(KarriereStart.no):

Én av ti norske arbeidstakere mener bemanningssituasjonen i bedriften deres er helt uakseptabel.

Men det finnes stor vilje til omstilling: Om det var opp til de ansatte selv ville 32,2 prosent av dem omdisponert arbeidsstokken, mens 30,6 prosent ville økt bemanningen, viser en undersøkelse gjennomført av InFact, på vegne av det norske konsulentselskapet Vivento.

– Det kan være flere grunner til at så mange ansatte føler stor frustrasjon. For eksempel har økt konkurranse i flere bransjer medført større krav til effektivitet – som regel løst ved at færre arbeidere gjør mer arbeid. Enkelte bedrifter blander effektivisering med «tyning av arbeidstokken». Effektiviseringens sanne ansikt er mer struktur og enklere arbeidshverdag, noe som får arbeidstokken til å gjøre arbeidet mer effektivt, ikke ensidig fokus på å jobbe «fortere», sier administrerende direktør Espen Jacobsen i Vivento.

Han mener en annen årsak kan være for stor arbeidsbelastning på hver enkelt. Uansett årsak er det viktig å ta slike signaler på alvor. Frustrasjoner kan nemlig gå over i sykefravær, noe som gir ytterligere bemanningsutfordringer for bedriftene.


Menn og yngre klager mest

Menn er noe mer frustrerte over bemanningen enn kvinner (11,7 prosent mot 8,4 prosent). Ser vi på aldersgruppene er de minst fornøyde i gruppen 18-39 år. Her sier 13,1 prosent at bemanningen er uakseptabel. Tilsvarende tall i gruppen 40-59 år, samt 60+ er henholdsvis 8,5 og 7,2 prosent. Det er altså nærmere dobbelt så mange frustrerte 20- og 30-åringer som 60-åringer, noe som overrasker Jacobsen.

– En skulle tro at yngre arbeidstakere var mer vant til tempo og effektivitet, og at de derfor taklet større arbeidspress bedre enn eldre. Kan det skyldes at jo eldre arbeidstakerne er, desto mer avslappet er de til ledelsens evne til å «styra skuta»? Med andre ord: Har du jobbet i 30-40 år på flere arbeidsplasser, kaster du deg ikke like lett på kritikk av ledelsens avgjørelser og prioriteringer som de yngste arbeidstakerne, sier han.


Differanser mellom sektorene

Ikke overraskende er det innenfor helse- og sosialsektoren vi finner flest av de som er misfornøyd med bemanningen. Her sier 13,9 prosent at bemanningen er helt uegnet for de oppgavene som skal løses. I privat sektor scorer handel/kontor og serviceyrkene dårligst. Her sier henholdsvis 13,5 og 12,9 prosent av de ansatte at bemanningssituasjonen er uholdbar.

Utfordringene innenfor helse- og omsorgssektoren er velkjente. Når det gjelder handel- og kontor, samt serviceyrker så preges disse sektorene av mange bedrifter som sliter med små marginer. Da presses ofte ansatte til det ytterste før det blir snakk om nyansettelser. Dessverre blir også effektiviseringsprogram ofte ansett som en kostnad.

– Når det er sagt, så er det kanskje innenfor disse sektorene at potensialet for forbedringer er størst. Ved å organisere arbeidsressursene annerledes kan det være mye å hente på effektivitet, uten at de ansatte føler mer arbeidspress. Ja snarere tvert i mot, de føler at de får gjort mer med samme arbeidsinnsats, sier Jacobsen.

LES OGSÅ: Få kvinnelege leiarar i privat næringsliv

Vil ikke ha flere byråkrater

Behovet for økt bemanning er som ventet størst innenfor offentlig helse- og omsorgsektoren, hvor 38,6 prosent av de ansatte svarer dette. Offentlig forvaltning sysselsetter flest av dem som ønsker å omdisponere arbeidsstokken. Her ville 39,5 prosent av de ansatte gjort dette, mot bare 24,2 prosent ønsker å ansette flere.

– I forhold til en offentlig sektor som vokser kraftig gir undersøkelsen to klare svar: Ansatte innenfor helse- og omsorgsyrket ønsker flere kollegaer, mens ansatte innenfor offentlig forvaltning er mer opptatt av effektivisering. Enkelt fortalt; vi trenger flere «varme hender» innenfor helse og omsorg, mens offentlig forvaltning er overmoden for effektivisering. Dette bør være viktige temaer i høstens valgkamp, sier Jacobsen.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger