Fortell kort om hva du jobber som og hvor 

Jeg jobber som ingeniør innen vegplanlegging på Rambøll Oslo kontoret. Arbeidsoppgavene er i hovedsak prosjektering av motor-, lokal- og gang- og sykkelveger, planskilte kryss, rundkjøringer, busslommer oo lignende, samt teknisk tegning/tegningsproduksjon.

Jeg jobber med diverse prosjekter i ulike planfaser, både reguleringsplaner og byggeplaner. I det siste har det vært mange infrastrukturprosjekter, miljøgater og urbane prosjekter som utarbeidelse av for eksempel miljøkrysset Sæterkrysset på Nordstrand. 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? 

Den vanlige arbeidshverdagen min tilbringer seg på kontoret i Oslo foran PC. Dagen består mest av vegprosjektering ved hjelp av planleggings-verktøy som Novapoint basert på AutoCAD. I prosjekter samarbeider jeg mye med kolleger fra andre avdelinger. Vi har tverrfaglige møter hvor vi diskuterer spørsmål og utfordringer og finner den beste løsningen. Jeg deltar også på møter med kunder eller oppdragsgivere og reiser på befaringer av og til. 

Hva skal til for å lykkes i din jobb? 

Man bør være lærevillig, strukturert, ansvarsfull og ha gode samarbeidsevner.

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke? 

I Rambøll finnes det flere muligheter til karriereveier videre. Vi har et eget kursprogram i firmaet som vi kaller for Rambøll Academy. Her inngår alt fra fagkurs til introduksjonsseminarer og lederkurs. Det er opp til hver enkelt hvilken vei man selv vil velge– videreutvikling av fagkompetanse eller gå videre innenfor oppdragsledelse. 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke? 

Nyutdannede blir veldig godt tatt imot og får god opplæring, både fra erfarne kollegaer på kontoret og eventuelle kurs. Staroppgaver innebærer tidlig involvering i ulike prosjekter innenfor alle planfaser, fra forprosjekter til reguleringsplaner og byggeplaner. Oppgavene består stort sett av vegprosjektering, tegnearbeid og tegningsproduksjon. Etterhvert får nyansatte selvstendig ansvar. 

Hva er din utdanningsbakgrunn? 

Jeg har en bachelorgrad innen bygg og anlegg fra Høgskolen i Narvik, samt tre år på Arkhangelsk State Technical Universitet innen kjemi, Russland. 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben? 

Vegingeniører er veldig etterspurte nå. Det er flere studenter som velger studieretning innen vegfaget for at det blir lettere å finne jobb. Jeg hadde vegfaget når jeg studerte og var på Novapoint kurs i løpet av studiet. Jeg viste veldig stor interesse for fagområdet når jeg var på jobbintervju. I tillegg var det litt flaks, jeg ringte til en riktig person og det var til riktig tid. 

Hva er dine anbefalinger eller råd til personer som vil begynne i samme yrke? 

Ta kontakt med bedriften når du er student, for eksempel på bedriftspresentasjoner. Det finnes muligheter for både oppgaveskriving og sommerjobb i Rambøll. På den måten blir man mer kjent med yrket, arbeidsoppgaver og hyggelige folk på kontoret. 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har? 

Ingeniør eller sivilingeniør med utdannelse og ønske om å lære mer. Jobben som vegingeniør krever at man har evne og ønske om å jobbe i team, liker utfordringer, er positiv og løsningsorientert. 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke og din bransje, og har dere noen gode frynsegoder? 

Det er veldig spennende å jobbe i samferdselsbransjen der vi leverer bærekraftige og langsiktige løsninger for samfunnet. I tillegg treffer jeg mange dyktige folk og jeg har mulighet til å lære noe nytt hver dag. Blant de frynesgodene i Rambøll kan jeg nevne et godt treningstilbud, ukentlige idrettsgrupper som løpetrening, innebandy og fotball noe som gjør at man blir mer kjent med kollegaer. Samt flere ulike sosiale aktiviteter som studietur, julebord og sommerfest.