hvis man ønsker å jobbe som arealplanlegger må man ha øye for helheten, man må kunne se konsekvenser og ikke minst ha en interesse for det arealet som finnes mellom husene. Man må kunne tenke langsiktig og samtidig ha et øye for mennesker med deres behov og ønsker, og selvfølgelig bør man være villig til å erstatte den nåværende sengelektyren med plan og bygningsloven.

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje? Har dere noen gode frynsegoder / goder i form av jobben som du mener er unike?

Det beste må være å få all den lokale kunnskapen om steder man for litt siden ikke visste eksisterte og samtidig komme i kontakt med så mange ulike mennesker. Til sist er det fryktelig gøy at man som konsulent plutselig jobber sammen med gamle studievenner i et av de mange prosjektene vi samarbeider med kommuner eller andre firma om.