(KarriereStart.no):

Ledere rekrutterer konservativt, og baserer seg i all hovedsak på dagens behov, viser en undersøkelse utført av Respons Analyse på oppdrag for Adecco.

 

– Jeg tror mange bedrifter tar for liten risiko når de rekrutterer, og vil sitte med ansatte som har feil kompetanse når endringene virkelig slår inn, sier Torben Sneve, konsernsjef i Adecco.

 

Kun 7 prosent av de spurte lederne forventer store endringer i arbeidssituasjonen fremover, og ville derfor rekruttert en annen kompetanse enn den de trenger i dag. Hele 36 prosent av lederne rekrutterer basert på kun dagens behov. 57 prosent tar noen små forbehold om endringer de tror vil komme, men i all hovedsak baserer de seg på dagens behov.

 

– De aller fleste bedrifter vil vinne på å tenke mer langsiktig når de rekrutterer, de må tørre å basere seg på en annen kompetanseprofil enn det de tradisjonelt har gjort, sier Sneve.

 

LES OGSÅ: Nå kommer den digitale revolusjonen i arbeidslivet

 

– Digitaliseringen skjer i rekordfart

I følge undersøkelsen tror flertallet av lederne (49 prosent) at endringene kommer om fem til ti år. 23 prosent tror de kommer allerede om to til fem år.


 

– Digitaliseringen og automatiseringen i arbeidsmarkedet skjer nå i rekordfart. Mange bedrifter kan få seg en skikkelig smell når de ser at endringstakten akselererer og de sitter der med ansatte som har en kompetanse tilpasset gamle behov, sier Torben Sneve.

 

Bygg og anlegg, vare- og detaljhandel i tillegg til helse, sosial- og omsorgstjenester rekrutterer mest konservativt. De baserer seg i liten grad på endringer i arbeidssituasjonen når de rekrutterer.

 

– Man vil se store omveltinger i disse bransjene også. Kan noe automatiseres så vil det bli automatisert – også på byggeplassen, sier Sneve.

 

SE VIDEO: Slik blir fremtidens arbeidsmarked

 

Hva blir de største endringene i fremtiden?

Hele 61 prosent av de spurte lederne mener at teknisk og digital kompetanse blir viktig i de fleste jobber. 36 prosent tror at roboter og algoritmer vil ta over flere jobber. 37 prosent tror at en person får flere karriereløp, og konstant vil måtte omstille seg.


 

– Vinnerne i fremtidens arbeidsmarked er de som klarer å omstille seg og tilegne seg nødvendig kompetanse gjennom hele arbeidslivet, sier Sneve.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger