(KarriereStart.no):

Karrieresenteret på Blindern inviterte studenter til seminar om HR, for at studenter skal få bedre informasjon om faget, men også for at arbeidsgivere skal bli bedre kjent med studiene ved skolen.

Fagansvarlig i medlemsorganisasjonen HR Norge Pia Wikström, mener arbeidsgivere bør bli flinkere på å finne ut av hva utdanning studentene sitter på som nyutdannede. HR-faget er i forandring, og innebærer i dag mer enn rekruttering og personalansvar. Det innebærer også markedsføring og organisering av bedriftene.


Vet lite om hva de ulike stillingstitlene omfatter

Wikström påpeker at mange arbeidsgivere kan være inkonsekvente i bruken av stillingstitler. For jobbsøkere kan det bli forvirrende å vite hvorvidt de er kvalifiserte til de ulike stillingene, da annonsene ikke forklarer arbeidsoppgavene godt nok.

- Jeg tror det er veldig liten bevissthet i virksomhetene, på hva de ulike stillingstyper faktisk betyr, og hva du kan kreve av HR, sier hun.

Per i dag finnes det få formelle utdanninger innenfor HR i Norge, og Wikström som har jobbet i bransjen i over 11 år, har vært med på å utforme masterprogrammer ved NTNU og BI som gir kompetanse innenfor faget. Hun sier organisasjonen jobber for å lære opp bedrifter i hva HR innebærer.


- HR fyller mange sko i en bedrift. Vår oppgave er å veilede næringslivet, til å bruke riktige betegnelser på jobbstillinger, stillingstitler, og innhold i stillingsannonser.

LES OGSÅ: Narsissister blir valgt som ledere


Mer bevissthet på hvilken kompetanse nyutdannede har

Næringslivet må bli flinkere til å gi nyutdannede en sjanse til å få praksis, samtidig som at studentene også må markedsføre seg inn mot arbeidsgiverne. Wikström påpeker at mange nyutdannede i dag sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet, da næringslivet ikke oppdaterer seg på hva de ulike studiene gir av kompetanse.

- Arbeidsgiverne vet ikke hvilke studier som genererer hvilke kompetanser. De er ikke vant til å måtte lete etter hvilke evner folk har. Vi må veilede arbeidsgiverne til hvilken kompetanse det kan være lurt å ansette, siden vi vet mer enn dem om innholdet på de ulike studiene. Det  finnes mange gode HR-relaterte utdannelser i Norge, men med veldig forskjellig fokus. Så det er viktig at arbeidsgivere setter seg inn i hva hovedfokus i utdannelsen er når de får søknader.Employer branding

- Samfunnet endres fordi vi tar i bruk ny teknologi og vi kommuniserer mye mer effektivt. Vi sitter ikke og venter på å få kunnskap, og vi er i hvert fall ikke lojale, enten det er mot arbeidsgiver, forsikringsselskaper eller banken. Da må også HR, som skal forvalte de menneskelige ressursene internt i virksomheten, endre sin måte å drive på, forklarer Wikström.


Stadig flere bedrifter ser viktigheten av merkevarebygging og employer branding for å etablere seg som en attraktiv arbeidsgiver. Wikström mener at med større konkurranse mellom attraktive arbeidsgivere, må bedriftene forvente at også jobbsøkere stiller høyere krav til bedriften de søker seg til.

- Det er litt rart når det ringer en potensiell medarbeider eller kollega og ber om referanser på sjefen min. Men samtidig er jo det utrolig lurt, for de kan stå ovenfor en utrolig dårlig sjef. Og da hadde kanskje ikke jeg klart å skjule det i min samtale med dem heller.

Rekrutteringsprosessen bør også effektiviseres. Søkere bruker ofte en del tid på å skrive en søknad, og bedriftene må bli flinkere til å behandle søkere med respekt. Wikström påpeker at de som er dårlige til å gi tilbakemelding på søknader, bidrar til dårlig markedsføring av sin bedrift.

- Er ikke det dårlig markedsføring av selskapet? Vi vet aldri hvem vi møter i neste korsvei, og i hvilken posisjon vedkommende befinner seg i. Så i alle virksomheter prøver vi å oppdra dem til å være profesjonelle og gi svar. For de får jobb et annet sted, og da møter du dem igjen. De investerer tid, og de viser sin interesse, da skal man få god behandling tilbake også, mener hun.

LES OGSÅ: Slik takler du støy på jobben


Større kamp om gode ansatte

Store selskaper som Google, IKEA og Aker bruker massevis av penger på å markedsføre seg som attraktive arbeidsgivere, og ansatte skifter arbeidsgivere oftere enn før. Wikström mener firmaer bør investere mer tid på å gi god opplæring og å integrere de ansatte i bedriften for å beholde dem over tid.

- Her syndes det også veldig mye i norske virksomheter. Du får en PC, en telefon og kanskje et kontor eller en plass i et åpent landskap, og vær så god. Det er heller ingen god strategi for å få en god medarbeider til å blir over tid.

Med gode opplæringstilbud vil den ansatte få et bedre inntrykk av bedriften, samtidig som de får bedre utbytte for tiden de bruker på arbeidsplassen. Ved å integrere de ansatte, er sjansen også større for at de vil viderebringe de gode holdningene over på nye ansatte, og et ønske om å bli værende i bedriften over tid.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger