Hvorfor ønsket du å jobbe Rambøll Management Consulting? 

Jeg hadde lyst å ha en variert jobb, der jeg fikk arbeide med ulike, interessante problemstillinger og kunder. I Rambøll Management Consulting har jeg vært innom områder som kultur, helse, byutvikling og mange flere tema, og jeg trives godt med å jobbe prosjektrettet.

I tillegg får jeg brukt og videreutviklet metodekunnskapene mine. 

Et godt faglig og sosialt miljø er også viktig for meg, og det visste jeg at Rambøll kunne tilby. 

Hva er det som driver deg i jobben din? 

Det som driver meg i jobben min er at jeg har mulighet til å bidra til samfunnsutvikling gjennom de ulike prosjektene jeg jobber på.

I avdelingen Public Policy jobber vi særlig opp mot offentlig sektor og dagsaktuelle problemstillinger som kundene ønsker besvart.

Undersøkelsene vi leverer blir ofte inkludert i offentlige dokumenter og satsingsområder. Det er motiverende å se at den kunnskapen vi fremskaffer faktisk blir anvendt.

I tillegg syns jeg det er spennende at jeg hele tiden får muligheten til å utvikle meg og lære noe nytt gjennom stadig nye prosjekter.

Hvordan føler du at du skaper verdi for kundene?

Jeg bidrar særlig med metodiske kunnskaper og statistisk analyse. Dermed er jeg med på å sørge for at kunden får gode, metodisk forankrede prosjekter, som gir dem kunnskapsgrunnlag til å treffe gode beslutninger.

Vi skaper verdi ved at vi går grundig inn i problemstillingene og finne de beste metodiske løsningene i hvert prosjekt.

Det er også viktig for meg at resultatene blir tydelig og godt formidlet og at kunden lett skal få en oversikt over resultatet fra våre undersøkelser. 

Det mest spennende prosjektet?

Som ansatt i Rambøll Management Consulting, får du jobbe med mange spennende prosjekter. Hva er det mest spennende prosjektet du har jobbet med i det siste? Hva var det som gjorde dette prosjektet så bra? 

Jeg hadde gleden av å jobbe med prosjektet «Musikk i tall» for tredje året på rad, på oppdrag fra Kulturrådet. Dette syns jeg er veldig spennende, både fordi det ikke hadde blitt gjort noe tilsvarende i Norge før da vi startet med det, men også fordi jeg får dyrke en personlig interesse for kultur og musikk gjennom det.

Prosjektet går ut på at vi kartlegger verdien av norsk musikkbransje, inkludert eksport.Jeg syns også det er spennende å få lov å følge opp et prosjekt over flere år. Da har vi muligheten til å hele tiden videreutvikle de metodiske tilnærmingene vi har valgt.

Prosjektet gjør også at jeg har fått møte mange spennende og dyktige mennesker. 

Beste opplevelse du har hatt i din tid som Rambøll-ansatt? 

Jeg klarer ikke trekke fram en enkelt, men jeg har mange gode opplevelser fra når jeg har fått reise rundt i landet og satt meg inn i lokale problemstillinger, enten det har handlet om byplanlegging, integrering eller helse. Det er alltid spennende å komme seg ut og se prosjektene man jobber med på nært hold. 

I tillegg er det mange minnerike opplevelser fra sosiale sammenkomster i Rambøll. Vi er en gjeng som pleier å opptre med musikalske innslag på sommerfestene, og på tross av begrenset øvingstid, er det alltid veldig morsomt å være med på.

Det gode, sosiale miljøet i Rambøll er noe jeg setter stor pris på! 

Har du en hemmelig egenskap?

Det er kanskje ikke så hemmelig, men jeg kan jo nevne at jeg har bakgrunn som kontrabassist i et jazzband.

Det er dessverre en egenskap jeg får lite bruk for i dagliglivet.