(KarriereStart.no): 

Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som tilbyr turbovurderingen. Tjenesten gjelder for bedrifter som har jobbsøkere med høyere utdanning fra utlandet. Vurderingsprosessen er helt kostnadsfri og gjennomføres i løpet av fem virkedager.

  

Turbovurderingen omfatter:

  • om utdanningen er godkjent i utdanningslandet

  • hvilken grad den utenlandske utdanningen tilsvarer i det norske utdanningssystemet

  • hvilket fagområde utdanningen er tatt innen

 

NOKUT vurderer kun fullførte utdanninger på universitets- og høgskolenivå, og det er først aktuelt å gjennomføre en turbovurdering etter at arbeidsgiver har funnet frem til søkere som kan være aktuelle for stillingen.

Vurderingen skal være til hjelp for arbeidsgivere, men fungerer ikke som et juridisk bindende vedtak.

 

LES OGSÅ: Flere ledere bruker liten tid på å sjekke referanser

  

Tilbudet har følgende begrensninger:

  • Tilbudet gjelder kun for bedrifter som er i en ansettelsesprosess. Bedrifter som tilbyr rekrutterings- og bemanningstjenester omfattes ikke av ordningen.

  • NOKUT vurderer ikke yrkeserfaring, avbrutte utdanninger eller korte kurs.

  • I forbindelse med turbovurderingen kontrollerer NOKUT ikke dokumentenes ekthet hos utdanningsinstitusjonen. NOKUT vil likevel opplyse dersom det er avvik og/eller grunner til å mistenke at dokumentene ikke er ekte. Det er arbeidsgivers oppgave å vurdere om søkeren har de rette faglige forutsetninger til jobben.

  • Turbovurderingen er kun til bruk i forhold til den konkrete stillingen. Søkeren har alltid rett til å søke om en individuell generell godkjenning av utdanningen sin, NOKUTs generelle godkjenning

  • Alle land blir vurdert, bortsett fra Afghanistan, Den demokratiske republikk Kongo, Irak, Liberia, Sierra Leone og Somalia. NOKUT har en ordning for de som ikke kan få utdanningen sin godkjent på grunn av manglende, mangelfull eller ikke-verifiserbar dokumentasjon. Se godkjenningsordning for personer uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen). 

  • Tilbudet omfatter ikke adgang til utøvelse av lovregulerte yrker, som krever autorisasjon fra den ansvarlige myndighet. Se liste for lovregulerte yrker

Mer informasjon om hvordan du som arbeidsgiver kan få gjennomført en turbovurdering finner du på NOKUTs nettsider. 


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger  


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger