Fortell kort om hva du jobber som og hvor? 

Jeg jobber som senior konsulent i Strategy & Operations i Rambølll Management Consulting. Vi hjelper kundene våre med å utvikle og gjennomføre virksomhetens strategi og bidrar til å sette i verk strategiske og organisatoriske endringer. Vi jobber med ledergrupper og hele virksomheter.

Jeg jobber med virksomhetsstrategi, utvikling og implementering av vekststrategier, effektiviseringstiltak, markedsstudier og verdikjeder. Som senior konsulent er også relasjonsbygging, kundekontakt og salg noe av min jobb. 

Hva mener du skal til for å lykkes som management consultant? 

Vi er mye ute blant våre kunder så det er en stor fordel å være utadvendt og like å treffe nye mennesker. Det å være god på relasjoner og nettverksbygging gir både mange hyggelig og spennende møter, og gir ofte noen samarbeidsmuligheter senere. 

Skal man lykkes som konsulent tror jeg det hjelper å ha et genuint ønske å hjelpe kunde til å nå sine mål og bry seg om at de får det til. Det gir et ekstra engasjement som jeg tror synes.

Vi har ofte mye å gjøre og har travle dager. Vi reiser en del og er i mange møter. Det å kunne ha mange baller i luften på en gang og håndtere litt kaos av og til uten å miste overblikket er en egenskap som kommer godt med. 

Hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben? 

Jeg har lang erfaring som konsulent og en bred bakgrunn. Jeg har jobbet i store, tverrfaglige prosjekter med mange komplekse problemstillinger. Jeg er en utadvendt og uredd type som liker å treffe kunder og nye mennesker. Jeg er nok stadig på jakt etter nye muligheter, som kan bli til noe spennende. 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke? 

Variasjon! Jeg liker godt å jobbe prosjektbasert fordi det gir en relativt stor variasjon. Nye problemstillinger, nye kunder og nye oppgaver gjør at jeg stadig lærer nytt og utvikler meg videre. Jeg håper jeg aldri er ferdig utlært.