(KarriereStart.no):

Blant nordmenn som har skiftet jobb de siste fire årene svarer tre av ti at jobbskiftet var motivert av ønsket om større faglig og personlig utvikling, viser ManpowerGroups Work Life-undersøkelse fra 2014.

 

Andre årsaker, som høyere lønn eller ønske om roligere tempo, kommer langt bak i årsaker til jobbskifte blant nordmenn. Kun 8 prosent svarer at en av disse grunnene var hovedårsak til jobbskifte. 

 

For å holde på de ansatte gjelder det først og fremst å få dem til å trives i jobben. Som leder er det din oppgave å sørge for at de ansatte er mentalt stimulert og får muligheten til å benytte seg av sitt fulle potensiale. Hvis ikke kan du risikere at de slutter i søken etter noe som de uansett kunne fått med noen justeringer i sin eksisterende stilling.

 

En måte å oppnå dette på, er å ha god kommunikasjon med de ansatte. I en artikkel på Themuse.com anbefaler Jim Belosic, CEO i ShortStack, å stille disse spørsmålene for å sørge for at de ansatte trives i jobben - og med deg som leder. 


 

SE VIDEO: - Vi må ta godt vare på norske talenter

 

1. Hva er dine kortsiktige og langsiktige mål hos oss?

Det å kjenne de ansattes målsettinger gir deg muligheten til å tilrettelegge arbeidssituasjonen på en måte som gjør at de kan vokse i stillingen og utvikle seg til å ble en enda bedre ressurs for virksomheten.

 

Dette er et spørsmål som mange stiller under jobbintervjuet, men mange ledere glemmer nok å stille dette spørsmålet i etterkant av ansettelsesprosessen.

 

Belosic anbefaler å stille dette spørsmålet til de ansatte minst én gang i året. Målene til de ansatte kan endres ut fra hvordan de vokser rent profesjonelt, men også i forhold til endinger privatlivet som giftemål, familieforøkelse og flytting. Jo mer fleksibilitet og flere tilpasningsmuligheter du kan tilby, jo lengre vil de ansatte bli værende.

 

2. Er du fornøyd med arbeidsoppgavene dine?

Hvis du driver en liten bedrift, eller om virksomheten skifter fokus ofte, vil sannsynligvis de ansatte bli bedt om å ta på seg nye arbeidsoppgaver og fylle andre roller enn dem som står i stillingsbeskrivelsen.


 

Dette kan være en positiv ting for alle parter, men en gang i blant ser man at enkeltpersoner ikke klarer å levere kvalitetsarbeid på denne måten. Da er det lurt å ta en samtale for å sjekke om de er fornøyd med situasjonen og med arbeidsoppgavene sine.

 

Den enkleste måten å sjekke om en ansatt er i ferd med å miste motivasjonen for jobben, er å se på den generelle holdningen de har til arbeidet og ikke minst kvaliteten på arbeidet de gjør. Dersom en av dine beste ansatte begynner å prestere dårligere, er det sannsynligvis noe som ikke fungerer - enten i jobben eller i privatlivet.

 

LES OGSÅ: Fem tips for å holde på dyktige medarbeidere

 

3. Har du fått opplæringen du trenger?

I dagens samfunn er det stadige endringer innen de fleste bransjer. Arbeidstakere må konstant holde seg oppdatert for å følge de siste trendene innen alt fra teknologi og IT til arbeidsmetoder og fagkunnskap. Derfor er det også lurt å jevnlig spørre om de ansatte har kunnskapen de trenger for å lykkes i jobben.

 

Ansatte er mer tilbøyelige til å bli hos en arbeidsgiver hvor de føler at de får utfordringer og muligheter til å vokse. Ved å gi ansatte muligheter til videreutvikling gjennom kurs og seminarer viser du at du bryr deg om dem og jobben de gjør, samt at du støtter dem på veien mot å nå målene sine.

 

Når du planlegger et nytt budsjettår bør du ta stilling til hvor mye du ønsker å bruke på opplæring og etterutdanning av de ansatte. Du kan også gi de ansatte et individuelt budsjett for kurs og seminarer og la dem selv styre hvordan det skal disponeres. Det er nemlig forskjeller på om man ønsker og trenger flere små kurs eller ett mer omfattende kurs.

 

4. Har du noen ideer eller forslag?

Ideelt sett jobber alle de ansatte mot et felles mål for bedriften. Men jo større virksomheten er, jo vanskeligere blir det å holde oversikt over alles individuelle oppgaver.

 

Belosic tar selv et ukentlig møte med teamet sitt for å holde seg oppdatert på hva de jobber med, og hvilke ideer de ansatte har til nye prosjekter. Samtidig tilbyr han å bistå med konkrete oppgaver eller i brainstormingen til prosjektene som er under utvikling.


 

Hans erfaring er at ansatte som føler at ideene deres blir hørt (og gjennomført) er mer tilbøyelige til å trives i jobben og bli lenge hos selskapet.

 

LES OGSÅ: Seks viktige egenskaper hos suksessfulle ledere

 

5. Får du hjelpen og støtten du trenger?

De fleste prosjekter krever at flere ansatte, og kanskje flere avdelinger, samarbeider godt. Dette kan i seg selv være en utfordring. Men har du spurt de ansatte om hvordan samarbeidet fungerer, og om de trenger hjelp eller støtte for å mestre det?

 

Belosic har bevisst gjennomført en lederstil som oppfordrer til selvstendighet. Han ønsker at alle ansatte skal føle seg trygge nok til å starte og fullføre prosjekter uten å få hans godkjenning på hver detalj underveis. Men, samtidig har han opplevd at enkelte har mistet momentet i prosjektene sine fordi de ikke har villet “forstyrre” ham og be om hjelp. Samme hvor selvstendige de ansatte er, er det altså viktig å være involvert og følge med på fremgangen i prosjekter og sørge for at alle får den hjelpen og oppfølgingen de har behov for.

 

6. Hvordan var helgen din?

Dette virker kanskje som et ubetydelig spørsmål som ikke har noe med jobb å gjøre. Men ved å vise interesse for de ansattes liv utenfor arbeidsplassen, viser du også at du bryr deg om at de har det bra.

 

Belosic trekker frem et eksempel hvor en ansatt fortalte om en vanskelig situasjon i familien som gjorde at hun hadde behov for kortere arbeidsdager i en liten periode. Bare ved å vise fleksibilitet og velvilje i denne situasjonen opplevde han at hun ble enda mer effektiv og motivert i etterkant - selv om hun hadde utfordringer i privatlivet.

 

Når det kommer til stykket vil ansatte som trives i jobben, og med deg som leder, også bli værende lenger i bedriften, avslutter Belosic.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger