Svein Ove Valset

Specialist Weight Engineer

Rambøll olje og gass, Oslo

Jeg deler tiden min mellom Rambøll og Statoil, en av de viktigste kundene våre. Hos Rambøll er jeg den lokale eksperten på MON. MON brukes til avansert vektovervåking i offshore-prosjekter, samt som oppfølging av plattformvekt i produksjonsfasen. Jeg bruker min egen praktiske erfaring, samt erfaringen fra andre brukere, for å forbedre og utvikle MON i takt med nye behov og krav.

Hos Statoil har jeg ansvaret for kontrollen av marineforhold og vekten av de to flytestrukturene Snorre A og Snorre B. Hovedutfordringen i disse to sakene er å sikre at strukturene fortsatt er i god stand helt til 2040. Teamet mitt registrerer alle vektendringer og holder vektdatabasene oppdatert. I tillegg til dette utfører vi offshore-undersøkelser.

Ikke bare nok en dag på kontoret

Som specialist weight engineer er jeg en sentral person i Statoils prosjektorganisasjon for Snorre. Alle vektendringer er på ett eller annet tidspunkt innom pulten min. Det gir meg muligheten til å samhandle med hele organisasjonen, noe jeg setter stor pris på. I tillegg utfordrer og utvikler det min flerdisiplinære kunnskap, noe som er helt nødvendig for å forstå offshore-prosjektene våre. Jeg vil si at kunnskapen min er betydelig, men den vokser stadig.

Jeg liker også variasjonen i arbeidsdagen min. Jeg er stasjonert tre dager i uken hos Statoil i Stavanger, og to dager i uken hjemme i Oslo på Rambøll-kontoret. Siden jeg jobber for Statoil, er jeg offshore regelmessig, noe som har gitt meg veldig god forståelse av den daglige driften. Det er definitivt noe jeg har stor nytte av når jeg sitter bak skrivepulten.

Deltok i det mest fantastiske offshore-prosjektet i historien

Bakgrunnen min er byggingeniør innen struktur, og jeg havnet faktisk i olje- og gassindustrien ved en tilfeldighet. Men jeg har virkelig kost meg. Oppgavene mine varierer voldsomt, og jeg har førstehåndserfaring med utviklingen av den norske offshore-industrien fra 1975 til i dag.

Den største utfordringen i yrkeskarrieren min var Phillips "Jack-Up Project" i 1987. Alle syv plattformer i Ekofisk-feltet fikk føttene sine utvidet med 182 cm på grunn av innsynking. De syv dekkene (koblet sammen med gangbroer) ble løftet samtidig mens utvidelsen ble gjennomført. Denne tekniske manøveren var, og er fortsatt, banebrytende, og den anses som en av verdens tekniske undere.

Når prosjekter utvikler mennesker

Det er gode muligheter for både personlig og profesjonell utvikling hos Rambøll. Det gir meg glede å vite at jeg er en ekspert innen mitt felt, og jeg setter pris på at kunnskapen jeg får gjennom kundeprosjekter brukes til å videreutvikle vår egen programvare.

Jeg synes at personlig og profesjonell utvikling skjer problemfritt i dette miljøet, hvor prosjekter utfordrer oss til å utvikle kunnskapen og kompetansen vår. Jeg er veldig glad for dette, og jeg tror at det er en av fordelene ved å være konsulent. Man er alltid i forkant av utviklingen.