Navn: Hanne Holden Halmrast
Alder: 27
Stilling: Konsulent i Rambøll Management Consulting
Arbeidsgiver: Rambøll Oslo – avd. Analyse og utredning
Utdanning: Master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo
Ansatt siden: August 2014

Fortell kort om hva du jobber som og hvor?

Jeg jobber som konsulent i analyse og utredningsavdelingen i Rambøll Management Consulting. Vi gjennomfører prosjekter som evalueringer, kartlegginger og kunnskapsoppsummeringer for kunder fra offentlig sektor som departementer, direktorater og kommuner.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? Gi gjerne eksempel på noen vanlige arbeidsoppgaver.

Jeg tilbringer den meste av tiden min på kontoret og foran PC’en. Men siden vi alltid jobber på mange forskjellige prosjekter samtidig, for ulike kunder og i ulike prosjektteam, oppleves likevel hverdagen veldig variert. Gjennomføringen av prosjektene er som regel delt inn ulike faser som bakgrunnsresearch, datainnsamling, analyse og rapportering. De ulike fasene innebærer forskjellige arbeidsoppgaver, men det blir som regel en del lesing av ulike dokumenter og i tillegg gjennomfører vi mye intervjuer i datainnsamlingen, enten over telefon eller personlig ved at vi reiser ut.

Selve skriveprosessen og analysearbeidet som ligger i forkant av dette, er det jeg liker aller best. Det er her jeg føler man har mulighet til å gjøre en skikkelig god jobb, og få til noe bra som kunden blir fornøyd med og har god nytte av.

Hva mener du skal til for å lykkes i ditt yrke?

Siden vi ofte jobber på mange ulike prosjekter samtidig, er det en fordel å være strukturert og greie å ha mange baller i luften på en gang. Videre er det jo selve analysen vi gjennomfører som er produktet vi leverer, så man bør absolutt være analytisk. I tillegg mener jeg det er viktig at man er nøye og litt detaljorientert, men det må ikke gå på bekostning av evnen til å se det store bildet og hovedlinjene.

Vi jobber stort sett alltid sammen i team, og å evne og samarbeide er derfor også viktig. I tillegg vil jeg trekke frem at man bør være flink til å kommunisere, både skriftlig og muntlig.

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / fagfelt?

Noe av det jeg liker aller best med jobben er at man allerede tidlig i karrieren får være med på det meste av arbeidsoppgavene vi gjør. Som nyutdannet blir man «kastet» ut i prosjekter med alt det innebærer av bakgrunnsresearch, datainnsamling, analyse og rapportering. Vi får tidlig være med ut og møte kunder, både i prosjektmøter og i forhandlinger av ulike slag.

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg har en bachelor og master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i fagfeltet «offentlig politikk og administrasjon».

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg kom inn i Rambøll ved at jeg jobbet her som prosjektassistent under studiene. Jeg syns det var veldig spennende og morsomt, og opplevde det som mye mer utfordrende og lærerikt enn studiene. Jeg brukte nok mer tid på jobb som prosjektassistent enn som student, og prøvde å gjøre en god innsats. Men det handler jo også om å være på rett sted og til rett tid, og at det ble en ledig stilling da jeg var ferdig med masteroppgaven.

Hva er dine anbefalinger eller råd til personer som ønsker å komme seg inn i samme yrke?

Jeg vil absolutt anbefale å undersøke om det er mulighet for jobb allerede under studiene. I tillegg til at du får en fot innenfor bransjen og dermed stiller lenger fremme i køen når det skal rekrutteres, lærer man utrolig mye av å jobbe i praksisfeltet.

Finnes det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har?

Det er vel i utgangspunktet ingen krav om akademiske nivå, men de aller fleste i denne bransjen har en mastergrad, og i min avdeling har de fleste bakgrunn fra samfunnsvitenskapen. Men jeg tror de personlige egenskapene er vel så viktige for å lykkes i jobben, evnen til å samarbeide, jobbe strukturert og jobbe under press.

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje?

Det beste med å jobbe som konsulent er at jeg føler vi bidrar helt direkte til å bedre samfunnet, ved å gi evidensbaserte råd og anbefalinger til offentlig sektor, og dermed være med å utvikle denne til det bedre. Sånn sett opplever jeg det som en veldig meningsfylt jobb! I tillegg er det utrolig morsomt og lærerikt å jobbe med så mange ulike prosjekter og kunder.