Rikke Steiro
Prosjektleder, Profilgruppa Troms og Finnmark, Norge
Jeg er prosjektleder for Profilgruppas Traineeprogram - et regional rekrutterings- og stabiliseringsprogram for medlemsbedrifter, deltagende kommuner, forsvaret og andre offentlige virksomheter i Midt-Troms. Hensikten er å tiltrekke seg unge og høykompetente arbeidstakere med høyere utdanning, og sørge for at de blir værende i regionen gjennom å integrere de både faglig og sosialt i regionens arbeids- og samfunnsliv. Les mer
Jobber i
Profilgruppa
Profilgruppa er en tverrsektoriell sammenslutning av bedrifter og virksomheter innenfor nærings – og samfunnsliv i Midt-Troms. Gruppen har eksistert i over 20 år ...

Profilgruppas Traineeprogram Trainee

Profilgruppas traineer vil integreres i gruppens nettverk gjennom deltagelse i et omfattende årsprogram med tema – og medlemsmøter, bedriftsbesøk og studieturer, samt gjennom mentorveiledning fra ledere i samfunns – og næringsliv i regionen. Gjennom Studiesenteret Finnsnes og deres satsing på næringsretta høyere utdanning, vil traineene få tilbud om formelle kompetansehevingstiltak. Alle ProfIlgruppas bedrifter og virksomheter er invitert inn i traineprogrammet, og er således aktuell som arbeidsplass for traineene.  Profilgruppas Traineeprogram er åpent for alle nyutdannede kandidater fra høgskole eller universitet, innenfor fagområder som er relevante for Profilgruppas medlemsbedrifter. Det er ingen begrensinger knyttet til alder eller nasjonalitet. Ta kontakt for nærmere opplysninger om hvilke fagområder som kan være aktuelle. Kanskje er det akkurat deg vi søker!    
Antall traineer
10 (Flere)
Sted
Bardu, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Senja
Les mer
Relaterte Profiler
Profilgruppas Traineeprogram
Prosjektkoordinator
Profilgruppas Traineeprogram er et rekrutterings- og stabiliseringsprogram for Profilgruppas omkring 50 medlemsbedrifter, deltagende kommuner, Forsvaret og andre offentlige virksomheter i Midt-Troms, samt Sjømatklyngen Senjas medlemsbedrifter og samarbeidspartnere. Hensikten med programmet er å tiltrekke seg unge og kompetente arbeidstakere med høyere utdanning, og sørge for at de blir værende i regionen gjennom å integrere de både faglig og sosialt i regionens arbeids- og samfunnsliv. Profilgruppas Traineeprogram skal tilby interessante og varierte arbeidsmuligheter, et attraktivt kompetanse- og utviklingsprogram og en grundig introduksjon i Midt-Troms regionens samfunns- og næringsliv. Traineene integreres i gruppens nettverk gjennom deltagelse i et omfattende årsprogram med tema- og medlemsmøter, bedriftsbesøk og studieturer, samt gjennom mentorveiledning fra ledere i samfunns– og næringsliv i regionen.
Profilgruppa
Tromsø, Bardu +4
Kjersti Søderberg
Fagleder
Fagleder ved Stendi Senior AS. avd. Austevoll.
Stendi
Oslo, Alta +9
Isabell Heggen
Teamleder
Stendi
Oslo, Alta +9
Bjarne Vasset
Tester
Stendi
Oslo, Alta +9
Vårin Eriksen
Avdelingsleder
Stendi
Oslo, Alta +9
Anne Marie Njåstad
Teamleder
Stendi
Oslo, Alta +9
Vanessa Lyshol
Avdelingsleder
Stendi
Oslo, Alta +11
Hanane Bougrine
Fagkonsulent
Stendi
Oslo, Alta +9
Linda Meier
HR-medarbeider
Stendi
Oslo, Alta +9
Glenn Hansen
Avdelingsleder
Stendi
Oslo, Alta +9
Vis alle