(KarriereStart.no):

I en lederundersøkelse utført av Xtra personell, viser det seg at én av to ledere bruker mindre enn ti minutter til å sjekke referanser de får av en arbeidssøker. Likevel mener de at jobbsøkernes referanser er troverdige.

Undersøkelsen ble gjort blant 512 norske ledere med personalansvar. Kun 16,3 prosent sier at de setter av mer enn ett kvarter på å sjekke referanser fra en søker. 49 prosent bruker 10 minutter på å sjekke referansene, mens 14,3 prosent ikke bruker mer enn fem minutter på dette.

- Dette tyder på at mange ledere har en noe stemoderlig tilnærming til slike samtaler. 10 minutter på en referansesamtale er nok i snaueste laget for å kunne vurdere en jobbsøkers reelle kvalifikasjoner til en ny jobb, sier administrerende direktør i bemanningsbyrået, Hanne Zimmermann i en pressemelding.

Blant lederne som ble spurt, var det toppledere som var flinkest til å sjekke referanser og var mer skeptiske til troverdige kilder enn andre, med 44,6 prosent som sjekket kildene nøye. Blant mellomledere og andre med personalansvar, var det bare henholdsvis 10.1 og 15,9 prosent som mente det samme.

- Det er i utgangspunktet et stort paradoks at svært mange opplever referansene som troverdige, når vi samtidig vet at lederne ikke vier all verdens tid til referansesamtalene. At man opplever referanser som troverdige, kan like gjerne være fordi at samtalene bekrefter det bildet man selv har av kandidatene, og på den måten burde tilsi at dette er en samtale de som skal ansette burde utnytte bedre. Ti minutter gir neppe et godt nok bilde, sier Zimmermann.


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger