Farhad Pakshad

Senior Concept Specialist, Rambøll olje og gass, Oslo

Farhad Pakshad har en Master of Science i mechanical engineering med pålitelighet og sikkerhet som spesialområde. Han har 15 års erfaring fra arbeid med ulike aspekter innen HMS og tapsforebygging og kontroll (teknisk sikkerhet) i olje- og gassindustrien. Han har ansvaret for å vurdere prosjekter med tanke på å sikre arbeidsmiljøet og trygg drift. Han har fått mye erfaring fra prosjektarbeid i årenes løp og setter pris på mangfoldet som følger med en flerdisiplinær rolle.

Kunnskapen min settes pris på

Farhad er involvert i prosjekter på alle nivåer, fra anbud til detaljert utforming, og han setter pris på mangfoldet. - Jeg jobber med mine egne oppgaver, men jeg overvåker også ingeniørteamet med tanke på sikkerhetsaspekter, sier Farhad. Det jeg liker best hos RambØll, er det store fokuset på profesjonalitet, teknisk kunnskap og kompetanse. Det står klart for meg at det blir satt pris på kunnskapen jeg bringer inn i prosjekter, og det gjør meg både stolt og dedikert, sier Farhad.

Dagene er aldri like

I sine egne ord hater Farhad rutinearbeid, så ingenting kunne passet ham bedre enn å arbeide med teknisk sikkerhet, som involverer så mange ulike elementer. Han må forstå hvert driftsaspekt ved olje- og gassanlegg. Det kreves virkelig mye innsikt i alle prosjekteringsdisipliner som er involvert, hvordan de samhandler og hvilke krav som finnes. Legg til kundens spesifikasjoner, så får du et virkelig spennende puslespill som skal legges.

Livslang læring

I løpet av karrieren sin har Farhad jobbet som både ingeniør og teamleder, HMS-utformingskoordinator og avdelingsleder.- Du blir ikke ekspert i flere disipliner over natten, forklarer Farhad. Det trengs mange år med prosjektarbeid for å forstå det grunnleggende i alle prosjekteringsdisipliner som trengs i utforming av et prosessanlegg. Jeg pleier å si til mine yngre kolleger at de ikke må fortvile. Den eneste måten de kan lære alle detaljer, er ved å stille spørsmål, om og om igjen. Selv med min mangeårige erfaring lærer jeg fortsatt nye ting, og det er veldig tilfredsstillende.