Miriam Dagnew

Rekrutteringsansvarlig Oslo, Norge
Rekrutterer
Kort om meg og hva jeg ser etter

Har du lyst til å teste, bruke og utvikle det du pugger på lesesalen? Som ledende samfunnsrådgiver er vår ekspertise i fremste rekke. Målet vårt er å skape bedre samfunn og høyere livskvalitet for menneskene som bor der. Det er det som inspirerer oss til å se forbi det åpenbare. Tenker du også sånn? Da vil vi gjerne snakke med deg!

I 2014 og 2015 ble vi rangert som nummer 1 på Universums liste over de mest attraktive arbeidsgiverne i Norden. I Norge er vi 1450 medarbeidere fordelt på 17 kontorer. Hvert år ansetter vi mange nyutdannede kandidater som får bruke kunnskapen sin i praksis samt utvikle deg faglig.

Samfunnsrådgiveren Rambøll tilbyr spisskompetanse til alle kunder, både i Norge og internasjonalt. Vi er involvert i mange betydningsfulle store og små prosjekter over hele landet. Det sikrer oss spennende arbeidsoppgaver.

Synes du Rambøll kan være et godt valg for deg i dag eller i fremtiden? Se oversikt over våre ledige stillinger her; http://www.ramboll.no/careers?search=true&country=Country-160

Ingen stillinger som passer for deg? Du er velkommen til å sende inn en åpen søknad med CV, vitnemål og attester til karriere@ramboll.no

Les mer

Mine viktigste målgrupper

Yrker Fagområder Bransjer Arbeidssteder
 • Naturgeograf
 • Kuldemaskinist / kuldetekniker
 • Arkitekt / Sivilarkitekt
 • Landmåler / Kartograf
 • Teknisk tegner / konstruktør
(60) Vis alle
 • Teknologi og ingeniørfag
 • Matematikk og naturfag
 • Økonomi, marked og administrasjon
 • Øvrige/andre fagretninger
 • Konsulenttjenester: Ingeniør / Teknisk
 • Olje / Gass / Energi / Kraft
 • Konsulenttjenester: Øvrig
 • Ingeniøryrker: Øvrig
 • Management consulting
 • Oslo
 • Utlandet
 • Alta
 • Vadsø
 • Tromsø
(22) Vis alle

Stillinger jeg rekrutterer til nå

Miriam Dagnew har ingen publiserte stillingsannonser akkurat nå. Se 5 andre stillinger fra Rambøll.

Andre stillinger fra Rambøll

Rambøll

BIM Manager / Koordinator Rambøll ønsker å styrke og utvikle oss innenfor fremtidsrettet og innovativ prosjektgjennomføring. Til dette er det i år etablert en egen BIM-seksjon samferdsel. Seksjonen vil ha en viktig rolle og være en sentral bidragsyter til gjennomføring av våre største og viktigste samferdselsprosjekter. Medarbeiderne i seksjonen vil få spennende oppgaver med stort ansvar og med frihet og muligheter til å utvikle seksjonen, Rambøll og bransjen inn i fremtiden. Arbeidssted vil være Oslo, men Drammen kan også vurderes.   Om stillingene Vi søker etter personer som kan fylle en eller begge rollene som BIM koordinator og BIM manager i gjennomføring av BIM-/modellbaserte oppdrag, og som ønsker å utforme- og bli del av et utfordrende og stimulerende faglig og sosialt miljø i BIM-seksjonen. Ansvarsområder i prosjekter vil eksempelvis være overordnet ansvar for BIM i oppdrag, leder av BIM-prosessene og fagansvarlig BIM i oppdrag, ansvarlig for tverrfaglig koordinering, eier av BIM Gjennomføringsplan, ansvarlig for oppsett av regelsjekker og å formidle aksjoner fra koordineringsmøter. Du kan forvente: ·         Spennende oppgaver i store prosjekter som former morgendagens samfunn ·         Deltakelse i utvikling av et sterkt fagmiljø, og av digital prosjektering i hele Rambøll ·         Gode muligheter for læring og utvikling innenfor et stort spekter av ingeniørfagene   Hvem vi søker: Vi søker etter personer med relevant bachelor- eller masterkompetanse. Arbeidserfaring fra tverrfaglig modellbasert prosjektgjennomføring og ledererfaring vil bli vektlagt. Vi vil også vektlegge kompetanse på ulike dataverktøy innenfor BIM/modellarbeid og geografisk informasjon samt kunnskap om planprosesser, aktuelle møteformer som f.eks. ICE-møter, standarder, datamodeller og håndbøker som benyttes i samferdselsoppdrag. Kunnskap og erfaring innen følgende vurderes som positivt: ·         Geomatikk og GIS ·         Gemini ·         VDC ·         Programmering / scripting   Andre viktige egenskaper og kvalifikasjoner vil blant annet være: ·         Sterk generell IT-kompetanse og evne til å lære nye IT verktøy ·         God på kommunikasjon, samarbeid og koordinering ·         Markeds- og forretningsorientering ·         Opptatt av og interesse for innovasjon og utvikling   Rambøll tilbyr: Som Nordens ledende samfunnsrådgiver gir vi våre medarbeidere muligheter for personlig og faglig utvikling. Vi tilbyr gode betingelser med attraktive forsikrings- og pensjonsavtaler, fleksibel arbeidstid og svært gode ferieordninger. Hos oss får du brukt din kunnskap til å skape bedre samfunn og høyere livskvalitet for menneskene som bor der. Sammen med våre kunder søker vi mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Derfor trenger vi deg som ser forbi det åpenbare.

ArbeidsstedOslo
Søknadsfrist28.10.2017
Rambøll

Landskapsarkitekter Avdelingen Arkitektur & Byutvikling i Stavanger søker 1-2 landskapsarkitekter, som er faglig engasjerte, ansvarsbevisste og motiverte. Du/dere vil inngå i vårt team bestående av syv landskapsarkitekter i Stavanger og 56 i hele Rambøll Norge. Vår avdeling, Arkitektur & byutvikling, teller i dag 17 arkitekter, arealplanleggere og landskapsarkitekter med stor faglig bredde og nasjonalitet.   Om stillingen Vi jobber med prosjekter innenfor byrom, offentlige grøntanlegg, undervisningsinstitusjoner, boliger, næringsbygg, helse, infrastruktur, mulighetsstudier og analyser. Våre prosjekter omfatter alle faser, alle skalaer fra områdeplan via reguleringsplan til detaljfasen. Det gode livet, mellomrommet, blågrønne løsninger og tverrfaglig samarbeid er noe av det vi har stort fokus på.   Hvem vi søkerVi søker deg som ønsker å bidra, som trigges av utfordringer og som evner å tenke nytt. Videre ser vi etter personer som er faglig engasjerte, motiverte og nysgjerrige, gjerne med planfaglig erfaring.   Du er opptatt av estetikk, har en god formidlingsevne – både visuell og skriftlig - samt har erfaring i bruk av AutoCad og Adobepakken. Andre viktige egenskaper og kvalifikasjoner vil være: ·         Evne til å arbeide selvstendig og strukturert ·         Ta initiativ og være løsningsorientert ·         Mestre tidvist stort arbeidspress ·         Faglig og samfunnsmessig engasjement ·         Gode samarbeidsevner ·         Evne til å ta ansvar og dele oppgaver med andre ·         Vant til å bruke AutoCAD, 3D-modellering og presentasjonsverktøy ·         Lyst til å arbeide utadrettet mot kunder og samarbeidspartnere   Vi vektlegger at søkere har gode skriftlige og muntlige norsk-kunnskaper og generelt gode kommunikasjonsevner.   Rambøll tilbyr: Som global samfunnsrådgiver gir vi våre medarbeidere muligheter for personlig og faglig utvikling. Vi tilbyr gode betingelser med attraktive forsikrings- og pensjonsavtaler, fleksibel arbeidstid og svært gode ferieordninger. Hos oss får du brukt din kunnskap til å skape bedre samfunn og høyere livskvalitet for menneskene som bor der. Sammen med våre kunder søker vi mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Derfor trenger vi deg som ser forbi det åpenbare.

ArbeidsstedStavanger
Søknadsfrist03.11.2017
Rambøll

Prosjektleder FM Operations Rambøll etablerte i 2016 en sentralisert Facility Management og Real Estate funksjon i Norge. FM & RE har ansvar for alle leiekontrakter, FM leveranser og kontrakter samt større anskaffelsesavtaler. Rambøll har inngått en global FM kontrakt med ISS. Vi søker nå en prosjektleder til å være en drivkraft i vår videre utvikling av FM leveransene på våre kontorer i Norge. Stillingen er basert i Trondheim. Stillingen rapporterer til Manager FM & RE.   Om stillingen Det primære ansvarsområdet blir å lede og administrere vår nasjonalle FM kontrakt og ulike FM prosjekter. Stillingen vil  sikre vår utvikling fra lokale og fragmenterte FM leveranser til strømlinjeformede og standardiserte løsninger med fokus på kvalitet, service og kostnad. I tillegg blir du sentral i å forbedre våre rutiner og avtaler innen FM og procurement. Andre viktige oppgaver vil være: FM drift med fokus på løpende optimering og nøkkeltallsoppfølgning Outsourcing Kontrakstyring Forandrings- og projektledelse    Initiere og lede forbedringsprosesser innen dagens FM leveranser Ansvarlig for nasjonal FM kontrakt og leveranser   Hvem vi søker Vi ser etter deg som har minimum 5-10 års erfaring innen FM fra en FM leverandør eller fra et FM miljø i en større organisasjon. Du må ha kommersiell teft til å kunne realisere og optimalisere FM leveransene i et kost nytte perspektiv. Du vil ha ansvar for leveransene og avtalene i daglig drift. Det er vesentlig å være service minded mot egen organisasjon innenfor definerte rammer samt følge opp leverandører på kvalitet og kostnad i henhold til kontrakt. Du vil være en viktig medspiller for å skape merverdi og trivsel for Rambølls ansatte. Andre viktige egenskaper og kvalifikasjoner vil være: •    Evne til å tenke systematisk og strukturert i nasjonale FM leveranser •    Evne til å tolke kontrakter, risiko og ansvar •    Faglig tyngde og integritet som avtaleforvalter og innkjøper •    God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk   Rambøll tilbyr: Som global samfunnsrådgiver gir vi våre medarbeidere muligheter for personlig og faglig utvikling. Vi tilbyr gode betingelser med attraktive forsikrings- og pensjonsavtaler, fleksibel arbeidstid og svært gode ferieordninger.Rambøll er i en endringsprosess og stillingen byr på spennende utfordringer. Derfor trenger vi deg som ser forbi det åpenbare.

ArbeidsstedTrondheim
Søknadsfrist25.10.2017
Rambøll

Vegplanlegger Vegseksjonen på Lillehammer i divisjon Hedmark Oppland søker vegplanlegger for å dekke opp en stor oppdragsmengde.     Vi er med i alle typer oppdrag fra store motorvegprosjekt, vegutbedringer, gang-/sykkelveger til kryssutbedringer, fra tidlig faser til byggeplan. I Rambøll jobber vi med det siste innen prosjekteringsmetoder og –verktøy der 3D/BIM prosjektering og visualisering er sentralt. Rambøll Norge har et sterkt fagmiljø med samfunnsengasjerte og erfarne vegplanleggere som skaper gode løsninger til beste for våre oppdragsgivere. Våre kontorer har i tillegg til vegplanleggere et bredt tverrfaglig konsulentmiljø som dekker alle fag/tjenester for alle typer samferdselsoppdrag.   Om stillingen Planlegging og prosjektering av veg og gateanlegg Utarbeidelse av tegninger, anbudsdokumenter, faseplaner og kostnadsoverslag Oppdragsledelse                                                Hvem vi søker? Ingeniør/sivilingeniør med noen års erfaring som vegplanlegger fra rådgiver/entreprenør/offentlig virksomhet Det er ønskelig med erfaring med Novapoint 20, Autocad, G-prog beskrivelse Du må like å jobbe i team. Ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne   Rambøll tilbyr: Rambøll er en global ledende samfunnsrådgiver og vi tilbyr gode muligheter for personlig og faglig utvikling gjennom varierte oppgaver. Dette betyr å lede an når det gjelder anvendelse av ny teknologi, utvikle og trene medarbeidere og vinne de betydningsfulle kontraktene. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, meget god forsikrings- og pensjonsordning, fleksibel arbeidstid og god ferieordning.

ArbeidsstedLillehammer
Søknadsfrist14.11.2017
Rambøll

Vegplanlegger Vi trenger flere vegplanleggere i Tønsberg!

ArbeidsstedTønsberg
Søknadsfrist03.11.2017

Programmer jeg rekrutterer til nå

Miriam Dagnew har ingen publiserte programmer akkurat nå. Se 1 andre stillinger fra Rambøll.

Andre programmer fra Rambøll

Sommerjobb i Rambøll

Rambøll ansetter hvert år mange studenter til sommerjobber.  Alle våre sommerjobber lyses ut under ledige stillinger fra februar til mars. Velkommen som søker!

ArbeidsstedHele Norge
Antall internships40

Komplett oversikt over mine målgrupper for rekruttering