<  
>  

Student

Ønsker du et innblikk eller inngang til en viktig, innovativ og voksende bransje?
Stillingstype
Sted
Ikke oppgitt
Utdanningsnivå
Bachelorgrad eller tilsvarende
Mastergrad eller høyere

REdu-programmet er avfalls- og gjenvinningsbransjens felles rekrutteringsprogram. Avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge har i de siste årene vært i en stor endring og utvikling, og kjennetegnes i dag av avansert teknologi, spennende innovasjonshistorier samt bærekraft og sirkulær økonomi i praksis. 

Bransjen har et stort behov for å få inn nye, kloke hoder med ulik kompetanse for å drive utviklingen videre. 

Ved å søke sommerinternship gjennom REdu-programmet får du mulighet til å jobbe med sirkulær økonomi, miljø og bærekraft i en fremtidsrettet bransje.

Vi tilbyr:

  • 4-8 uker med full lønn hos en av våre REdu-partnere
  • Jobb innen mange ulike fagområder. Arbeidsoppgavene vil variere avhengig av hvilken REdu-partner du jobber hos. 
  • Mulighet til å bo en sommer i en annen del av landet enn du bor til vanlig. Hva med å for eksempel tilbringe sommeren hos ReMidt eller SeSammen i Trøndelag, hos HIM på Haugalandet eller hos REMIKS i Tromsø?
  • En fot innenfor i en fremtidsrettet bransje i vekst, og relevant nettverk med tanke på videre karrieremuligheter. Hos noen partnere kan et internship dessuten vokse videre til en hel- eller deltidsstilling, eller et master-samarbeid. 
  • Relevant erfaring innen flere fagfelt, og innsikt i en av Norges mest uunnværlige bransjer. 
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om REdu

Hovedformålet med REdu er å få de kloke hodene inn i avfalls- og gjenvinningsbransjen, gjennom å styrke fagtilbud i høyere utdanning, satse på kompetanseutvikling, innovasjon og forskning, samt synliggjøre bransjens muligheter overfor studentene. REdu er et initiativ av bransjeorganisasjonen Avfall Norge i tett samarbeid med medlemmene og universiteter. Avfall Norge har rundt 200 medlemmer fra offentlig og privat sektor, og en rekke av disse deltar som bedriftspartnere i REdu-programmet.