Hva setter du spesielt pris på ved jobben din? 

Det er flere ting jeg setter stor pris på. Det første er jobbens allsidighet, altså at jeg får mulighet til å jobbe med oppgaver jeg har lyst til å jobbe med. I løpet av det siste året har det blant annet vært å utføre dynamiske beregninger med høyhastighetstog, delta i faggruppen for jordskjelvsberegninger og samarbeide med kolleger internasjonalt.

Hva er det mest utfordrende ved din jobb? 

To av de største utfordringene jeg hittil har opplevd, er å lære å bruke beregningsprogrammet SOFiSTiK, og å samarbeide med kolleger internasjonalt.

Å samarbeide med kolleger internasjonalt er hovedsakelig krevende på grunn av avstand og kulturforskjeller. Videomøter er spesielt utfordrende når forbindelsen er dårlig og folk prater med ulike aksenter. 

Hvordan har du utviklet deg gjennom din jobb?

Etter jeg begynte hos Rambøll føler jeg at jeg er blitt utdannet som bruingeniør. Min første avdelingsleder sa kort fortalt: «Du kan i prinsippet «ingenting» når du starter her». Med det mente han at jeg kan det som alle andre nyutdannede bygningsingeniører.


Som bruingeniør er det mye regelverk å sette seg inn i og mange utfordrende større beregninger, her må man ofte lese seg opp i håndbøker/eurokoder og kjøre kjent med ny programvare.

Hvordan opplever du samarbeidet med dine kolleger? 

Jeg føler det er et stort engasjement og fokus på løsning av oppgavene. Vi diskuterer ofte løsninger eller konferer med hverandre i en hyggelig tone. Man får fort en følelse av at man ikke er alene i verden om oppgaven. Jeg føler mine kolleger har mye overskudd til å bistå når det gjelder, og jeg håper og tilstreber å kunne gjøre det samme for dem.

Hvilke muligheter ser du ved å jobbe hos Rambøll? 

LES OGSÅ: Hvordan bruke egenmelding – Nye regler fra 2019

Siden Rambøll har sterk lokal tilstedeværelse mange steder i landet er det gode muligheter for å bli i samme jobb selv om man flytter av personlige årsaker. En av mine kolleger flyttet hjem til hjembyen hans men har foreløpig fortsatt med å jobbe i avdelingen min via videomøter. Jeg bruker for eksempel et lokalt kontor nærmere hjemmet mitt når jeg har bruk for det.


I tillegg har Rambøll kontorer i hele Norden, England og India med flere, og Rambøll oppfordrer til å bli utstasjonert til et annet kontor. Slike utvekslinger styrker både medarbeidernes kompetanse, Rambølls nettverk og samarbeid på tvers av landegrensene.

LES OGSÅ: Mange ledige jobber i IT-bransjen

Hvordan er det sosiale miljøet på ditt kontor? 

I arbeidshverdagen er felles lunsj en hyggelig sosial samling. Ukentlig er det idrettsgrupper som for eksempel innebandy, løpetrening og orientering som gir mulighet til å bli kjent med kolleger. Utover hverdagen er det flere ulike sosiale og tradisjonsrike aktiviteter i løpet av året, blant annet vandretur, julebord og sommerfest.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger