Profilgruppas Traineeprogram
Prosjektkoordinator, Profilgruppa Senja, Norge
Profilgruppas Traineeprogram er et rekrutterings- og stabiliseringsprogram for Profilgruppas omkring 50 medlemsbedrifter, deltagende kommuner, Forsvaret og andre offentlige virksomheter i Midt-Troms, samt Sjømatklyngen Senjas medlemsbedrifter og samarbeidspartnere. Hensikten med programmet er å tiltrekke seg unge og kompetente arbeidstakere med høyere utdanning, og sørge for at de blir værende i regionen gjennom å integrere de både faglig og sosialt i regionens arbeids- og samfunnsliv.

Profilgruppas Traineeprogram skal tilby interessante og varierte arbeidsmuligheter, et attraktivt kompetanse- og utviklingsprogram og en grundig introduksjon i Midt-Troms regionens samfunns- og næringsliv. Traineene integreres i gruppens nettverk gjennom deltagelse i et omfattende årsprogram med tema- og medlemsmøter, bedriftsbesøk og studieturer, samt gjennom mentorveiledning fra ledere i samfunns– og næringsliv i regionen. Les mer
Jobber i
Profilgruppa
Profilgruppa er en tverrsektoriell sammenslutning av bedrifter og virksomheter innenfor nærings – og samfunnsliv i Midt-Troms. Gruppen har eksistert i over 20 år ...

Profilgruppas Traineeprogram Trainee

Profilgruppas traineer vil integreres i gruppens nettverk gjennom deltagelse i et omfattende årsprogram med tema – og medlemsmøter, bedriftsbesøk og studieturer, samt gjennom mentorveiledning fra ledere i samfunns – og næringsliv i regionen. Gjennom Studiesenteret Finnsnes og deres satsing på næringsretta høyere utdanning, vil traineene få tilbud om formelle kompetansehevingstiltak. Alle ProfIlgruppas bedrifter og virksomheter er invitert inn i traineprogrammet, og er således aktuell som arbeidsplass for traineene.  Profilgruppas Traineeprogram er åpent for alle nyutdannede kandidater fra høgskole eller universitet, innenfor fagområder som er relevante for Profilgruppas medlemsbedrifter. Det er ingen begrensinger knyttet til alder eller nasjonalitet. Ta kontakt for nærmere opplysninger om hvilke fagområder som kan være aktuelle. Kanskje er det akkurat deg vi søker!    
Antall traineer
10 (Flere)
Sted
Bardu, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Senja
Les mer
Relaterte Profiler
Rikke Steiro
Prosjektleder
Jeg er prosjektleder for Profilgruppas Traineeprogram - et regional rekrutterings- og stabiliseringsprogram for medlemsbedrifter, deltagende kommuner, forsvaret og andre offentlige virksomheter i Midt-Troms. Hensikten er å tiltrekke seg unge og høykompetente arbeidstakere med høyere utdanning, og sørge for at de blir værende i regionen gjennom å integrere de både faglig og sosialt i regionens arbeids- og samfunnsliv.
Profilgruppa
Tromsø, Bardu +4
Aid Harjo
Kontorleder
Stendi
Oslo, Alta +9
Carina Runningen
Boleder
Stendi
Oslo, Alta +9
Heidi Jørgensen
HR
Lerøy Seafood Group ASA
Tromsø, Trondheim +1
Marthe Sofie Kjellin
Avdelingsleder
Avdelingsleder Ønsker miljøterapeuter og miljøarbeidere
Stendi
Oslo, Alta +9
Nina Riven
Boleder
Stendi
Oslo, Alta +9
Beate Dahl
Teamleder
Hei Jeg er teamleder for telefonteamet på Aleris Rønten Kundesenter. Min oppgave består i lede telefonteamet til å jobbe smartere, holde fokus samt at jeg har personalansvar. Mitt team består av 29 hoder, der 4 av disse er tilkallingsvikarer. I denne runden søker vi etter en Pasientkoordinator til telefonteamet på Aleris Røntgen på Lillestrøm. Arbeidsoppgavene vil primært være å besvare og behandle innkommende kundehenvendelser på telefon. Vi fokuserer på at pasientene skal vite om de valgmuligheter de har. Det er ønskelig med snarlig oppstart (april 2018) i et vikariat som har varighet til 1.Oktober 2018, med mulighet for forlengelse.
Aleris
Oslo, Tromsø +16
Ann Kristin Tønnessen
Sekretær
Stendi
Oslo, Alta +9
Thore Ingebrigtsen
Avdelingsleder
Stendi
Oslo, Alta +9
Ola Andresen
Boleder
Stendi
Oslo, Alta +9
Vis alle